Hlavní navigace

Future Park obsadí roboti - živá“ prezentace aplikací IT ve vědě a strojírenství poprvé na INVEXu

[Tisková zpráva] Future Park je název nového projektu veletrhu INVEX, jehož smyslem je přiblížit atraktivní formou aplikace IT ve vědě a strojírenství nejen odborné veřejnosti, ale zejména studentům středních odborných škol. Návštěvníci zde uvidí například mechatronickou sestavu, výukové roboty Bioloid (sestavy humanoid, robopes apod.), ale také unikátní robot Orpheus, vyvinutý FEKT VUT Brno, který zvítězil v mezinárodní soutěži záchranářských robotů a jeho poslední verze je testována pro potřeby armády.

Sdílet

Bude zveřejněna také robotická soutěž pro střední školy a bohatý program pro mladé adepty technologického vzdělávání chystá řada významných strojírenských firem. Naše střední a vysoké školy tak s podporou Svazu strojírenské technologie na INVEXu předvedou ve svých službách technologie, které jsme byli dosud zvyklí vídat pouze na záznamech z asijských veletrhů.

Robotika přichází na INVEX
Spolupráce vysokých škol, středních odborných škol a dalších institucí terciárního vzdělávání s podnikatelským sektorem je v centru pozornosti nejen ve vyspělých zemích světa, ale i u nás. Svaz strojírenské technologie (SST) a jeho členské podniky, které se pravidelně prezentují odborné veřejnosti, vysokým a středním odborným školám na výstavišti v Brně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu a Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, v letošním roce rozšiřují svoje aktivity i v rámci veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX.

Cílem je oslovení nových talentů
Cílem projektu Future Park je přiblížit atraktivní formou informační technologie např. ve spojení s moderními technologiemi obrábění nebo inovacemi výrobních procesů či vývoji produktů s využitím CAx/PLM technologií, zejména směrem ke studentům středních odborných škol a odborné veřejnosti. „Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že střední a vysoké školy představují kvalitní základnu pro rozvoj lidských zdrojů a znalostí a jsou tedy motorem ekonomického růstu a technologického rozvoje. Je proto logické, že rozšiřujeme naše aktivity i v rámci veletrhu INVEX, na němž chceme podpořit komplexní prezentaci aplikace informačních technologií v oboru obráběcích a tvářecích strojů ve spojení s podniky hardwarového i softwarového zaměření a spolupráci podnikové sféry a škol,“ říká Ing. Stanislav Linc, náměstek ředitele SST. Technická úroveň mnoha našich výrobků sice dosahuje špičkové úrovně, nicméně v podnikové praxi chybí dnes velký počet technicky vysoce kvalifikovaných odborníků. Profese jako např. konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, operátor, mechanik-seřizovač CNC strojů apod. jsou nedostatkovým „zbožím“ na trhu práce. Petr Ondrášek, ředitel veletrhů INVEX-DIGITEX pak k projektu dodává: „Future Park je nejen dalším zpestřením a rozšířením záběru veletrhu INVEX, ale nelze přehlédnout ani jeho edukační roli. Výsledkem by však měla být zejména popularizace uvedených oborů, rozvoj zájmu o technologické vzdělání a nabídnutí pomoci příslušné cílové skupině při rozhodování o profesní budoucnosti ve světě pro ně dosud ‚šedivého‘ strojírenského průmyslu.“

Střední školy ukáží novinky ve výuce mechatroniky
Návštěvníci premiérového Future Parku se mohou těšit nejen na prezentace strojírenských firem, ale především na ukázky novinek používaných na školách pro výuku z oblasti robotiky, mechatroniky a automatizace. Střední škola aplikované kybernetiky z Hradce Králové v rámci projektu Future Park nabídne ukázky robotických systémů pracujících autonomně i ve spolupráci s řídícím PC a taktéž aplikaci laserového odměřovacího senzoru ve spojení s měřícím zařízením U-LAB při měření a vyhodnocování laboratorních pokusů na vzduchové dráze. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lanškroun bude předvádět malou výukovou sestavu robotů a stavebnici manipulátoru, přímočarého portálu s možností nastavení libovolné polohy pomocí elektrického pohonu s ozubeným řemenem a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Přerově pak seznámí zájemce s pomůckami, metodami a praktickými zkušenostmi z výuky oboru mechatronika.

