Hlavní navigace

Ernst & Young využívá jedinečný komunikační systém

[Tisková zpráva]

Sdílet

Společnost Ernst & Young využívá jedinečný komunikační systém

Společnost CORE Computer připravila pro Ernst & Young progresivní datové a hlasové komunikační řešení založené na systému přenosu telefonních hovorů po počítačové síti. Toto řešení přináší jak řadu nových užitných vlastností, tak i značné finanční úspory. Společnost CORE Computer dodala a zprovoznila tento systém, který je součástí počítačové sítě v nových prostorách společnosti Ernst & Young, v administrativně obchodním centru na Karlově náměstí v Praze.

Společnost Ernst & Young řešila situaci jak zajistit inovaci vnitrofiremní komunikační infrastruktury v souvislosti se stěhováním do nového sídla na Karlově náměstí. Oslovila tedy dodavatele komunikačních sítí, ze kterých si vybrala firmu CORE Computer. Specialisté této společnosti nejen navrhli koncepci vysoce propustné a spolehlivé počítačové sítě, ale také ji rozšířili o ucelený systém telefonie integrovaný do jednoho celku s datovou sítí.

„Vytvořená síť pro data a hlas přináší naší společnosti řadu výhod, mezi které patří úspory investičních i provozních nákladů a zvýšení dostupnosti datového a hlasového komunikačního systému. Ernst & Young se řadí v tomto směru mezi nejprogresivnější společnosti v České republice. Protože systém využívá sdíleného přenosového média pro data i hlas, sníží se tak provozní náklady na meziměstská volání mezi centrálou v Praze a pobočkami Ernst & Young v Brně, Ostravě a Pardubicích,“ řekl Pavel Čásenký, IT manager, Ernst & Young Česká republika.

Systém použitý v budově Ernst & Young vyvinula společnost Cisco Systems pod označením „IP telefonie“. IP znamená „Internet Protocol“, což je dnes nejrozšířenější komunikační metoda pro přenos dat používaná nejen v Internetu. Stručně lze říci, že IP telefonie je metoda umožňující nově telefonovat po lokální (LAN) nebo rozlehlé (WAN) počítačové síti, doposud používané pouze pro přenos počítačových dat.

Roli telefonních přístrojů přebírají v novém systému tzv. „IP telefony“. Přestože mají vzhled klasických telefonů (pouze s větším displejem), jde ve skutečnosti o specializované počítače připojené do počítačové sítě. Klasická telefonní ústředna je nahrazena opět specializovaným výkonným počítačovým serverem (tzv. „Call managerem“), zapojeným do počítačové sítě. Propojení IP telefonů a call managera zabezpečuje „datová“ počítačová síť a není tedy třeba dalších „telefonních“ vedení. Ernst & Young může tuto síť využít i pro přenos telefonních hovorů díky počítačové síti, která spojuje jednotlivé pobočky, aniž by musela využívat služeb telefonních operátorů. Propojení podnikové sítě s veřejnou telefonní sítí zabezpečuje speciální zařízení označované jako „hlasová brána“.

Tento systém je otevřen dalším budoucím řešením. Protože je systém založen na úzké vazbě mezi datovým a hlasovým prostředím, je připraven pro budoucí aplikace využívající této vazby jako například integraci telefonního systému s podnikovým informačním systémem nebo sjednocení unifikovaného systému hlasových zpráv a e-mailů. V současné době byl zaveden do Ernst & Young pilotní projekt „text-to-speach“, který umožňuje předávání e-mailů hlasovou cestou.

„Jsme velmi potěšeni, že nám společnost Ernst & Young umožnila rozšířit počet našich zákazníků, využívajících nejen vysoce propustné a spolehlivé počítačové sítě, ale také integrovaného systému IP telefonie,“ řekla generální ředitelka CORE Computer, Marcela Lund. „Společnost Ernst & Young si vybrala v konkurenčním prostředí právě nás a my to chápeme jako poctu našim odborným znalostem a zkušenostem,“ dodala Marcela Lund.

Použití netradičního přístupu v případě sídla Ernst & Young napomohla skutečnost, že infrastruktura byla budována „na zelené louce“. Nemusel být tedy brán ohled na stávající technologické celky. Společnost Ernst & Young si vybrala firmu CORE Computer také pro dodávku a zprovoznění systému. Při výběru dodavatele sehrála roli nejen dosavadní zkušenost CORE Computer s realizací obdobných řešení, ale i schopnost firmy garantovat termíny realizace.

Projekt datové a hlasové sítě společnosti Ernst & Young, který firma CORE Computer úspěšně realizovala, otevírá i v České republice cestu multimediálních systémů, podporujících pohodlný přístup uživatelů jak k datům, tak ke hlasové a obrazové informaci. Řešení je otevřené pro další rozvoj v oblasti nasazení mobilních komunikačních prostředků, jako jsou prostředky pro mobilní unifikovaný přístup ke zprávám.

Informace o Ernst & Young

Společnost Ernst & Young je přední globální společností na poli profesionálních služeb, která vychází vstříc potřebám svých klientů. Díky rozsáhlým znalostem a praktickým zkušenostem pomáhá svým klientům po celém světě uskutečňovat rychlá a efektivní rozhodnutí ve finančních otázkách, vyhledávat a využívat obchodní příležitosti a řídit možná rizika. Firma má více než 110.000 odborníků působících ve 130 zemích světa. Společnost Ernst & Young je důvěryhodným obchodním partnerem poskytujícím auditorské a daňové služby, jakož i služby v oblasti podnikových financí řízení rizik jak mezinárodním korporacím, tak rychle rostoucím lokálním společnostem. Právní služby jsou poskytovány v různých zemích na světě, kde to příslušný legislativní systém umožňuje.

Informace o CORE Computer

CORE Computer spol. s r.o. (www.core.cz) je předním poskytovatelem řešení komunikační síťové infrastruktury, managementu komunikačních sítí a managementu procesů. V oblasti počítačových sítí LAN, WAN a MAN poskytuje komplexní dodávky koncovým uživatelům i subdodávky systémovým integrátorům. CORE Computer je Silver Partnerem společnosti Cisco Systems a autorizovaným partnerem společností Hewlett Packard, Infovista, Marconi Communications, Micromuse a dalších význačných výrobců v oblasti informačních technologií. Mezi největší a nejvýznamnější zákazníky patří ČESKÝ TELECOM, Československá obchodní banka a Česká televize. Společnost má centrálu v Praze a pobočky v Brně, Plzni a Ostravě.