Hlavní navigace

GTS Novera se rozhodla odvolat proti rozhodnutí ÚOHS

[Tisková zpráva] Vyjádření společnosti GTS Novera k rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. října 2006 ve věci návrhu na přezkoumání postupu při zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení na „Přenosové služby sloužící k propojení lokálních sítí veřejné správy v ČR“ a na „Připojení knihoven k internetu“:

Sdílet

Výchozí situace:Společnost GTS Novera se rozhodla na začátku srpna podat na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na přezkoumání postupu Ministerstva informatiky ČR (MIČR) při zadáních veřejných zakázek týkajících se komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). GTS Novera je přesvědčena, že postup MIČR při vymezení předmětu plnění zadávaných veřejných zakázek nebyl v souladu se zákonem. GTS Novera požadovala přezkoumání znevýhodňujícího vymezí předmětu plnění zakázek, zejména z důvodu neúměrně krátké doby jejich plnění (2 roky), která naprosto neodpovídá rozsahu zakázek a díky čemuž nemohla předložit nabídku do zmíněné veřejné soutěže. ÚOHS 10. srpna vydal předběžná opatření, která MIČR ukládají zákaz uzavřít smlouvy než budou správní řízení ukončena. „Po předběžném přezkoumání šetřeného případu získal orgán dohledu pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem,“ píše se v odůvodnění ÚOHS.

Rozhodnutí ÚOHS:
Dne 9. října Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že předmět veřejných zakázek i jeho množství byl stanoven jednoznačně a vůči všem dodavatelům stejně, tedy podle jeho názoru nediskriminačně.

Reakce GTS Novera (17.10.2006):
Rozhodli jsme se podat proti rozhodnutí ÚOHS rozklad. Rozhodnutí úřadu považujeme za nesprávné – i když je předmět plnění zakázek vymezen pro všechny uchazeče stejně, zůstává diskriminující, protože ze soutěže ekonomicky vyřazuje naprostou většinu z nich. ÚOHS navíc nevyhověl našemu požadavku na případná ústní jednání, neprovedl výslechy znalců a svědků a bez obstarání dalších důkazů rezignoval na objektivní zjištění skutečného stavu věci.