Hlavním lákadlem Future Parku výstava mobilních robotů
Ovšem největším lákadlem bude bezesporu výstava mobilních robotů v podání Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Hlavním exponátem bude teleprezenčně ovládaný robotický systém Orpheus. Jde o dálkově ovládaný mobilní robot určený pro průzkum oblastí pro člověka nebezpečných nebo těžko dostupných. Robot Orpheus může být použit jako robot-záchranář, hasičský robot, pyrotechnický robot nebo robot pro chemický či nukleární průzkum. Robot Orpheus zvítězil v roce 2003 na světovém šampionátu záchranných robotů Robocup Rescue League v Italské Padově. Kromě toho budou představeny i další aktivity pracoviště – například robotický fotbal kategorie FIRA Mirosot, roboty se všesměrovým podvozkem, kráčející roboty či robot U.T.A.R. – letošní vítěz robotické soutěže Robotour 2007, a další.

Jednotlivé školy se v rámci Future Parku neomezí pouze na stánky či technologické ukázky, ale nedílnou součástí bude i předávání informací formou jim nejbližší, přednáškami. Těšit se můžeme na témata z oblasti výuky či prezentace významných projektů. Chybět nebudou ani dodavatelé učebních pomůcek. Například Proma CZ, dodavatel CNC obráběcích strojů pro potřeby vzdělávání, nabídne možnost vyzkoušet si ve vzorové učebně obsluhu jednodušších CNC strojů řízených počítačem.

Na nabídku vzdělávání naváží komerční společnosti
O tom, že dnešní strojírenství není jen „černé řemeslo“, ale především obor, který propojuje stále rychleji se rozvíjející informační technologie s výrobou obráběcích strojů a aplikacemi nových materiálů a technologií, se budou snažit mladé lidi předvědčit atraktivní formou i samotné strojírenské společnosti. Těšit se můžeme především na firmy sdružené ve Svazu strojírenské technologie (SST) a jeho členské podniky. Své expozice zde budou mít Obráběcí stroje Olomouc, Strojírna TYC, TOS Kuřim, Tajmac-ZPS, TOS Vansdorf, Weiler Holoubkov, ale také další firmy – Proma CZ či Itax Precision.

Future Park navíc navazuje i na tradiční pavilon C-technologií – svou účast potvrdily i firmy, které dodávají software pro řízení a inovaci výrobních procesů. Opět se tak budeme moci setkat například s nabídkou firem 3E Praha Engineering (implementace systému SolidWorks) nebo SolidVision (největší autorizovaný prodejce 3D CAD systémů SolidWorks a CAM systému SolidCAM v ČR). Nové, ale nikoli neznámé jméno je vystavovatel TD-IS, který je návštěvníkům Invexu známý jako přední systémový integrátor ERP/PLM systémů pod jménem Technodat, informační systémy. Kromě CAx/PLM software pro strojírenství a výrobní průmysl nebudou chybět ani vývojářský software pro stavebnictví, které nabízí CAD řešení firem jako AB Studio nebo geografické informační systémy pro městské a obecní úřady, mikroregiony a průmyslové podniky od společností Digis nebo Geodis.

Future Park však jistě kromě odborné veřejnosti a studentů odborných škol zaujme i pravidelné návštěvníky veletrhu INVEX. Již v loňském roce deklarovalo svůj zájem o C-technologie (na základě výzkumu ESF – MU v Brně) 19 000 návštěvníků, o nabídky pracovních příležitostí se pak informovalo kolem 12 000 zájemců.

Veletrhy INVEX – DIGITEX začínají na brněnském výstavišti v úterý 23. října. Jejich součástí bude stejně jako v minulém roce i projekt JOBFAIR, nabízející pracovní příležitosti IT odborníkům napříč všemi obory. Zájemci o práci v IT tak dostanou přímo na Invexu možnost setkat se personalisty vystavujících firem a absolvovat u nich výběrový pohovor.