Hlavní navigace

Fixní telekomunikační operátoři žádají o řešení současné nerovnovážné regulace trhu

[Tisková zpráva] Praha, 8. dubna 2009 – Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí a fixní telekomunikační operátoři České Radiokomunikace, VOLNÝ a GTS Novera dnes vyjádřili společnou podporu návrhu novely zákona o elektronických komunikacích v oblasti přístupu a propojení. Novela zákona 127/2005 Sb., která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně, by měla vyřešit současný nerovnovážný vztah v oblasti regulace přístupu ke službám pevných a mobilních sítí. Ten je nyní jednostranně výhodný pouze pro mobilní operátory, na což díky malé konkurenci doplácejí koncoví zákazníci.

Sdílet

Historická omezení
V minulosti tvořily služby fixní telefonie, mobilní telefonie, internetu, televizního a rozhlasového vysílání oddělené trhy s různými regulačními pravidly a různými ekonomickými charakteristikami. Díky technologickému pokroku, zejména využívání protokolu IP, se však hranice mezi těmito kategoriemi postupně stírají a na nový konvergovaný trh vstupují operátoři s různými historicky vzniklými omezeními.

Současná nerovnovážná situace na trhu
Fixní operátoři dnes běžně nabízejí jiným (i konkurenčním) operátorům přístup ke svým sítím a službám na velkoobchodním principu a ti je zahrnují do nabídek koncovým zákazníkům. Tento princip umožňuje na fixním telekomunikačním trhu existenci více firem a ty díky větší konkurenci tak nabízejí služby výhodnější pro koncové zákazníky. Na tomto trhu mohou samozřejmě kupovat služby i mobilní operátoři, kteří tak mohou nabízet svým zákazníkům i fixní telekomunikační služby bez nutnosti vlastních investic do těchto sítí.

Na druhé straně velkoobchodní trh mobilních služeb v České republice neexistuje a mobilní operátoři se mu brání. Ve vyspělých zemích je obvyklý koncept virtuálního mobilního operátora, který právě díky velkoobchodnímu vztahu s mobilním operátorem může nabízet i mobilní služby. Přestože podíl virtuálních mobilních operátorů je relativně malý, přispívají k liberalizaci prostředí, snižování cen a zvyšování komfortu uživatelů. V České republice však tento koncept nefunguje a přístup ke konvergovaným službám je plně v rukou mobilních operátorů. Protože mobilní operátoři nejsou nuceni umožnit velkoobchodní přístup fixním operátorům, kabelovým televizím ani dalším poskytovatelům přístupu ke službám, znemožňují jim na základě zneužívání stávajícího regulačního rámce spravedlivě soutěžit o zákazníky. Mobilní operátoři mohou svého „oligopolu“ na asymetricky regulovaném trhu snadno využít i v cenové oblasti, což způsobuje zbytečně vysoké ceny mobilních služeb a neumožňuje odpovídající rozvoj konvergovaných služeb pro zákazníky. Přitom fixní operátoři nesou hlavní zátěž přechodu k širokopásmovým sítím nové generace.

Navrhované řešení pro zavedení fixně-mobilní spravedlnosti
Novela zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která se nyní projednává v Parlamentu, rozšiřuje v § 79 pravomoci regulátora, aby mohl uložit obecnou povinnost operátorům vzájemně jednat o všech variantách přístupu. V současnosti jsou operátoři povinni přistoupit pouze na vzájemné propojení sítí. Tato úprava by měla být dostatečná pro otevření velkoobchodního přístupu k mobilním službám a rozvoj konvergovaných služeb.

Společné prohlášení provozovatelů pevných telekomunikačních sítí
Odmítnutí navržené úpravy by vyvolalo nevratné negativní změny na trhu elektronických komunikací a poškodilo zájmy všech uživatelů. To by bylo v rozporu i s rámcovou směrnicí 2002/21/EC Evropské komise, která říká, že národní regulátor má povinnost snažit se o rozvoj konkurenčního prostředí a vytvářet prostor pro technologický vývoj. Naopak přijetí této úpravy by přineslo vyrovnání podmínek fixních a mobilních operátorů, otevření trhu, nárůst konkurence a tím zlepšení podmínek pro všechny spotřebitele.

O Asociaci provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR: Cílem APKT je vytvářet podmínky pro rozvoj činností svých členů. Prosazuje odborná stanoviska svých členů při přípravě legislativních dokumentů a jedná v zájmu svých členů s dalšími institucemi. Formou seminářů a odborných konsultací zajišťuje odborný růst svých členů. APKT byla registrována 1.7.1991. Má 22 řádných a 4 přidružené členy, kteří poskytují svoje služby asi 125 000 zákazníkům ve 160 lokalitách v celé ČR, zejména v menších městech a obcích. Kromě šíření televizních a rozhlasových programů (až 84 TV programů) zajišťují kvalitní širokopásmové připojení k Internetu asi 50 000 zákazníkům, hlasovou komunikaci a přenos dat.

O společnosti České Radiokomunikace:
České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

O společnosti Volný: VOLNÝ, a.s. je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb v České republice. Pod značkou VOLNÝ nabízí komplexní portfolio telekomunikačních služeb, které zahrnuje trvalé připojení k internetu, hlasové a datové služby, síťová řešení VPN, bezpečnostní služby, server housing, web hosting, registraci domén a řadu dalších přidaných služeb. Více na http://firma.vol­ny.cz.

O společnosti GTS Novera: Společnost GTS Novera je celonárodní telekomunikační operátor, který poskytuje v garantované kvalitě komplexní portfolio hlasových, datových a internetových služeb. Vznikla v roce 2005 spojením dvou vedoucích alternativních telekomunikačních operátorů GTS CZECH a Aliatel. V roce 2006 pak úspěšně dokončila akvizici dalších telekomunikačních operátorů působících na českém trhu – společností Contactel, Telenor Networks a Nextra. GTS Novera je součástí silného mezinárodního telekomunikačního uskupení GTS Central European Holding B.V., které je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb ve středoevropském regionu. Společnost GTS Novera má v současnosti přibližně 600 zaměstnanců.