Hlavní navigace

Neprovázanost informačních technologií a podnikatelské činnosti má vážné finanční dopady

[Tisková zpráva] Ze závěrů studie vyplývá, že sledování zkušeností koncových uživatelů je zásadní pro účinné smlouvy SLA, výkon IT a regulaci nákladů.

Sdílet

Praha, 23. června 2008 – Společnost Compuware (NASDAQ: CPWR) dnes zveřejnila výsledky studie, podle které přesto, že 81 % organizací využívá formální smlouvy SLA (Service Level Agreement neboli dohoda o úrovni služeb), je s obsahem těchto smluv seznámeno v průměru pouze 74 %. Řada společností také uvádí, že nedostatečný výkon aplikace způsobuje zvýšení nákladů a ztrátu výnosů. Ze studie, kterou pro Compuware provedla společnost Forrester Consulting, plyne, že důvodem nedodržování smluv SLA je, že očekávání a cíle obchodních jednotek se nacházejí mimo oblast IT.

Hlavním uváděným důvodem tohoto rozporu v očekávání je, že užívané metriky úrovně poskytovaných služeb jsou zaměřeny především na oblast IT a nejsou kompatibilní s obchodními cíli. Podle studie 41 % respondentů souhlasí s názorem, že jejich informovanost o úrovních služeb je na základní úrovni a že svým vedoucím pracovníkům pravidelně neposkytují informace z oblasti smluv SLA. Kromě toho se 40 % dotázaných shodlo na tom, že v jejich výkaznictví chybí informace, které jejich vedoucí pracovníci požadovali.

„Vzhledem k tomu, že se vychází výhradně z metrik orientovaných na technologie, nemá IT možnost zapojit se do efektivního dialogu s podnikem, a tím přejít k aktivní správě služeb,“ uvedl Steve Tack, viceprezident, ITSM, Compuware.

Podle Tacka monitorování praxe koncových uživatelů (end-user experience – EUE) řeší tyto problémy tak, že dodává IT oddělení pohled na kvalitu služeb z hlediska koncového uživatele. EUE umožňuje, aby IT efektivněji komunikovala s obchodními jednotkami, zavedla realistické a společné cíle a efektivně určila pořadí priorit jednotlivých činností podle jejich významu pro podnik.

„Konečným soudcem sladění informačních technologií a podnikatelské činnosti je koncový uživatel: jestliže je tento soulad vnímán jako splnění představ uživatele, pokud jde o dostupnost, výkon, použitelnost a přesnost, potom monitorování výkonu koncového uživatele představuje jediný způsob, jak lze zjistit, zda informační technologie splňují tato očekávání,“ říká Jean-Pierra Garbani, viceprezident a vedoucího analytik společnosti Forrester Research ve zprávě The Forrester Wave: Application Based End-User Experience Monitoring, Q2 n2007, Forrester Research, Inc., červen 2007.

Na otázku týkající se nákladů způsobených nedostatečným výkonem aplikací 57 % respondentů uvedlo, že výsledkem je nárůst podnikových nákladů a 48 % sdělilo, že nedostatečný výkon zavinil ztrátu výnosů. Mezi jinými udávanými důvody s finančními dopady na podnik se objevují: negativní dopad na spokojenost externích zákazníků (48 %), zpomalení nebo zastavení výroby (42 %) a negativní dopad na výkon v oblasti prodeje.

Computer Vantage pomáhá organizacím efektivně sledovat poskytování služeb, stanovit priority IT podle potřeb podniku a pružně řešit problémy monitorováním zkušeností koncových uživatelů, řízením výkonu aplikace a jejím co možná nejširším použitím jak pro webové, tak i jiné aplikace.

Forrester Consulting Inc. provedl nezávislý on-line výzkum u 389 technolo­gických pracovníků s rozhodovací pravomocí, kteří jsou aktivně zapojeni do řízení úrovně služeb a řízení výkonu aplikace. Tento zákaznický výzkum sponzorovala společnost Compuware Corporation, která nemůže výsledky tohoto výzkumu ovlivnit. Studie vypracovaná společností Forrester je spolu s analýzou výsledků k dispozici na webových stránkách www.compuware­.comvantage.

O společnosti Compuware
Compuware Corporation pomáhá efektivněji řídit podnikání v oblasti IT. Řešení společnosti Compuware urychlují vývoj, zlepšují kvalitu a zvyšují výkon kritických podnikových systémů a současně umožňují, aby CIO uspořádali a zvládali celé portfolio IT, zvyšovali jeho efektivitu, regulovali náklady a zvyšovali produktivitu zaměstnanců v rámci celé organizace IT. Společnost Compuware Corporation byla založena v roce 1973 a pracuje pro přední světové IT organizace, včetně více než 90 procent společností Fortune 100. Více se o společnosti Compuware dozvíte na http:www.compu­ware.com/.