Hlavní navigace

FINANČNÍ VÝSLEDKY ČESKÉHO TELECOMU ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2006

[Tisková zpráva] ČESKÝ TELECOM, a.s., oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2006 zpracované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Sdílet

  • Výnosy 14,8 mld. Kč (+0.5%)
  • Provozní náklady 7,8 mld. Kč (+ 0.8%)
  • OIBDA 7,2 mld. Kč (+ 0.9%), marže OIBDA 48,9%
  • Provozní hospodářský výsledek 3,0 mld. Kč (+ 24,8%)
  • Čistý zisk 2,1 mld. Kč (+ 23,1%)
  • Čistá zadluženost 2,8% (- 20,8 p.b.)
  • Investice 1 mld. Kč
  • Volné hotovostní toky 3,3 mld. Kč (- 13,7%)
  • Počet zaměstnanců skupiny ČESKÝ TELECOM 10 116 (- 9,3%)

Výnosy, náklady a OIBDA
Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 14,8 mld. Kč, meziročně o 0,5 % více a potvrdily zlepšující se trend z druhého pololetí roku 2005. Celkové konsolidované náklady vzrostly meziročně o 0,8 % na 7,8 mld. Kč. Podobně jako ve stejném období minulého roku, byla výše jednorázových položek zahrnutých ve výsledcích prvního čtvrtletí roku 2006 zanedbatelná. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 7,2 mld. Kč, meziročně o 0,9 % více při OIBDA marži (OIBDA / Výnosy z podnikání) ve výši 48,9 %, ve srovnání s 48,5 % v prvním čtvrtletí roku 2005.

Odpisy a amortizace
Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v prvních třech měsících roku 2006 výše 4,2 mld. Kč, meziročně o 11,3 % méně. Tento významný pokles je výsledkem nižších investic v posledních letech a změn v amortizaci vybraných nehmotných aktiv Provozní výsledek, Výsledek před zdaněním a Čistý zisk

Díky poklesu konsolidované hodnoty odpisů a amortizace vzrostl konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 24,8 % a 27,8 % na 3 mld. Kč a 2,9 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 2,1 mld. Kč, meziročně o 23,1 % více.

Investice
Podobně jako v předchozích obdobích, směřovaly hlavní investice v prvním čtvrtletí roku 2006 do růstových oblastí. Celkové konsolidované investice dosáhly úrovně 972 mil. Kč, meziročně o 36,7 % více. Zatímco investice v segmentu pevných linek vzrostly meziročně o 17 % na 470 mil. Kč, když směřovaly zejména do rozvoje ADSL, investice v Eurotelu vzrostly meziročně o 61,4 % na 502 mil. Kč, zejména kvůli investicím do UMTS. Přes nárůst investic z důvodu zrychleného rozvoje ADSL v prvním čtvrtletí roku 2006 v porovnání se stejným obdobím roku 2005 potvrzujeme naše očekávání poměru investic k výnosům za rok 2006 ve výši 10 – 12 %.

Volné hotovostní toky
Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou ČESKÝ TELECOM dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 3,3 mld. Kč. Zatímco hotovostní toky z běžné činnosti byly meziročně stabilní, výsledkem zrychlených investic do růstových oblastí byly sezónně zvýšené hotovostní toky z investiční činnosti a celkový pokles volných hotovostních toků o 13,7 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2005.

Zadluženost
Celková výše konsolidovaných úvěrů skupiny ČESKÝ TELECOM (krátkodobých a dlouhodobých) k 31. prosinci 2005 dosáhla 9,6 mld. Kč, stejně jako na konci roku 2005 a o 58,0 % méně než ke konci stejného období předcházejícího roku. To představuje hrubou zadluženost ve výši 9,9 % a čistou zadluženost 2,8 % ve srovnání s 25,3 % a 23,6 % na konci března 2005. Přehled segmentu pevných linek *

Naše aktivity v segmentu pevných linek se v prvním čtvrtletí roku 2006 soustředily zejména na vývoj a propagaci nových internetových a datových služeb. To nám umožnilo aktivně reagovat na rostoucí poptávku jeho zákazníků po službách vysokorychlostního Internetu, datových a dalších službách s přidanou hodnotou. Výnosy z vysokorychlos­tního Internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb tak v prvních třech měsících roku 2006 tvořily celkem 23,2 % celkových výnosů z podnikání ČESKÉHO TELECOMU, oproti 21,5 % ve stejném období předcházejícího roku. Nadále jsme se také soustředili na udržení výnosů z tradičních hlasových a datových služeb.

