Hlavní navigace

Ericsson se umístil na vrcholu žebříčku Greenpeace „Cool IT Leaderboard“

[Tisková zpráva] Společnost Ericsson se umístila na druhém místě žebříčku na základě hodnocení jejích řešení, energetické náročnosti a prosazování šetrných technologií. Ericsson patří k firmám, které se zaměřily na vývoj ekologicky šetrných řešení. Společnost Ericsson využívá potenciál informačních a komunikačních technologií ke snížení emisí skleníkových plynů o 15 % napříč celou ekonomikou

Sdílet

Společnost Ericsson (burza NASDAQ:ERIC) se umístila na jedné z předních příček žebříčku organizace Greenpeace, který hodnotí vůdčí firmy z hlediska ekologicky šetrných informačních technologií, a byla označena za jednu z firem v tomto odvětví, které "doposud nejodvážněji a nejkomplexněji řeší problémy tohoto odvětví související se změnou klimatu“.

Tento žebříček hodnotí meziná­rodní firmy zaměřené  na informační techno­logie podle jejich úsilí o vývoj inovací snižujících emise skleníkových plynů, omezení  energetické stopy svých provozů a podpory průlomové  strategie v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Již  tomu jsou dva roky, kdy Skupina pro ochranu klimatu uveřejnila zprávu SMART 2020, která popisovala potenciál odvětví infor­mačních technologií snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů  o 15 % napříč celou ekonomikou. Organizace Greenpeace ve svém prohlášení uvedla: „Pouze několik firem se odlišuje svým komplexním přístupem k řešení klimatických problémů nebo se označilo za vůdčí firmu v této oblasti.“

Společnost Ericsson se aktivně podílí na dialogu mezi veřejností a soukromým sektorem zaměřeném na roli informačních a komunikačních technologií v boji se změnou klimatu. V současnosti se tato společnost účastní veletrhu ekologických řešení, který se koná v souvislosti s konferencí COP16 v Mexiku.

„Odstup vůdčích firem od ostatních se v oblasti ochrany klimatu stále zvětšuje – některé informačně-technologické firmy postupují kupředu, zatímco ostatní zůstávají stát,“ prohlásil Gary Cook, analytik organizace Greenpeace specializující se na energetickou politiku. „Organizaci Greenpeace těší, že společnost Ericsson přichází s řešeními problémů spojených se změnou klimatu; doufáme, že rostoucí úsilí této firmy o hospodářství využívající čisté zdroje energie bude inspirovat k aktivitě i ostatní firmy v tomto odvětví.“

„Infrastruktura ve 21. století, jejímž základem bude vysokorychlostní připojení k internetu, bude klíčovým prvkem při vytváření trvale udržitelného hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a umožní rozvoj služeb, jakými jsou např. chytré rozvodné sítě, zdravotní služby typu m-health a inteligentní doprava,“ prohlašuje Elaine Weidman-Grunewaldová, vedoucí oddělení pro trvalou udržitelnost a společenskou odpovědnost firmy Ericsson.  „Přechodem od produktů ke službám podpořeným současnými informačními a komunikačními technologiemi vytvoříme potenciál k pozitivním krokům v oblasti změny klimatu, které jsme si ještě před pár lety ani nedokázali představit. Dopad těchto kroků zajistí skutečnou transformaci.“

Prezident a generální ředitel společnosti Ericsson Hans Vestberg se dne 8. 12. zúčastnil panelové diskuse generálních ředitelů a ministrů, která upozornila na význam role informačních a komunikačních technologií při řešení změny klimatu. Hans Vestberg se do diskuse zapojil ze Švédska prostřednictvím video konference, což bylo konkrétním příkladem omezení emisí oxidu uhličitého díky informačním a komunikačním technologiím. 

Organizace Greenpeace na závěr dodává, že firmy zaměřené na informační  technologie musí spolupracovat s ostatními transformujícími se odvětvími – stavebnictvím, dopravou, logistikou a výstavbou čistých zdrojů energie – aby tak aktivně podpořily strategie, které urychlí globální zavádění technologií využívajících čisté zdroje energie; tento cíl spolu s vyšším odhodláním snižovat rostoucí energetickou náročnost informačních technologií může transformovat energetiku na vzkvétající odvětví využívající obnovitelné zdroje, které bude postaveno na inovacích informačních technologií.