Hlavní navigace

GfK Praha spustila nový web Oční kamery

[Tisková zpráva] Společnost pro výzkum trhu GfK Praha spustila v říjnu 2008 samostatný web zaměřený výhradně na Oční kameru (Eye-tracking). Internetové stránky slouží jako hlavní zdroj informací o tomto jedinečném značkovém nástroji, který patří ke stěžejním výzkumným metodám GfK Praha. Na stránkách mají návštěvníci také možnost zapojit se aktivně do výzkumu.

Sdílet

Oční kamera je moderní technické zařízení, které umožňuje sledovat dráhu zraku člověka po jakémkoli materiálu, a tak ověřit funkčnost libovolné obchodní komunikace. Zařízení má mnohostranné využití, v západních zemích se již několik desítek let využívá ke studiu chování zákazníků k tiskové reklamě, při pohybu na internetových stránkách, nákupu v obchodech či sledování televizních spotů.

„Oční kamera může zkoumat jak statický, tak dynamický materiál. Nejdůležitější přednost této metody spočívá v jedinečné možnosti vidět očima zákazníka. Tradičně se používá pro testování tiskovin. Na významu ale v posledních letech výrazně nabývá také optimalizace elektronické komunikace,“ dodává Ondřej Herink, Eye-tracking Team Leader.

Pomocí Oční kamery lze tedy přesně určit, které podněty zákazník zaregistroval, jaké povrchně prolétl a které zcela přehlédl. Mapování lidského zraku pomůže odhalit, nakolik je testovaný materiál v „komunikaci“ se zákazníkem účinný, kde jsou jeho slabá místa a především jak je opravit. Závěry a doporučení vytvořené na základě výzkumu zlepšují testovaný materiál jak ve viditelnosti, atraktivitě a srozumitelnosti, tak ve věrohodnosti, obsahové relevanci a emočním náboji.

Více na www.ocnikamera.cz