Hlavní navigace

GÉANT má za sebou deset úspěšných let

[Tisková zpráva] Nejpokročilejší výzkumná síť světa plánuje rychlost 100 Gb/s

Sdílet

Cambridge, Praha. Celoevropská vysokorychlostní síť GÉANT slaví deset let inovací a úspěchů. Od svého spuštění v listopadu 2000 síť GÉANT proměnila podobu evropského výzkumu tím, že poskytla specializovanou vysokorychlostní datovou infrastrukturu umožňující spolupráci výzkumníků na nejnáročnějších projektech, které jsou přínosem pro celou společnost. Součástí rozvoje sítě GÉANT bylo její úspěšné napojení na další mezinárodní výzkumné sítě po celém světě, čímž se podpořila skutečně globální spolupráce v nejrůznějších oborech: biotechnologii, fyzice částic, radiové astronomii či meteorologii. Na projektu GÉANT se od samého počátku aktivně podílí i Česká republika, a to prostřednictvím sdružení CESNET. Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., byl loni opětovně zvolen do výkonného výboru GÉANT. Stalo se tak na slavnostním spuštění třetí generace tohoto projektu, které proběhlo 1. a 2. prosince ve švédském Stockholmu.

     Vědci požadují možnost společně pracovat na mezinárodní  úrovni a využívat zabezpečeného sdílení obrovského množství  dat v reálném čase. Spolehlivého a konzistentního výkonu lze v tak velkém měřítku nejlépe dosáhnout internetovým spojením, které je nezávislé na komerčním internetovém provozu. Síť GÉANT byla vytvořena právě proto, aby poskytovala výkon a služby nezbytné pro pokrytí této stále se zvyšující potřeby.

     „Výkon a rozsah sítě GÉANT zaručují Evropě centrální pozici v oblasti výzkumu a vzdělávání, neboť svádí dohromady nejlepší mozky světa,“ uvedla viceprezidentka Evropské komise pro Digitální agendu Neelie Kroesová. „GÉANT nejen posiluje konkurenceschopnost Evropy, ale zesiluje i spolupráci mezi výzkumníky v globálním měřítku. Prostřednictvím sítě GÉANT se Evropská komise snaží umožnit celosvětovou vědeckou spolupráci, která se pokusí vypořádat s největšími výzvami, jimž naše společnost čelí. Jejím posláním je i prosazení projektu ‚Každý Evropan digitální‛.“

     Prostřed­nictvím propojení národních výzkumných sítí v evropských zemích pomocí 50 tisíc kilometrů vlastních datových sítí spojuje GÉANT 40 milionů uživatelů ve 40 evropských zemích a navíc dalších 45 milionů uživatelů prostřednictvím napojení do devíti regionálních sítí. Byť už je nejpokročilejší výzkumnou sítí světa, GÉANT minulý týden oznámil další ambiciózní plány a zveřejnil časový harmonogram zavedení 100Gb/s připojení během roku 2012, které má uspokojit rostoucí nároky uživatelů. Po jeho plném zprovoznění se bude jednat o nejrozsáhlejší 100Gb/s výzkumnou síť na světě.

     Přínosy sítě GÉANT jsou dalekosáhlé. GÉANT nepřináší užitek pouze vědcům. Podporuje cíle Evropské unie, pomáhá jejím obyvatelům i lidem po celém světě prostřednictvím projektů v oblasti varování před živelnými pohromami nebo telemedicíny, je motorem technologických inovací. Mezi projekty, které se na síť GÉANT spoléhají, patří i velký hadronový urychlovač, předpověď tajfunů na Filipínách, spolupráce mezi francouzskými a tuniskými lékaři na léčbě epilepsie či projekt ASTRA, jehož cílem je znovu vytvořit zvuk starobylých nástrojů.

     Síť GÉANT, vybudovaná a provozovaná sdružením DANTE, je srdcem stejnojmenného projektu. „V průběhu uplynulých deseti let síť GÉANT úspěšně budovala svoji infrastrukturu, a stala se tak největší a nejpokročilejší výzkumnou sítí na světě, která podporuje zásadní projekty v globálním měřítku,“ uvedl generální ředitel sdružení DANTE Matthew Scott. „Zajistit, aby uživatelé měli k dispozici výkon a nástroje nezbytné ke spolupráci, ať už se nacházejí kdekoliv, je jádrem poslání sítě GÉANT. Výzkum nestojí na místě a odtud se berou naše plány na spuštění nového 100Gb/s připojení, na průkopnickou práci na internetových technologiích budoucnosti a pokročilých službách. To všechno jsou přísliby, že i následujících deset let přinese stejné množství inovací a prospěchu pro uživatele.“

 
 

GÉANT je vysokorychlostní evropská komunikační síť určená pro výzkum a vzdělávání. V kombinaci se svými partnery z řad národních sítí pro výzkum a vzdělávání (NREN) vytváří zabezpečenou vysokorychlostní výzkumnou infrastrukturu, která slouží 40 milionům vědců působících ve více než 8 tisících institucí ve 40 evropských zemích. S rychlostí připojení až 40 Gb/s je GÉANT největší a nejpokročilejší multigigabitovou sítí na světě určenou výhradně pro výzkum a vzdělávání. V návaznosti na úspěchy svých předchůdců byl GÉANT vybudován tak, aby odpovídal potřebám uživatelů a poskytoval pružné koncové služby, které změní způsob spolupráce mezi výzkumníky. GÉANT leží v samém srdci globálních vědeckých sítí prostřednictvím mnoha napojení na další části světa, čímž napomáhá zásadním projektům, které mají přemostit digitální propasti a prospět společnosti jako celku. GÉANT je spolufinancován Evropskou komisí pod hlavičkou 7. Rámcového programu EU pro výzkum a vzdělávání. Partnery projektu je 32 evropských národních výzkumných a vzdělávacích sítí, TERENA a DANTE. Síť GÉANT provozuje organizace DANTE jménem evropských NREN. 

Více na www.geant.net.

 

DANTE je neziskovou organizací koordinující projekty velkého měřítka spolufinancované Evropskou komisí a spolupracující s evropskými národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi (NREN) na plánování, budování a provozu pokročilých sítí určených pro výzkum a vzdělávání. Po svém založení v roce 1993 se organizace DANTE významně zasloužila o úspěch provozu NREN. Organizace DANTE vybudovala a provozuje síť GÉANT poskytující infrastrukturu pro datovou komunikaci, která je klíčová pro úspěch mnoha evropských výzkumných projektů. DANTE se rovněž angažuje v celosvětových aktivitách, jejichž cílem je propojení zemí v jiných částech světa a jejich napojení na GÉANT. V současné době řídí DANTE projekty zaměřené na oblasti Středomoří, Asie a Tichomoří a střední Asie, a sice projekty EUMEDCONNECT, TEIN a CAREN. 

Více na www.dante.net.

 

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR.. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z  prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci.

Více na www.cesnet.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).