Hlavní navigace

GlobalTel koupil Kiwwi

[Tisková zpráva]

Sdílet

GlobalTel koupil Kiwwi

Praha 21. ledna 2002 – Společnost GlobalTel, a.s v pátek 18.1.2002 odkoupila od správců konkurzní podstaty Kiwwi CEE Holding 100% obchodních podílů ve společnostech Kiwwi, Česká republika a Kiwwi, Slovensko. Tímto krokem dochází k posílení pozic obou firem na trzích v ČR a SR v segmentu hlasových a internetových služeb.

Spojením vznikají silné synergické efekty vzhledem k technologické kompatibilitě (obě společnosti používají technologie Clarent pro VoIP a Cisco pro datové služby). Pro Kiwwi znamená vstup nového strategického investora ukončení několik týdnů trvající nejistoty vyplývající z probíhajícího konkurzu bývalé mateřské společnosti Kiwwi CEE Holding.

GlobalTel koupí Kiwwi získává rozsáhlou zákaznickou základnu, stabilizovaný lidský potenciál poboček Kiwwi a známou značku spojenou s internetem a telekomunikačními službami. Podle připravované strategie dojde v krátké době ke sjednocení infrastruktury obou sítí a vznikne jednotná optická síť Mnichov, Praha, Bratislava, Vídeň, s kapacitou 1 Gbps, cca 3500 podnikovými klienty, desítkami přípojných měst (POPs) v SR, ČR, SRN a Rakousku. Je plánováno sjednocení obchodního, technického a administrativního oddělení s jednotným manažerským vedením.

Z hlediska poskytovaných služeb dojde v krátké době k rozšíření jejich portfólia o nové produkty – cenově výhodné vysokokapacitní připojení k internetu, IP VPN (místní, meziměstské a mezinárodní datové okruhy), dialup připojení do sítě internet s možností VoIP telefonií, IP PBX (řešení podnikových komunikací na bázi jednotné paketové sítě), videokonferenční služby atd. Zákazníci Kiwwi se tedy mohou v dohledné době těšit na podstatně širší nabídku profesionálních služeb.

O GlobalTel, a.s.:
GlobalTel vybudoval a provozuje vysokokapacitní optickou síť o délce přes 1000 km ve třech státech střední Evropy (ČR, SR, SRN). GlobalTel má v současnosti desítky velkých klientů z řad bank, leasingových společností, průmyslových, obchodních a distribučních podniků. Nemalý podíl klientů je také z řad ISP a telekomunikačních operátorů. Společnost má řadu uzavřených peeringových a propojovacích dohod s významnými mezinárodními operátory, mezi které se řadí optické propojení se sítí LEVEL 3, která patří mezi největší majitele optických tras na světě.

O Kiwwi, s.r.o.:
Společnost vznikla v roce 2000 jako alternativní telekomunikační operátor. V současné době má přes 2000 zákazníků na hlasové služby a jejich počet neustále roste. Zaměřuje se na malou a střední klientelu. Generální ředitel společnosti, David Wolfe, který působí v Kiwwi od srpna 2001, tento krok vítá a říká: "Globaltel a Kiwwi mají mnoho vzájemně se doplňujících výhod, které pomohou zvětšit nabídku a kvalitu služeb a tím poskytnout lepší

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte

Davida Vaverku
generálního ředitele GlobalTel, a. s.
tel.: 02/2415 2125
0602 616 600
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1

GlobalTel a. s.
Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1
tel.: 02–2415 2125, fax: 02–2415 2126
e-mail : globaltel@glo­baltel.cz, http://www.glo­baltel.cz