Hlavní navigace

GFI Software uvádí nový GFI WebMonitor 2011

[Tisková zpráva] Software pro monitorování internetu a řízení přístupu zajišťuje bezpečnější toky webových dat po podnikových sítích

Sdílet

Praha, 21. března 2011 –Společnost GFI Software, přední poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky (SMB), ohlásila uvedení produktu GFI WebMonitor 2011, robustního nástroje pro monitoring webového přístupu, filtrování webu a webovou bezpečnost. Tento nástroj pomáhá podnikům zvyšovat produktivitu svých zaměstnanců tím, že administrátorům a podnikovému managementu poskytuje možnost sledovat a řídit přístup zaměstnanců na web v reálném čase. GFI WebMonitor zajišťuje, aby pracovní využívání webu bylo v souladu s obchodními potřebami společnosti a aby jakýkoliv obsah stažený z webu nebyl nakažený viry či jiným škodlivým kódem.

 

„Podniky dnes mají v této oblasti tři možnosti: úplně zakázat nepracovní přístup na web, umožnit neomezený přístup či nastavit pravidla k jeho využívání – pro většinu společností je poslední varianta tou nejpravděpodob­nější,“ říká Martin Říha, ředitel pro strategii GFI Česká republika a Slovensko. „GFI WebMonitor pomáhá nejen s nastavením takovýchto pravidel, ale také s jejich efektivním vynucováním, což je určitě zajímavé pro všechny společnosti, které v současné době řeší problémy spojené s nízkou produktivitou svých pracovníků. Toto řešení jim dává do rukou legitimní nástroje ke  zvýšení produktivity pracovníků a v krajním případě až k eventuálnímu propuštění zaměstnanců, kteří tráví většinu pracovního času nepracovním brouzdáním po webu.“  

GFI WebMonitor 2011 nabízí tra­diční monitorování, filtrování a řízení internetového přístupu, přičemž v nové verzi poskytuje ještě více možností. Nová verze je obohacena o řadu inovací včetně možnosti administrátorů definovat pravidla na základě času stráveného surfováním po specifických stránkách (stanovující například limit jedné hodiny týdně na zpravodajských/spor­tovních serverech na jednoho uživatele) nebo na základě objemu dat staženého z webu (např. 100 MB stažených z YouTube za týden). 

Nová verze obsahuje rovněž pokročilou proxy cache pro vyšší výkonnost a nižší spotřebu šířky pásma, skenování HTTPS pro efektivnější filtrování a kontrolu přístupu, lepší interaktivní reporty s přehledem o povolených a blokovaných aktivitách – včetně rozpadu na úroveň detailních informací. GFI WebMonitor 2011 také zahrnuje databázi kategorizovaných stránek, jež dává administrátorům kontrolu nad stránkami, ke kterým uživatelé mohou přistupovat a možnost blokovat přístup ke stránkám zařazeným ve specifických kategoriích, jako jsou například stránky pro dospělé, online hry, soukromé e-maily, cestovatelské portály a P2P či sociální sítě typu Facebook a Twitter. 

GFI WebMonitor 2011 je dostupný jako samostatně instalovatelný produkt i jako plug-in určený pro Microsoft ISA/TMG Servery, ve třech vydáních:

  • WebFilter Edition: poskytuje managementu možnost řídit uživatelský přístup s ohledem na dobu strávenou na webu a využívanou šířku pásma, dále pak umožňuje kategorizaci a filtrování URL.
  • WebSecurity Edition: umožňuje kontrolovat stahování souborů, skenovat virovou nákazu prostřednictvím různých antivirových jader, eliminovat phishingové útoky a kontrolovat MSN/Live Messenger.
  • Unified Protection Edition: kombinuje obě vydání WebFilter a WebSecurity.
 

„Potenciální  hrozby, které internet představuje pro podnikové sítě, jsou velmi dobře známé,“ řekl Phil Bousfield, generální manažer Infrastructure business unit v GFI Software. „Organizace se potřebují chránit před surfovacími návyky svých zaměstnanců. Podle průzkumu IDC je více než 40 % webových aktivit zaměstnanců nepracovních, a proto podnikový management potřebuje zavádět pravidla pro využívání pracovního internetu a metody umožňující kontrolovat uživatelský přístup. Společně tato dvě opatření zvýší nejen produktivitu zaměstnanců, ale také bezpečnost podnikové počítačové infrastruktury.“ 

Monitorovací  funkce GFI WebMonitor 2011 poskytují ad­ministrátorům tran­sparentní pohled na to, jaké stránky si uživatelé prohlížejí, kolik času na nich tráví a kolik šířky pásma spotřebují. Prostřednictvím robustního reportingu rovněž nabízí interaktivní rozpad na detailní informace ukazující kategorie stránek i konkrétní stránky navštěvované sledovanými uživateli. Administrátoři mohou umožnit či naopak zakázat přístup na různé kategorie webových stránek a stejně tak mohou nastavit limity na dobu strávenou na webu a spotřebovanou šířku pásma, na jednoho uživatele či na bázi IP. GFI WebMonitor 2011 využívá rozsáhlou kategorizační databázi webových stránek pokrývající přes 205 milionů domén, které jsou denně aktualizovány, což managementu dává možnost určit, které stránky mohou uživatelé sledovat a které je nutné blokovat, pokud nejsou v souladu s obchodními potřebami podniku. 

Více informací  o GFI WebMonitor získáte na http://www.gfi­.cz/webmon