* ČESKÝ TELECOM samostatně, tj. bez zahrnutí menších dceřinných společností, před konsolidačními úpravami

Výnosy
Celkové výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 4,9 % na 7,7 mld. Kč. Výnosy z podnikání poklesly o 5,5 % na 7,5 mld. Kč, zejména díky poklesu výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem výnosů ze služeb vysokorychlostního Internetu, datových a dalších služeb s přidanou hodnotou.

Celkový počet pevných linek ČESKÉHO TELECOMU ke konci března 2006 dosáhl 3 073 tisíc, což je o 7,1 % méně ve srovnání s koncem března 2005. Počet PSTN linek zaznamenal 6,9% pokles na 2,6 milionů, zatímco počet ISDN kanálů poklesl o 8,5 % na 441 tisíc. Výsledkem je pokles výnosů z měsíčních a zřizovacích poplatků o 7,1 % na 2,8 mld. Kč.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvních třech měsících roku 2006 meziročně dohromady o 4,6 % na 2,6 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly o 16,3 % na 1,4 mld. Kč.

To je výsledek nižšího hlasového provozugenerovaného zákazníky ČESKÉHO TELECOMU v prvním čtvrtletí roku 2006, který se snížil meziročně o 6,1 %. Hlavními důvody tohoto poklesu jsou nahrazení pevného volání mobilním, nižší počet pevných linek a rostoucí konkurence.

Výnosy z propojení vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 13,4 % na 1,2 mld. Kč, zejména díky nárůstu výnosů od zahraničních operátorů, který je výsledkem vyššího mezinárodního tranzitního provozu.

Výnosy z vysokorychlos­tního Internetu dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 576 mil. Kč, což je meziročně o 47,7 % více. Z toho 492 mil. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb vysokorychlostního Internetu a 84 mil. Kč z velkoobchodních služeb. ČESKÝ TELECOM zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2006 čistý přírůstek ADSL přípojek ve výši 64 tisíc ve srovnání s 26 tisíci v prvním čtvrtletí roku 2005. Tento progresivní nárůst byl podpořen úspěšnou reklamní kampaní zahájenou 1. února 2006, kdy ČESKÝ TELECOM představil svoji nabídku 4 násobně vyšší rychlosti vysokorychlostního Internetu za nezměněnou cenu. Od tohoto dne přijal ČESKÝ TELECOM v průměru 8 tisíc objednávek týdně s rekordním počtem 10 tisíc objednávek v 10. týdnu, zatímco v roce 2005 dosáhl průměrný počet objednávek 6 tisíc týdně. Do konce března vyřídil ČESKÝ TELECOM okolo 80 % všech objednávek uskutečněných během dvou měsíců trvání nové nabídky. Průměrný týdenní počet instalací v prvním čtvrtletí roku 2006 dosáhl 6 tisíc ve srovnání s 4,2 tisíci objednávek ve stejném období roku 2005. Rekordní počet instalací byl zaznamenán během 11. týdne, kdy společnost nainstalovala 10 tisíc přípojek. Celkový počet přípojek ADSL na konci března 2006 dosáhl 338 tisíc, ve srovnání s 274 tisíci na konci roku 2005. Z celkového počtu přípojek tvoří 84 % koncoví zákazníci ČESKÉHO TELECOMU.

