Hlavní navigace

eTel žaluje Český Telecom

[Tisková zpráva]

Sdílet

eTel žaluje Český Telecom

eTel podniká další kroky ke zlepšení konkurenčního prostředí

Praha, 12. 2. 2004 – Společnost eTel Česká republika podniká další z řady kroků ve snaze dosáhnout na české telekomunikačním trhu rovnoprávného podnikatelského prostředí. Na dominantního telekomunikačního operátora, společnost Český Telecom, a.s, podala dne 9. 2. 2004 žalobu ve věci ochrany před nekalosoutěžním jednáním a porušováním závazných pravidel hospodářské soutěže ze strany ČTc ve smyslu § 53 Obchodního zákoníku a ve smyslu §11 Zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Společnost eTel, s.r.o. se touto cestou domáhá soudní ochrany před jednáním, jímž ČTc omezuje a porušuje hospodářskou soutěž. eTel se domnívá, že toto jednání spočívá zejména v tom, že ČTc
1) uplatňuje, účtuje a vymáhá diskriminační, zákonu odporující ceny vůči eTelu a dále
2) porušuje zákonné povinnosti ve vztahu k výši účtovaných cen a vytváří nepřekonatelné překážky vstupu na trh za zákonem garantovaných podmínek.
3) znemožňuje realizovat přiměřený zisk
4) zvýhodňuje jiné soutěžitele v identickém postavení, v jakém se nacházel a nachází společnost eTel.

Konkrétním předmětem žaloby jsou ceny účtované společnosti eTel za terminaci hovorů do sítí mobilních operátorů (tzv. FTM) prostřednictvím sítě žalovaného, společnosti Český Telecom, a.s.

ČTc požadoval za služby FTM cenu, jejíž výše neměla žádné ekonomické opodstatnění a toto chování jasně znemožňovalo eTelu rozvoj podnikatelských aktivit. Ceny účtované společností Český Telecom společnosti eTel ČR se lišily od ceny stanovené dne 27.11.2001 Českým telekomunikačním úřadem, jednajícím jako regulátor telekomunikačního trhu a příslušným orgánem státní správy, o více než 100 %.

Dále ČTc nabízel svým koncovým uživatelům služby volání z pevných linek na mobilní za ceny nižší než velkoobchodní ceny (stlačování cen). S těmito cenami nemohl eTel soutěžit. V podobném případě uložila Evropská komise v Německu pokutu dominantnímu operátorovi ve výši 12,6 mil. EUR.

eTel dále zjistil, že ČTc účtoval odlišné ceny za stejné a srovnatelné služby různým operátorům.

Společnost eTel ČR proto požaduje na společnosti Český Telecom z titulu vrácení bezdůvodného obohacení částku 19 600 000 Kč. Jako zadostiučinění pak vyžaduje částku 3 000 000 Kč.

Žalobě ze strany společnosti eTel předcházela dlouhodobá snaha dojít s ČTc dohody. eTel se jako člen AORTA rovněž účastnil informační kampaně upozorňující širší a odbornou veřejnost na tuto problematiku

Pro další informace prosím kontaktujte:
Markéta Novotná
eTel ČR
Burzovní palác
Rybná 14
Praha 1
M: +420 604 210 204
E: marketa.novot­na@etel-group.cz

Základní informace o společnosti eTel Group
Společnost eTel, založená v červenci 1999, je jedním z nejvýznamnějších alternativních poskytovatelů podnikových telekomunikačních služeb ve střední Evropě. eTel je jedinou telekomunikační společností, která se zaměřuje výlučně na středoevropský region zahrnující Rakousko, Českou Republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Tyto země, které mají celkem 73 milionů obyvatel, nabízejí jedinečnou příležitost pro podnikatelskou expanzi, protože procházejí liberalizací telekomunikačních trhů a připravují se na vstup do EU (Rakousko je již členem). eTel Group dodává služby více než 50 000 firemním zákazníkům. Další informace viz www.etel-group.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).