Hlavní navigace

ha-loo.sk v ostré prevádzke!

[Tisková zpráva] Spoločnosť ha-vel Slovakia s.r.o. oznámila spustenie ostré prevádzky predplatenej hlasovej služby ha-loo, prevádzkovanej na princípe internetovej telefónie.

Sdílet

Základnými vlastnosťami služby ha-loo sú: absolútna absencia akýchkoľvek paušálov, platba formou dobíjania kreditu a výhodná tarifikácia, ďalej tiež možnosť telefonovať v rámci siete ha-loo SR a ha-loo ČR zdarma, a to včetne volania do hlasovej siete ha-vel® v Českej republike a Slovenskej republike a sietí VoIP partnerov.

Pre aktiváciu hlasovej služby ha-loo nie je nutné podpisovať žiadne zmluvy, všetko prebieha prostredníctvom webového rozhrania na adrese www.ha-loo.sk. Stačí sa zaregistrovať, vybrať si vlastné verejné, negeografické telefónne číslo, dobiť kredit čiastkou minimálne 120,– Sk a môžete volať.

Základným predpokladom pre používanie služby ha-loo je kvalitné pripojenie k Internetu. Minimálna požadovaná kapacita linky pre telefónny hovor je 128/128 kbps. Vhodným typom pripojenia je napríklad technológia ADSL, káblová televízia, bezdrôtové alebo pevné pripojenie. Nevhodné sú pripojenia cez mobilných operátorov alebo satelit. Dôležitým parametrom pre kvalitu hovoru je tzv. odozva (ping). Každý záujemca o hlasovú službu ha-loo má možnosť vyskúšať si volanie zdarma bez aktivácie prostredníctvom testovacích účtov, ktoré sú k dispozícii na www.ha-loo.sk. Služba ponúka zdarma online výpis hovorov, možnosť presmerovania hovorov alebo hlasový záznamník, ktorý vám zanechané odkazy doručí na váš e-mail vo formáte wav. Všetko začína na www.ha-loo.sk!