Výnosy z vytáčeného Internetu poklesly meziročně o 50,4 % na 192 mil. Kč. Provoz vytáčeného Internetu pokles v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 53,4 % na 455 milionu minut, zejména díky migraci provozu vytáčeného Internetu na vysokorychlostní přístup k Internetu přes ADSL a jiné druhy vysokorychlostního připojení na internet.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně o 5,3 % na 1 mld. Kč, zejména díky poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které se meziročně snížily o 10,3 %. na 609 mil. Kč. Datové služby sítě vzrostly meziročně o 2,6 % a dosáhly 440 mil. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z koncových zařízení dosáhly 158 mil. Kč., meziročně o 11,2 % méně. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 108 mil ve srovnání s 24 mil. Kč ve stejném období roku 2005.

Provozní náklady
Provozní náklady (kromě jednorázových nákladů) v segmentu pevných linek poklesly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 2,6 % a dosáhly výše 4,2 mld. Kč. Provozní náklady pod přímou kontrolou (náklady na externí služby) poklesly dokonce o 8,7 % a potvrdili snahu vedení společnosti dále zlepšit efektivitu ve vynakládání nákladů.

Dodávky vzrostly meziročně dohromady o 13,9 % na 1,7 mld. Kč. Z toho náklady na propojení vzrostly mírně o 3,8 % na 1,2 mld. Kč, náklady na prodej zboží o 13,7 % na 83 mil. Kč v důsledku zvýšené aktivity ve službách vysokorychlostního Internetu, zatímco ostatní dodávky vzrostly o 67 % na 369 mil. Kč.

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, dosáhly 1,2 mld. Kč, tedy o 12,2 % meziročně méně v důsledku poklesu počtu zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU o 12,2 % na 7 572 na konci března 2006. Produktivita měřená počtem pevných linek na zaměstnance vzrostla na konci období o 5,8 % na 406 linek.

Náklady na externí služby poklesly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně celkem o 8,7 % na 1,3 mld. Kč. V této kategorii nákladů jsme zaznamenali pokles u všech položek s výjimkou spotřeby materiálu a energie, které vzrostly meziročně o 7,5 % na 158 mil. Kč, a nákladů na marketing a prodej, které se zvýšily meziročně o 32 % na 202 mil.Kč. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT poklesly o 12,6 % na 403 mil. Kč, zatímco nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly výše 198 mil. Kč, podobně jako v prvním čtvrtletí roku 2005. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby poklesly dohromady o 32,5 % na 257 mil. Kč.

Ostatní daně a poplatky (kromě daně z příjmů) a opravné položky poklesly meziročně o 29 % na 49 mil. Kč.

OIBDA ČESKÉHO TELECOMU, která zahrnuje výnosy z podnikání, ostatní výnosy a neopakovatelné výnosy a náklady dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 3,5 mld. Kč, meziročně o 6,1 % méně, a představuje OIBDA marži (OIBDA vůči výnosům z podnikání) ve výši 46,9 % ve srovnání s 47,2 % v prvním čtvrtletí roku 2005.

Přehled mobilního segmentu *
Výsledky Eurotelu v prvním čtvrtletí roku 2006 potvrdily jeho silnou finanční a provozní výkonnost. Podobně jako v segmentu pevných linek bylo hlavní snahou nabídnout nové datové, internetové a další služby s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň jsme se zaměřili na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb.

* Eurotel samostatně, před konsolidačními úpravami

Výnosy
Tento trend se jasně odráží v měnící se struktuře výnosů Eurotelu. Celkové výnosy z podnikání Eurotelu vzrostly meziročně o 6,5 % na 7,5 mld. Kč. Výnosy z datových služeb (služby s přidanou hodnotou a Internet & data ) tvořily v prvním čtvrtletí roku 2006 celkem 21,2 % výnosů ze služeb v porovnání s 19,1 % ve stejném období předchozího roku. Výnosy z datových služeb kromě SMS představovaly v prvním čtvrtletí roku 2006 celkem 8,2 % výnosů ze služeb ve srovnání s 6,9 % ve stejném období předchozího roku.

Výnosy Eurotelu z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady o 3 % na 5,5 mld. Kč.

