Hlavní navigace

Evropský průzkum: Ekologická šetrnost má velký vliv na nákup technologií

[Tisková zpráva] Více než tři čtvrtiny zaměstnanců (76 %) v Evropě vidí šetrnost produktu k životnímu prostředí jako důležitý faktor při koupi technického vybavení. Více než třetina pracovníků vidí za „zelenými iniciativami“ snahu o snižování výdajů, čtvrtina věří tomu, že firmy se primárně zaměřují na ochranu životního prostředí a pětina za tím vidí snahu o posílení firemního image. Vyplývá to z průzkumu německého IFAK Institutu.

Sdílet

Velmi nízká je informovanost o ekologických aspektech produků. Přibližně 88 % pracovníků se cítí pouze částečně nebo vůbec informovanými, co se týče ovlivnění životního prostředí kupovanými produkty, a to jak při jejich koupi pro pracovní, tak i soukromé účely. Dva ze tří zaměstnanců také považují vybavení s environmentálním certifikátem, jako třeba tiskárny, kopírky a počítače, za nákup, kde by společnosti měly brát více ohledů na životní prostředí. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který si objednala společnost Kyocera Mita u německého IFAK Institutu. Šetření se zabývalo tím, jak zaměstnanci ve Francii, Německu, Itálii, Nizozemí, Španělsku a Velké Británii vnímají otázky vlivu svých pracovních postupů a jednání jejich firem na životní prostředí.

V České republice je situace srovnatelná se zeměmi západní Evropy. Řada společností si již uvědomuje, že šetrnost k životnímu prostředí je důležitá, avšak čeká nás ještě dlouhá cesta, než tomu tak opravdu bude, konstatuje Martin Januš, ředitel společnosti JANUS, která v Česku zastupuje společnost Kyocera Mita. Již nyní je však znatelné, že se uživatelé odklánějí od nákupu levných a ekologicky nešetrných zařízení s drahým provozem a přednost dávají ekologicky šetrným přístrojům s nízkými provozními náklady.

Přibližně 90 % respondentů uvedlo, že si v práci osvojili některé populární návyky, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Více než polovina (55 %) vypíná technické vybavení na noc, 52 % používá digitální dokumenty, 43 % se kloní k oboustrannému kopírování a tisku; a kolem 34 % tiskne méně. Jen 9,7 % přiznalo, že nedělá nic z toho.

Průzkum také odhalil, že – podle svých zaměstnanců – se mnoho evropských společností snaží snížit použití materiálu potřebného k tisku. Téměř polovina (44,8 %) recykluje použité cartridge a tonery, 40,8 % podněcuje používání digitálních dokumentů, 36,5 % zkouší šetřit papír tím, že tiskne méně, 32,5 % podporuje oboustranný tisk a kopírování. Toto je v kontrastu se snahami podporovat ekologičtější dopravu, pouze 3 % dotázaných totiž prohlásilo, že se jejich společnost pokoušela podpořit používání hybridních vozidel. Navzdory pozitivním krokům v oblastech jako je tisk, 77 % dotázaných věří, že jejich společnost by mohla dělat více pro to, aby optimalizovala svou spotřebu energie obecně a 69 % věří, že jejich zaměstnavatel by mohl více recyklovat. Mimoto, 64 % cítí, že firmy zamýšlející se chovat šetrnějším způsobem k životnímu prostředí, by mohly jednat tak, aby své zaměstnance uvědomily o otázkách životního prostředí.

Průzkum také zjistil, že mnoho zaměstnanců věří, že zelené iniciativy jsou poháněny potřebou snižovat výdaje. To se domnívá 38,1 % dotazovaných, méně (24,9%) pak věří, že společnosti se primárně zaměřují na ochranu životního prostředí. Pětina viděla „zelené IT“ jako prostředek pro posílení firemního image.

