Hlavní navigace

FlowMon ADS chrání počítačovou síť Veletrhů Brno

[Tisková zpráva] FlowMon ADS, systém detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, využívá vysoce výkonnou objektovou databázi InterSystems CACHÉ

Sdílet

FlowMon ADS slouží k efektivní správě počítačové sítě a je ideálním doplňkem běžných bezpečnostních a dohledových nástrojů (firewally, antiviry, …). Hlavním cílem je automaticky odhalit provozní a bezpečnostní problémy, které jsou nezjistitelné běžně používanými prostředky. Díky FlowMon ADS je možné snadno odhalit příčiny problémů a tyto problémy eliminovat. To v praxi znamená lepší, snazší, bezpečnější a levnější správu IT infrastruktury. Produkt FlowMon ADS byl mimo jiné oceněn v soutěži Inovace roku 2010.

InterSystems CACHÉ® je inovativní objektová databáze vyznačující se extrémním výkonem. Caché umožňuje rychlý rozvoj webových aplikací, mimořádnou rychlost zpracování transakcí, masivní rozšiřitelnost a dotazy na transakční údaje v reálném čase – s minimálními požadavky na administraci.

Nasazením FlowMon ADS získaly Veletrhy Brno vlastní nástroj pro rychlé odhalení vnitřních i vnějších útoků. Společnost nyní může účinně kontrolovat dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů, detekovat úniky citlivých informací, eliminovat nežádoucí aplikace a sdílení obsahu a detekovat infikovaná zařízení v síti. Současně lze dokládat skutečnou kvalitu služeb, zpoždění sítě či služeb a průběžně optimalizovat konfiguraci sítě a síťových zařízení.

Důvody nasazení  FlowMon ADS komentuje Ing. Jiří Heršálek, systémový administrátor Veletrhů Brno: „Dříve jsme monitorovali počítačovou síť naší společnosti tak, že jsme sbírali pouze informace o objemech přenesených dat na IP vrstvě a klíčových protokolech. Pokud jsme chtěli zkontrolovat určité datové toky, které se nám jevily jako podezřelé, nezbývalo nám než se vydat trnitou cestou manuální analýzy. Tato cesta se ukázala jako značně problematická, zejména kvůli extrémní časové náročnosti. Tímto způsobem nám taktéž mohly uniknout některé anomálie či útoky, které byly rozloženy v delším čase, a probíhaly s menší intenzitou. Díky řešení FlowMon ADS, které behaviorální analýzu provádí automaticky, budeme schopni provoz na síti kompletně rozkrýt, odhalit problémy a útoky v reálném čase, a tím pádem na ně pružně reagovat.“

Hlavní funkce FlowMon ADS

 • Předdefinovaná sada pravidel pro odhalování nežádoucích vzorů chování
 • Předdefinovaná sada pravidel pro odhalování obecných anomálií v síti
 • Budování dlouhodobých profilů chování zařízení na síti z pohledu služeb, objemu provozu a komunikačních partnerů
 • Přehledný dashboard s okamžitou indikací problémů a top statistik
 • Interaktivní vizualizace událostí
 • Integrace informací ze služeb DNS, WHOIS, geolokační služby
 • Komplexní filtrování a prioritizování událostí s vazbou na reporting a alerty

Hlavní  přínosy FlowMon ADS

 • Získání detailního přehledu o struktuře provozu na datové síti a top uživatelích
 • Kontrola dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů
 • Odhalování vnitřních i vnějších útoků
 • Monitoring kvality služeb
 • Eliminace nežádoucích aplikací
 • Odhalování infikovaných zařízení v síti
 • Prevence používání nežádoucího softwaru a sdílení nelegálního obsahu
 • Kontrola nad odchozím provozem sítě, ochrana dobrého jména
 • Rychlá diagnostika zpoždění sítě, služeb a aplikací
 • Odhalování špatných konfigurací sítě a síťových zařízení