Celkový počet zákazníků Eurotelu dosáhl na konci března 2006 výše 4 695 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 8,5 %. Čistý přírůstek zákazníků dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 19 tisíc, zatímco ve stejném období roku 2005 Eurotel ztratil 68 tisíc zákazníků. Celkový počet tarifních zákazníků (GSM, CDMA a NMT) dosáhl 1 643 tisíc, meziročně o 498 tisíc více, což představuje nárůst o 43,5 %. Přestože penetrace SIM karet v populaci nadále roste a na konci roku 2005 dosáhla úrovně 112 %, čistý přírůstek tarifních zákazníků Eurotelu dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 97 tisíc, ve srovnání s 87 tisíci v prvním čtvrtletí roku 2005. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 35 % ve srovnání s 26,5 % na konci března 2005 a 33 % na konci roku 2005. Za tímto nárůstem stojí především úspěšná migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní zákazníky.

Pokles počtu zákazníků předplacených služeb byl značně ovlivněn významnou migrací zákazníků z předplacených služeb na tarifní služby, díky marketingovým aktivitám Eurotelu v této oblasti. Celkový počet zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci března 2006 výše 3 052 tisíc, což představuje meziroční pokles o 129 tisíc (4,1 %). Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 31. březnu 2006 výše 2 771 tisíc, meziročně o 5,8 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 2,2 % ve srovnání s 2,4 % ve stejném období minulého roku.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 12,3 % na 1,6 mld. Kč díky významnému nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného poklesly o 1,3 % na 2,6 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v prvních třech měsících roku 2006 o 22,4 %. Důvodem je vyšší podíl tarifních zákazníků, jejichž tarif obsahuje volné minuty a dále konkurenční tlak na snižování minutových sazeb. K nárůstu provozu došlo díky rostoucímu počtu zákazníků a úspěchu aktivit, které stimulují zákazníky využívat síť Eurotelu.

Výnosy z propojení dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 1,3 mld. Kč, meziročně o 1,7 % více, zejména díky nárůstu objemu příchozího provozu.

Hodnota ukazatele ARPU dosáhla za první čtvrtletí roku 2006 výše 490 Kč oproti 484 Kč za první čtvrtletí roku 2005. Průměrný výnos na tarifního zákazníka dosáhl za první čtvrtletí roku 2006 výše 996 Kč ve srovnání 1 237 Kč za stejné období předchozího roku. Hodnota ukazatele MOU na zákazníka zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2006 pozitivní vývoj, když dosáhla výše 96 minut, oproti 83 minutám za stejné období předchozího roku a 92 minutám za rok 2005.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 15 % na 1,1 mld. Kč. Zákazníci Eurotelu poslali a přijali v prvním čtvrtletí roku 2006 celkem 690 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 15,4 %.

Výnosy z Internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 23,9 % a dosáhly výše 378 mil. Kč. Na konci března 2006 dosáhl celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Expres (neomezený vysokorychlostní přístup na internet založený na technologii CDMA) 79 tisíc, meziročně o 36 tisíc více a celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Nonstop (neomezený mobilní přístup na internet založený na technologii GPRS) 68 tisíc zákazníků, meziročně o 9,7 % více.

Vyšší počet prodaných telefonů vedl k meziročnímu 13,3% nárůstu výnosů z prodeje zařízení (včetně poplatků za zřizování) na 384 mil. Kč.

Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) vzrostly meziročně o 85 % na 74 mil. Kč.

Provozní náklady
Provozní náklady (kromě jednorázových nákladů) Eurotelu vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 4,8 % na 4 mld. Kč, zejména z důvodu nárůstu nákladů na dodávky. Na druhé straně, provozní náklady pod přímou kontrolou (náklady na subdodávky) poklesly meziročně o 6,9 %.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly dohromady 2,4 mld. Kč, meziročně o 11,2 % více. Hlavní položkou v této kategorii nákladů byly náklady na propojení a roaming, které vzrostly meziročně o 11,6 % na 1,5 mld. Kč z důvodu vyššího odchozího provozu ze sítě Eurotelu. Náklady na prodej zboží vzrostly o 2,9 % na 742 mil. Kč. Ostatní nákupy a náklady na prodej vzrostly o 75,9 % na 146 mil. Kč.

