Hlavní navigace

Euro s BYZNYSem

[Tisková zpráva] Bezproblémový přechod na Euro dokázala úspěšně zajistit svým zákazníkům na Slovensku společnost J.K.R., která je s produkty třídy BYZNYS předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. V servisní oblasti se o hladký průběh přechodu postarala společnost Gosvo SK, která je dealerem ERP systémů třídy BYZNYS na Slovensku. Obě společnosti věnovaly přechodu velkou pozornost a po technické i organizační stránce zvládly systém BYZNYS kompletně připravit.

Sdílet

Pro úspěch převodu na Euro považovala společnost J.K.R. za důležité především komunikaci se zákazníky a jejich včasné informování o celém procesu konverze. Během října jim poskytla harmonogram a podrobný manuál převodu. Následně zákazníci absolvovali školení, které se konalo v několika termínech jak na Slovensku, tak v Česku. V rámci tohoto školení se zákazníci podrobně seznámili s plánem převodu a se všemi činnostmi, které bylo před a po převodu nutno provést (například roční uzávěrka účetnictví, inventura skladů a pokladen, rozbory výstupů z jednotlivých modulů apod.). Velký důraz byl také kladen na jasné určení personálního i technického zabezpečení ze strany zákazníků a na zajištění součinnosti všech kompetentních osob.

Dalším krokem k bezproblémovému procesu převodu na Euro byl zkušební přechod. Dílčí výsledky testování posloužily k analýzám specifik jednotlivých firem a včasnému odstranění případných problémů. Během zkušebních převodů měli zákazníci také prostor k ujasnění všech konkrétních postupů, a to díky spolupráci s konzultanty společností J.K.R. a Gosvo SK. Po přelomu roku, kdy se začalo s ostrými převody dat, se mohli zákazníci kromě komplexní podpory obrátit ještě na speciální telefonní hot-line linku, která byla k dispozici i v nepracovních dnech.

„Podnikový informační systém třídy BYZNYS umožnil svým uživatelům na Slovensku přejít na novou měnu ve velmi krátkém časovém horizontu bez přerušení provozu a bez ztráty historických dat, což firmám poskytlo kromě spokojenosti zákazníků také konkurenční výhodu a větší příležitosti na trhu,“ říká Kateřina Bláhová, analytička společnosti J.K.R. a dodává: „Pokud by se převod dat zpozdil, či dokonce vůbec nepodařil, znamenalo by to pro firmy obrovskou hrozbu v podobě zastavení činnosti s následkem velkých finančních ztrát.“

Dagmar Poncová, vedoucí interního konzultačního oddělení ve společnosti Gosvo, k přechodu na Euro dodává: „Ve výsledku se díky dlouhodobé přípravě a zodpovědnému přístupu ze strany naší firmy i ze strany zákazníků objevily v rámci ostrého převodu pouze drobné problémy, které jsme snadno vyřešili. Všichni naši zákazníci ze Slovenska prošli tímto procesem poměrně hladce, takže do roku 2009 již mohli směle vykročit s převedenými daty a měnou Euro.“

Branislav Nikodem, ekonomický ředitel slovenské společnosti DEMA Senica, ke zvládnutí přechodu na Euro říká: „Samotný převod proběhl bez větších problémů, podle naplánovaného časového harmonogramu.“

„Přípravám na přechod na měnu Euro na Slovensku jsme se intenzivně věnovali mnoho měsíců před klíčovým datem 1. ledna 2009. Úvodní fáze přechodu  – duální zobrazování proběhla již v polovině roku 2008 a byl to první test připravenosti. Systém BYZNYS obstál na výbornou i ve druhé fázi – samotným přechodem na měnu Euro, a to jak z hlediska přípravy samotného systému, tak i z hlediska podpory jednotlivých uživatelů ze strany konzultantů a celého BYZNYS Euro Teamu, který byl ve společnosti Gosvo pro tuto příležitost sestaven,“ shrnuje celý přechod Alexandr Gonyšev, obchodní ředitel společnosti Gosvo.