Hlavní navigace

Ericsson se umístil na vrcholu žebříčku Greenpeace „Cool IT Leaderboard“

[Tisková zpráva] Společnost Ericsson se umístila na druhém místě žebříčku na základě hodnocení jejích řešení, energetické náročnosti a prosazování šetrných technologií. Ericsson patří k firmám, které se zaměřily na vývoj ekologicky šetrných řešení. Společnost Ericsson využívá potenciál informačních a komunikačních technologií ke snížení emisí skleníkových plynů o 15 % napříč celou ekonomikou

Sdílet

Společnost Ericsson (burza NASDAQ:ERIC) se umístila na jedné z předních příček žebříčku organizace Greenpeace, který hodnotí vůdčí firmy z hlediska ekologicky šetrných informačních technologií, a byla označena za jednu z firem v tomto odvětví, které "doposud nejodvážněji a nejkomplexněji řeší problémy tohoto odvětví související se změnou klimatu“.

Tento žebříček hodnotí meziná­rodní firmy zaměřené  na informační techno­logie podle jejich úsilí o vývoj inovací snižujících emise skleníkových plynů, omezení  energetické stopy svých provozů a podpory průlomové  strategie v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Již  tomu jsou dva roky, kdy Skupina pro ochranu klimatu uveřejnila zprávu SMART 2020, která popisovala potenciál odvětví infor­mačních technologií snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů  o 15 % napříč celou ekonomikou. Organizace Greenpeace ve svém prohlášení uvedla: „Pouze několik firem se odlišuje svým komplexním přístupem k řešení klimatických problémů nebo se označilo za vůdčí firmu v této oblasti.“

Společnost Ericsson se aktivně podílí na dialogu mezi veřejností a soukromým sektorem zaměřeném na roli informačních a komunikačních technologií v boji se změnou klimatu. V současnosti se tato společnost účastní veletrhu ekologických řešení, který se koná v souvislosti s konferencí COP16 v Mexiku.

„Odstup vůdčích firem od ostatních se v oblasti ochrany klimatu stále zvětšuje – některé informačně-technologické firmy postupují kupředu, zatímco ostatní zůstávají stát,“ prohlásil Gary Cook, analytik organizace Greenpeace specializující se na energetickou politiku. „Organizaci Greenpeace těší, že společnost Ericsson přichází s řešeními problémů spojených se změnou klimatu; doufáme, že rostoucí úsilí této firmy o hospodářství využívající čisté zdroje energie bude inspirovat k aktivitě i ostatní firmy v tomto odvětví.“

„Infrastruktura ve 21. století, jejímž základem bude vysokorychlostní připojení k internetu, bude klíčovým prvkem při vytváření trvale udržitelného hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a umožní rozvoj služeb, jakými jsou např. chytré rozvodné sítě, zdravotní služby typu m-health a inteligentní doprava,“ prohlašuje Elaine Weidman-Grunewaldová, vedoucí oddělení pro trvalou udržitelnost a společenskou odpovědnost firmy Ericsson.  „Přechodem od produktů ke službám podpořeným současnými informačními a komunikačními technologiemi vytvoříme potenciál k pozitivním krokům v oblasti změny klimatu, které jsme si ještě před pár lety ani nedokázali představit. Dopad těchto kroků zajistí skutečnou transformaci.“

Prezident a generální ředitel společnosti Ericsson Hans Vestberg se dne 8. 12. zúčastnil panelové diskuse generálních ředitelů a ministrů, která upozornila na význam role informačních a komunikačních technologií při řešení změny klimatu. Hans Vestberg se do diskuse zapojil ze Švédska prostřednictvím video konference, což bylo konkrétním příkladem omezení emisí oxidu uhličitého díky informačním a komunikačním technologiím. 

Organizace Greenpeace na závěr dodává, že firmy zaměřené na informační  technologie musí spolupracovat s ostatními transformujícími se odvětvími – stavebnictvím, dopravou, logistikou a výstavbou čistých zdrojů energie – aby tak aktivně podpořily strategie, které urychlí globální zavádění technologií využívajících čisté zdroje energie; tento cíl spolu s vyšším odhodláním snižovat rostoucí energetickou náročnost informačních technologií může transformovat energetiku na vzkvétající odvětví využívající obnovitelné zdroje, které bude postaveno na inovacích informačních technologií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).