Hlavní navigace

GfK Praha spustila nový web Oční kamery

[Tisková zpráva] Společnost pro výzkum trhu GfK Praha spustila v říjnu 2008 samostatný web zaměřený výhradně na Oční kameru (Eye-tracking). Internetové stránky slouží jako hlavní zdroj informací o tomto jedinečném značkovém nástroji, který patří ke stěžejním výzkumným metodám GfK Praha. Na stránkách mají návštěvníci také možnost zapojit se aktivně do výzkumu.

Doba čtení: 1 minuta

Oční kamera je moderní technické zařízení, které umožňuje sledovat dráhu zraku člověka po jakémkoli materiálu, a tak ověřit funkčnost libovolné obchodní komunikace. Zařízení má mnohostranné využití, v západních zemích se již několik desítek let využívá ke studiu chování zákazníků k tiskové reklamě, při pohybu na internetových stránkách, nákupu v obchodech či sledování televizních spotů.

„Oční kamera může zkoumat jak statický, tak dynamický materiál. Nejdůležitější přednost této metody spočívá v jedinečné možnosti vidět očima zákazníka. Tradičně se používá pro testování tiskovin. Na významu ale v posledních letech výrazně nabývá také optimalizace elektronické komunikace,“ dodává Ondřej Herink, Eye-tracking Team Leader.

Pomocí Oční kamery lze tedy přesně určit, které podněty zákazník zaregistroval, jaké povrchně prolétl a které zcela přehlédl. Mapování lidského zraku pomůže odhalit, nakolik je testovaný materiál v „komunikaci“ se zákazníkem účinný, kde jsou jeho slabá místa a především jak je opravit. Závěry a doporučení vytvořené na základě výzkumu zlepšují testovaný materiál jak ve viditelnosti, atraktivitě a srozumitelnosti, tak ve věrohodnosti, obsahové relevanci a emočním náboji.

Více na www.ocnikamera.cz