Hlavní navigace

Evropský manuál

[Tisková zpráva] Česká televize vysílá od 10. května každou neděli od 17.00 hod. na ČT1 Evropský manuál - nový 24dílný cyklus na témata, která spojují jednotlivé země Evropy.

Sdílet

Naše veřejnost si často stěžuje na nedostatek informací, týkajících se nejrůznějších oblastí našeho života v rámci Evropské unie. Premiérový cyklus Evropský manuál zprostředkovává diskusi na společná témata, jako jsou např. rostoucí nezaměstnanost, Lisabonská smlouva, klady a zápory společné evropské měny, progresivnost nebo konzervativnost evropských vzdělávacích systémů, změny v chápání klasického modelu rodiny a manželství apod.

„Evropský manuál se snaží být co nejobjektivnější. Snaží se neprosazovat žádný názor, ani žádnou ideologii. Nabízí vždy několik řešení daných věcí. Jeho cílem je vyváženě zprostředkovat informace a názory lidí, kteří o Evropě rozhodují, i těch, kteří o Evropě přemýšlejí a diskutují. Snažíme se poskytnout vyvážený prostor všem důležitým zastáncům nejčastějších názorů,“ říká Martin Červený z občanského sdružení ANO pro Evropu, které připravuje cyklus pod dramaturgickým vedením Centra vzdělávacích pořadů České televize. Režii má Petr Burian.