Hlavní navigace

GTS otevírá datové centrum třetího tisíciletí

[Tisková zpráva]

Sdílet

GTS otevírá datové centrum třetího tisíciletí

GTS Telehouse přináší firmám i operátorům snížení nákladů a zkvalitnění provozu

Praha, 27. září 2001 – Společnost GTS, největší alternativní telekomunikační operátor poskytující široké portfolio hlasových, datových a internetových služeb v České republice, dnes v Praze oficiálně otevřela nové datové centrum GTS Telehouse.

Špičkově vybavené datové centrum o disponibilní ploše více než 2000m2 disponuje nejmodernějším zařízením odpovídajícím nejpřísnějším evropským parametrům a nabízí poskytovatelům internetových služeb, telekomunikačním operátorům a firmám nejmodernější služby ServerHousingu ,WebHostingu a TeleHousingu. Výstavba datacentra trvala 5 měsíců a celkové náklady dosáhly 40 milionů korun. Centrum je umístěno v nově rekonstruované budově bývalých Pražských papíren na adrese Vinohradská 190.

„Cílem GTS je poskytovat svým zákazníkům bezpečnou a dostupnou internetovou infrastrukturu a služby hostingu a housingu, které jim umožní realizovat svou strategii v oblasti Internetu a elektronického obchodování. Naši zákazníci mají nyní možnost využívat služeb jednoho z nejmodernějších zařízení svého druhu ve Střední Evropě,“dodává marketingový ředitel GTS, David Duroň.

Mezi nabízenými službami datacentra jsou mimo jiné:
 – housing serverů
 – telehousing pro telekomunikační operátory (např. umístění telefonní ústředny)
 – pronájem serverů
 – hosting webovských aplikací
 – komplexní pronájem prostředků pro elektronické obchodování
 – konzultační služby
 – připojení datovými okruhy v širokém výběru kapacit
 – připojení speciálními toky určenými pro video nebo audio přenosy
 – ochranná zařízení (firewally a scramblery)
 – přenosové vyrovnávací paměti
 – sdílené systémy pro zálohování dat
 – provozní dohled a servis

V nově otevřeném datacentru GTS Telehouse najdou zákazníci komplexní portfolio telekomunikačních služeb včetně technologických platforem umožňujících snadný start v rychle se rozvíjející oblasti elektronického obchodu. Telekomunikační operátoři, poskytovatelé internetových služeb a internetového obsahu, společnosti obchodující na Internetu a ostatní firmy zde naleznou prvotřídní servis, především server housing a web hosting s nejmodernějším zabezpečením a přímým přístupem k síti GTS Ebone. Zákazníci mají ke svým serverům snadný a rychlý přístup, což vede k celkovému snížení nákladů na provoz jejich služeb. Samozřejmostí je vícestupňová záloha napájení a vysoká fyzická a požární bezpečnost, zahrnující například automatické dveřní systémy a automatické protipožární systémy.

Datacentrum je postaveno přímo na optické páteřní síti GTS s počátečními kapacitami n x 2.5 Gbps (STM-16), konektivitou 200 Mbps do NIX a vlastní mezinárodní konektivitou 2×2,5 Gbps do GTS Ebone. Kapacity se budou dále navyšovat dle potřeb zákazníků. Nosnost podlah je 800 kg/m2, datacentrum je vybavené záložními zdroji 230V a 48V a navíc záložními motorgenerátory pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Mezi další standardní vybavení patří klimatizace udržující stálou teplotu, elektronická požární signalizace (EPS), elektronický zabezpečovací systém (EZS) a vstupní autorizační systém.

Datové centrum GTS Telehouse je navíc vybaveno samostatným hasícím zařízením (SHZ), na bázi hasebního plynu FM200 – jedná se o netoxický moderní hasební plyn, který je ekologický (rozptýlí se volně do atmosféry), nepoškozuje zařízení, která jsou v datacentru umístěna, a splňuje veškeré bezpečnostní standardy.

Řídící a monitorovací systémy datacentra jsou napojené na Dohledové centrum GTS, které zajišťuje nepřetržitý monitoring podpůrných zařízení. Datacentrum je navíc vybaveno tzv. černou skříňkou, která v reálném čase zaznamenává chod celého centra. Monitorovací systém je rozdělen do dvou systémů – BMS (building management system) a EMS (environment management system), které předávají informace Dohledovému centru, kde probíhá vyhodnocování přijatých dat a následná implementace z několika zdrojů. Datacentra GTS zajišťují 24 hodinovou provozní identifikaci klientů.

Mezi nejvýznamnější zákazníky datového centra GTS Telehouse patří v současné době např. server Atlas, a dalších více než 100 firem, které svěřily své webovské objemy a servery hostingu společnosti GTS. Kromě nově otevřeného datového centra GTS Telehouse v Praze, provozuje společnost GTS další dvě špičková datacentra v Ostravě a Brně a připravuje se datacentrum v Plzni.

O společnosti GTS
GTS je dnes největším alternativním telekomunikačním operátorem v České republice poskytujícím komplexní, cenově zvýhodněnou nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb na nejvyšší úrovni.

Tržby společnosti za druhé čtvrtletí roku 2001 dosáhly 473 mil. Kč, což představuje 65% nárůst v porovnání se stejným obdobím loňského roku. V prvním čtvrtletí tohoto roku vykázala společnost GTS tržby ve výši 453 mil.Kč. Pro letošní rok plánuje společnost dosažení tržeb ve výši 2 mld. Kč.

K dnešnímu dni zaměstnává GTS přes 350 zaměstnanců a souvislosti s rozvojem regionálních aktivit plánuje GTS vytvoření dalších pracovních míst v regionech.

Cílem společnosti GTS je nabízet zákazníkům jedinečnou kombinaci kvalitních telekomunikačních služeb a tím si udržet pozici největšího alternativního telekomunikačního operátora. Také proto GTS neustále rozšiřuje svoji síť a pokrytí jednotlivých měst na našem území, stejně jako se aktivně věnuje tvorbě nových produktů a cenově zvýhodněných balíčků služeb šitých na míru.

Společnost GTS v současnosti provozuje špičková datová centra v Praze, Brně a Ostravě. V červnu v Praze otevřela GTS nové datové centrum GTS Telehouse nabízející zákazníkům špičkový datový servis na ploše více než 2000 m2. V další fázi připravuje společnost otevření nového datového centra v Plzni.

Více informací naleznete na www.gtsgroup.cz.

Pro další informace kontaktujte prosím:

David Duroň
GTS, marketingový ředitel a tiskový mluvčí
Tel.: +420 2 96157376
David.duron@gtsgrou­p.cz