Trendy v jednotlivých zemích

Německo

Pro velký počet německých zaměstnanců představuje zelené IT ekologické tiskárny, kopírky nebo počítače. Více než čtyři pětiny (83 %) vidí investici do certifikovaného vybavení jako správnou cestu své firmy k posílení odpovědnosti vůči životnímu prostředí. To je mnohem víc než ve Velké Británii (58 %) nebo Nizozemí (50 %). Téměř dvě třetiny (62 %) německých respondentů bylo také nejvíce ochotných zkusit a snížit vlastní ovlivňování životního prostředí v práci upřednostněním digitálních dokumentů před tiskem. Němci také cítí, že spotřeba elektřiny v práci je příliš vysoká, a 83 % si myslí, že jejich společnost by mohla dělat víc pro to, aby elektřinou šetřila.

Francie

Francouzi se domnívají, že nejsou dostatečně dobře informovaní ohledně ekologických otázek. Téměř dvě třetiny (61 %) respondentů říká, že když kupují technické vybavení, nevědí dost o jeho dopadu na životní prostředí. V Itálii jde přitom o 14 %, v Německu o 30 % a ve Velké Británii o 38 % odpovídajících. Při dotazu na důvody pro zavádění zelených IT iniciativ věřilo 48 % Francouzů tomu, že je příčinou úspora nákladů, a pouze 14,3 % si myslelo, že aktivity se zaměřovaly na ochranu životního prostředí. Průměrná hodnota byla přitom 38 %, resp. 24 %.

Itálie

Když došlo na rozhodování při koupi IT technologií, Italové prokázali, že se nejvíc zajímají o ekologický dopad produktů na životní prostředí, s 32 % hodnotících tyto aspekty jako velmi důležité (ve srovnání s 24 % v Německu a 16 % v Nizozemí). Také jsou ochotnější přijmout environmentálně přívětivý charakter tiskáren a kopírek než zaměstnanci v jiných zemí. Více než polovina (55 %) Italských respondentů říká, že používá oboustranný tisk nebo kopírování. V Německu je to 48 %, ve Velké Británii 41 % a v Nizozemí pouhých 25 % zaměstnanců.

Nizozemí

Průzkum ukázal, že nizozemské firmy by měli více pracovat na svém ekologickém závazku. Téměř dvě pětiny (38 %) respondentů říká, že jejich firma ještě nezahájila žádné iniciativy k ochraně životního prostředí a ani nevydala žádné ekologické směrnice. Tato cifra je hodně nad mezinárodním průměrem 24 %, ve Francii to je 25 %, ve Velké Británii 16 % a v Německu 19 %. Navzdory tomu, více nizozemských respondentů (32 %) vidělo zelené iniciativy v oblasti IT jako primárně poháněné ochranou životního prostředí spíše než úsporou nákladů. Pro srovnání, pouze 14 % Francouzů věří, že změny jsou poháněny ekologickou agendou.

Španělsko

Pro Španěly je ekologický závazek otázkou image: 35 % si spočítalo, že ochrana životního prostředí nebo zelené iniciativy v oblasti IT slouží k podpoře pozitivního obrazu společnosti. V Německu sdílí tento názor pouze 13 % lidí, ve Velké Británii 16 % a v Itálii 21 %. Srovnatelně vysoký počet Španělů cítí, že společnosti můžou zlepšit svá ekologická jednání lepším označování IT produktů (70 %), a skrze iniciativy, které by jejich zaměstnance více uvědomily o ekologických otázkách (68 %).

Velká Británie

Britové si myslí, že lepší informování zaměstnanců ohledně environmentálních otázek je rozhodující. Necelé tři čtvrtiny (73 %) vidí tento úkol jako důležitý ve srovnání s 62 % v Německu a 59 % ve Francii. Britové se také kloní k myšlence, že jejich společnost by mohla více recyklovat. Devět z deseti věřilo, že to je zásadní, což je více než celkový průměr 69,4 %. Kampaně „tisknout méně“ se zdají být speciálně oblíbené ve Velké Británii, kde je 55 % společností (což je v průměru o více než 20 procent více než v jiných zemích) podporuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).