Hlavní navigace

ESB server: vygenerováno 10 000 žádostí o dotace Evropské unie

[Tisková zpráva] Praha, 5. května 2009 – ESB server slouží k tvorbě tzv. předtisků pro zemědělce, kteří žádají o přidělení dotací z fondů Evropské unie. Řešení, fungující v rámci informačního systému Cross Compliance Ministerstva zemědělství, se osvědčilo. Od počátku roku, kdy byl systém spuštěn, už pomohl vygenerovat více než 10 000 žádostí.

Sdílet

Systém Cross Compliance (CC), dodávaný konsorciem společností Telefonica O2 a TSoft, řeší složitou a administrativně velmi náročnou oblast kontrol zemědělského podnikání ve vztahu k ochraně životního prostředí, chovu hospodářských zvířat, pěstování zemědělských plodin a bezpečnosti potravin. Výstupem celého procesu jsou konsolidované podklady pro rozhodování o přidělení zemědělských dotací z fondů Evropské unie.

„V rámci projektu CC jsme byli zodpovědní zejména za vývoj a dodávku klíčového integračního prvku, kterým je řešení ESB. To zajišťuje výměnu dat mezi informačním systémem Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a podřízených organizací,“ říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu.

V současné době je na ESB server připojeno více než deset různých informačních systémů. „Server průměrně odbavuje přibližně 40 000 elementárních datových komunikačních zpráv mezi systémy denně, dimenzován je přibližně až na 20 000 takto odbavovaných zpráv za hodinu,“ dodává Petr Franc. Každá z dílčích služeb přitom může fungovat ve více různých verzích. Tato vlastnost podle něj umožňuje další zkvalitňování komunikace – např. začleňování nových informací do přenášených zpráv – bez nutnosti řízené a koordinované změny u všech systémů, které komunikaci využívají.

Podle slov Petra France je obrovským přínosem tohoto řešení také sjednocení pravidel pro vývoj jednotlivých www služeb zajišťujících komunikace mezi IS rezortu zemědělství. Dodavatelům dílčích informačních systémů celého projektu CC tak byla připravena ucelená sada šablon a pravidel pro jejich vývoj.

Mezi klíčové vlastnosti ESB řešení patří:

  • Vysoká bezpečnost (veškerá komunikace je řízena centrálním systémem správy přístupových práv, základním autentizacím prvkem je certifikát)
  • Garantovaná provozní spolehlivost a dostupnost
  • Garantovaný výkon (schopnost odbavit až 20 000 zpráv za hodinu)
  • Redundantní architektura s možností rozšiřitelnosti
  • Možnost provozu více verzí stejného rozhraní/služby
  • Archivace uskutečněné komunikace
  • Možnost on-line sledování probíhající komunikace

S ohledem na celkovou infrastrukturu Ministerstva zemědělství byla jako integrační platforma zvolena technologie společnosti Oracle, tzv. ESB – Enterprise Service Bus. Jak společnost Oracle uvádí, řešení Cross Compliance a ESB server patří podle počtu souběžně komunikujících služeb či volání jednotlivých připojených systémů k největším celosvětově implementovaným projektům postaveným na zvolené technologii.

Společnost Aquasoft se na vývoj a dodávku informačních systémů pro státní a veřejnou správu orientuje dlouhodobě. ESB server je další z jejích významných zakázek pro resort zemědělství, pro který v uplynulých letech implementovala Integrovaný registr zvířat, Integrovaný zemědělský registr či Odborný informační systém Státní veterinární správy ČR. Mezi její další dodávky pro státní instituce patří např. Celně-deklarační informační systém, Informační systém pro správu spotřebních daní nebo Informační systém e-Vývoz.