Hlavní navigace

Globe Internet multimediální

[Tisková zpráva]

Sdílet

Globe Internet multimediální

18. června 2001, Praha. Společnost Globe Internet rozšířila své působení také do oblasti hostingu pro tzv. video streaming. Stala se tak jednou z prvních společností stojících mimo mediální trh a internetové portály, která takovou technologií disponuje a nabízí její využití dalším subjektům v komerčním sektoru. Ukázky lze shlednout na adrese http://media.glo­be.cz. Služba bude poskytována v rámci standardních hostingových modelů bez zvláštního příplatku.

Video streaming umožňuje integraci audiovizuálních souborů do běžné webové prezentace. Funkce, nativně obsažená v operačním systému Windows 2000, dokáže rozpoznat kapacitu aktuálně navázaného spojení se serverem a předat klientské stanici data rovnoměrným tokem (z angl. stream). Výsledkem je pak plynulejší přehrání souboru v odpovídající kvalitě.

„Hodláme oslovit řadu firem, u nichž předpokládáme zájem začlenit video sekvence zachycující například vystoupení jejich představitelů v televizním vysílání či reklamní šoty do internetové prezentace,“ říká Jakub Ditrich ze společnosti Globe Internet. „Abychom poskytli dostatečně ilustrativní obraz o možnostech užité technologie, zřídili jsme na adrese http://media.glo­be.cz speciální rubriku obsahující několik vhodných ukázek, dodává Jakub Ditrich.“

Informace o spol. Globe Internet a jejích službách jsou k dispozici na: http://globe.cz
Elektronický archiv tiskových zpráv Globe Internet naleznete na adrese http://tz.globe.cz
Archiv televizních vystoupení představitelů společnosti je na: http://media.glo­be.cz

Kontakt:
Více informací:
Globe Internet, s.r.o.
Jakub Ditrich
Tel.: 02/ 3535 5000
Fax: 02/ 3536 5009
jakub.ditrich@glo­be.cz