Počet zaměstnanců Eurotelu k 31. březnu 2006 dosáhl 2 483, což je téměř stejně jako na konci března 2005 a na konci roku 2005. Osobní náklady poklesly meziročně o 10,5 % % na 441 mil. Kč.

Náklady na subdodávky Eurotelu poklesly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 6,9 % na 972 mil. Kč. Náklady na marketing a prodej poklesly o 1,7 % na 413 mil. Kč. Náklady na opravy a údržbu sítí a IT poklesly meziročně o 24,4 % na 170 mil. Kč. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly 193 mil. Kč, meziročně o 4,5 % méně. Spotřeba materiálu a energie vzrostla o 39,2 % na 71 mil. Kč. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby poklesly dohromady o 14,4 % na 125 mil. Kč.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů) a poplatky a opravné položky vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2006 meziročně o 64,8 % na 178 mil. Kč.

OIBDA Eurotelu dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2006 výše 3,6 mld. Kč, meziročně o 8,3 % více při marži OIBDA ve výši 47,9 %, meziročně o 0,8 p.b. více.

Výhled na 2006
V roce 2006 bude skupina ČESKÝ TELECOM i nadále aktivně reagovat na změny a trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového připojení na internet, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Hlavním cílem našich aktivit je co nejlépe uspokojit potřeby zákazníků a umožnit jim co nejefektivnější využití našich služeb za konkurenceschopné ceny. Zároveň se bude skupina soustředit na udržení výnosů z hlasových a tradičních datových služeb.

Díky nové majetkové struktuře může skupina ČESKÝ TELECOM získat řadu hmatatelných významných benefitů vyplývajících z její užší součinnosti se společnostmi skupiny Telefónica, včetně jednoho z vedoucích mobilních operátorů v Evropě, O2, jehož akvizice proběhla nedávno. Ke klíčovým oblastem, kde může skupina ČESKÝ TELECOM využít zkušenost a ve kterých může spolupracovat s novým většinovým akcionářem, patří komerční a základní technický vývoj vedoucí k představení a propagaci nových služeb (např. UMTS, IPTV, IP služby s přidanou hodnotou, obsah, integrovaná zákaznická řešení). Dále se jedná o zlepšení provozní efektivity, které bude umožněno procesními a organizačními změnami na základě zkušeností Telefóniky, synergie v oblasti nákupů vedoucí k úspoře zdrojů a další úspory v provozních a investičních nákladech.

Výsledkem navrhované integrace ČESKÉHO TELECOMU a Eurotelu do nové telekomunikační společnosti Telefónica O2 Czech Republic bude nabídka nové řady konvergenčních produktů, integrovaná péče o zákazníky a z toho plynoucí synergie. Tato integrace byla oznámena 1. března 2006. Vznik nové společnosti se očekává v polovině roku 2006 po schválení akcionáři na valné hromadě dne 27. dubna 2006 po dokončení přípravných a právních kroků. Nová společnost bude používat značku O2 pro všechny zákaznické segmenty spolu se značkou Telefónica ve veškeré externí komunikaci. Vedení skupiny ČESKÝ TELECOM očekává, že čistá současná hodnota synergií z integrace operátora pevných linek a mobilního operátora se bude pohybovat v rozmezí 375 až 450 milionů EUR, a to nad rámec 250 milionů EUR, které představují synergie z integrace skupiny ČESKÝ TELECOM do skupiny Telefónica.

Hlavním strategickým cílem vedení skupiny zůstává udržení vedoucí pozice na českém telekomunikačním trhu. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny ČESKÝ TELECOM zůstává důraz na dosažení nadprůměrné marže OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky. Pro rok 2006 očekáváme, že se zastaví pokles výnosů a OIBDA a oba ukazatele dosáhnout hodnot roku 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).