Hlavní navigace

EXPLORER zahájil registrace evropských národních domén

[Tisková zpráva] Zájemci o slovenskou, německou, rakouskou, polskou, maďarskou či ruskou národní doménu se s požadavkem na registraci mohou nyní obracet na společnost EXPLORER.

Sdílet

Praha, 7. února 2007 – Společnost EXPLORER rozšířila počínaje sedmým únorovým dnem tohoto roku své stávající doménové portfolio o další evropské národní domény. Jmenovitě se jedná o národní doménová jména Slovenské republiky (doména .SK), Spolkové republiky Německo (doména .DE), Rakouska (doména .AT), Polska (doména .PL), Maďarska (doména .HU) či Ruské federace (doména .RU).

Registrace národních doménových jmen cizích zemí nebyly před časem na území České republiky vůbec proveditelné. Mnozí zájemci tak byli nuceni využít služeb akreditovaných registrátorů v příslušném státě, pro jiné znamenala jazyková bariéra a mnohdy komplikovaný registrační proces nepřekonatelnou překážku. V současné době existuje v České republice několik společností, které nabízejí i tato doménová jména.

Proč registrovat zahraniční národní doménu?
Důvodů pro registraci národní domény jiného státního celku by se našlo jistě vícero. Jedním z nich je kupříkladu přirozený růst společností, pro jejichž obchodní záměry se území České republiky jeví jako stále menší a menší a tak expandují na zahraniční trhy, které jim poskytují novou živnou půdu pro svůj další růst. A proto, pokud se firma rozhodne prodávat své produkty na zahraničním trhu, je praktické, aby si svou přítomnost v daném státě zajistila i registrací vhodné internetové adresy.

Kromě toho, pro mnoho firem je dnes účelné zaregistrovat si zahraniční doménová jména ve znění své obchodní značky nebo názvu produktu již předem, aby tak zamezili potenciální konkurenci doménu používat pro své účely. Dalším důvodem pro využití odlišné národní domény může být například nemožnost registrovat si požadované doménové jméno s tuzemskou národní koncovkou (zpravidla je-li již obsazené). Provozovat firemní stránky ryze české společnosti na doménovém jméně se zahraniční národní koncovkou může být přitom pro řadu návštěvníků zajímavým zpestřením.