Hlavní navigace

GTS Novera spustila metropolitní síť ve Vsetíně

[Tisková zpráva] Praha, 24. ledna 2006 – Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera zahájil v lednu plný provoz metropolitní datové sítě ve Vsetíně. Tu vybudoval v průběhu loňského roku poté, co zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném městem. Metropolitní síť propojila úřady, příspěvkové organizace a školy ve městě. Obyvatelé Vsetína zároveň získali možnost bezdrátového připojení k vysokorychlostnímu internetu. Součástí nové sítě je i jedenáct internetových informačních kiosků umístěných ve veřejných budovách a školách.

Sdílet

„Vsetínská metropolitní síť zahrnuje kromě propojení městských subjektů i zpřístupnění vysokorychlostního internetu občanům,“ řekl Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. „V této síti budeme jako její provozovatel nabízet řadu telekomunikačních služeb jak pro instituce města, tak pro koncové uživatele. Věřím, že síť přispěje k širšímu využívání vysokorychlostního internetu vsetínskými občany,“ dodal.

„Vsetín získal moderní bezdrátovou metropolitní síť, která propojila orgány místní správy, instituce i školy. Díky tomuto řešení jsme jako město mohli také snížit výdaje na telekomunikace,“ řekl JUDr. Lubomír Gajdůšek, místostarosta města Vsetín. „Vybudované internetové informační kiosky umožní občanům i návštěvníkům města například vyhledávat informace z oblasti kultury, sportu nebo turistiky,“ dodal.

GTS Novera vybudovala vsetínskou metropolitní síť v průběhu loňského roku a na konci října ji předala městu. Následovala konfigurace pro jednotlivé služby a od ledna pak byla síť spuštěna v plném provozu. Náklady na její vybudování činily 7,4 milionu korun, z toho 75 % pokryly dotace z evropských fondů a dalších deset procent státní rozpočet. Na základě vyhraného výběrového řízení se společnost GTS Novera stala i provozovatelem sítě.

Metropolitní síť ve Vsetíně je plně bezdrátová. Pokrývá území města včetně jeho okrajových částí Sychrov, Trávníky, Ohrada, Rybníky, Luh, Rokytnice a Jasenka. Propojení úřadů, institucí a škol je realizováno v pásmu 10,5 GHz, které zajišťuje vysoké přenosové rychlosti a bezpečné spojení, a v licencovaném pásmu 3,5 GHz pomocí technologie WiMax. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi.