Hlavní navigace

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

[Tisková zpráva] Komunita sdružená v organizaci Global Lambda Integrated Facility (GLIF) během konference SC10 (http://sc10.supercomputing.org/) pořádané v New Orleans ve dnech 15. až 18. listopadu 2010 úspěšně předvedla pilotní implementaci automatizovaného systému poskytování světelných cest mezi doménami. Jednalo se o rozšíření systému, který byl poprvé předveden na 10. výročním setkání Annual Global LambdaGrid Workshop (http://www.glif.is/meetings/2010/) v Ženevě dne 13. října 2010. Na demonstraci se podílely i sítě CzechLight a CESNET2 budované sdružením vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET.

Sdílet

GLIF je mezinárodní projekt spolupráce výzkumníků a poskytovatelů  služeb působících ve výzkumném a akademickém prostředí, kteří spolupracují na vytváření glo­bální infrastruk­tury propojených „lambd“, které mohou být využity při datově náročném vědeckém výzkumu. Tyto lambdy (optické vlnové délky přenášené optickými kabely) končí v uzlech nazvaných GOLE (GLIF Open Lightpath Exchange), které dokážou propojovat lambdy z různých organizací, a vytvářet tak virtuální okruhy mezi koncovými body, jimž se říká světelné cesty (lightpaths). Jako světelné cesty se tedy označují velmi výkonná propojení pro síťové přenosy, která obvykle dosahují rychlosti 1, 10 nebo 40 Gb/s.

     Organizace GLIF usiluje o snadnější integraci lambd a světelných cest do vysoce výkonných aplikací po celém světě, ale až dosud bylo nutné nastavovat světelné cesty v každém mezilehlém uzlu GOLE manuálně. To nejen vyžaduje značné administrativní úsilí, ale může to znamenat i prodlevy při konfiguraci jednotlivých světelných cest v řádu hodin až dnů. Sestavování světelných cest pomocí automatizovaných softwarových systémů má tedy jasné výhody.

     Hlavní  překážkou použití automa­tizovaných systémů byly v minulosti značné rozdíly v možnostech technických služeb, zásadách správy a výměně informací o směrování a topologii, nezbytných pro vytváření cest mezi různými síťovými doménami. Pilotní projekt automatizovaných uzlů GOLE prokázal životaschopnost koncepce, podle které takové poskytování mezidoménových služeb mezi spolupracujícími organizacemi mohou provádět automatizovaní agenti zajišťující plánování, poskytování a monitorování cest.

     Pilotní  projekt automatizovaných uzlů GOLE využívá software Fenius (http://code.go­ogle.com/p/fe­nius/) vyvinutý organizací ESnet (http://www.es­.net/), který poskytuje společné API pro nastavení světelných cest a překládá tyto požadavky do příslušných řídicích mechanismů v jednotlivých doménách GOLE. Díky tomu je možné sestavovat světelné cesty na vyžádání nebo je dopředu rezervovat pro určitá období, a to včetně dedikované kapacity a provozních charakteristik.

     Demonstrace probíhaly s využitím osmi uzlů GOLE a řady podpůrných sítí. Provozovateli uzlů GOLE, kteří se na projektu podíleli, byli CERNLight (Švýcarsko), CzechLight (Česká republika), JGNLight (Japonsko), MAN LAN (Spojené státy), NetherLight (Nizozemí), NorthernLight (skandinávské konsorcium), PSNCLight (Polsko) a StarLight (Spojené státy). Mezi spolupracující sítě a instituce patřily AIST (Japonsko), CESNET (Česká republika), Internet2 (Spojené státy), KDDI (Japonsko), USLHCnet (Spojené státy), Amsterdamská univerzita (Nizozemí), University of Essex (Spojené království). Během čtyř dnů konference byly náhodným způsobem postupně sestavovány a rozpojovány světelné cesty mezi jednotlivými lokalitami, které tak simulovaly funkčně realistické prostředí globálních služeb. K monitorování a prezentaci činnosti byla použita služba PinGER konsorcia perfSONAR (http://www.per­fsonar.net/), která poskytla doklad životaschopnosti koncepce a platformu pro další vývoj.

     Demonstrace představovaly úvodní fázi nasazení pilotního projektu automatizovaných uzlů GOLE sponzorovaného organizací GLIF. Pilotní projekt automatizovaných uzlů GOLE bude probíhat až do roku 2011, přičemž bude sledovat další dva cíle. Prvním cílem je spolupráce s pracovní skupinou Network Services Interface fóra Open Grid Forum (OGF) (http://www.og­f.org), zaměřená na vývoj úplnějšího, interoperabilního a standardizovaného API. Druhým cílem je zapojit náročné uživatele a vývojáře aplikací, kteří mají zájem o očekávatelné síťové služby (kapacita, výkon, časové plánování atd.) nabízené dynamickými světelnými cestami a kteří by byli ochotní spolupracovat s provozovateli uzlů GOLE poskytováním zpětné vazby a pomocí při vytváření nejlepších praktik.

 
 
 

Global Lambda Integrated Facility (GLIF) je mezinárodní virtuální organizace národních výzkumných a vzdělávacích sítí, konsorcií a institucí, která propaguje lambda sítě. GLIF funguje jako integrovaná instituce, která v mezinárodním měřítku poskytuje lambdy služby pro podporu datově náročného vědeckého výzkumu a podporuje vývoj middlewaru pro lambda sítě. V jejím rámci spolupracují na vývoji mezinárodní infrastruktury přední světoví síťoví inženýři, kteří definují potřebné technické vybavení, požadavky na propojení a nezbytné technické funkce a služby. Více na: http://www.glif­.is/.

 

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z  prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Jednou ze základních oblastí výzkumu ve sdružení jsou optické technologie pro nasazení v přenosových sítích. Sdružení CESNET je aktivně zapojeno do aktivit GLIF. Více na: www.cesnet.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).