Hlavní navigace

Česká televize: Harmonogram rozvoje multiplexu veřejné služby

[Tisková zpráva] Do konce roku 2008 Česká televize spustí digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu z 12 dalších vysílačů, vypnuto bude 7 analogových vysílačů ČT2 a do konce října 2008 ČT opustí přechodný multiplex A.

Sdílet

Česká televize stanovila přesný harmonogram dalšího rozvoje multiplexu veřejné služby. Do konce roku 2008 bude vyrovnán časový skluz oproti termínům z Technického plánu přechodu (TPP). Zdržení vzniklo v důsledku zpožděného přijetí TPP a náročného výběru poskytovatele služeb spojených s výstavbou a provozem sítě 1.

ČT ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi, a. s. aktuálně finišuje přípravy na start digitálního zemského vysílání multiplexu veřejné služby (MPX1) z vysílačů České Budějovice – Kleť (49. kanál) ke 30. září 2008, Praha – Cukrák (53. kanál) rovněž ke 30. září 2008 a Praha – město – Žižkov (53. kanál) ke 31. říjnu 2008. Ve stejný den bude spuštěno DVB-T vysílání MPX1 také z vysílačů Brno – Hády (25. kanál), Brno – město – Barvičova (25. kanál), Ostrava – Slezská Ostrava (54. kanál), Ústí nad Labem – Buková hora (33. kanál – na tomto vysílači se 30. září 2008 zamění současný 33. kanál ČT1 za 50. kanál ČT2 a naopak), Cheb – Zelená hora (36. kanál – na tomto vysílači bude nejprve 30. září 2008 zaměněn aktuální 36. kanál ČT1 za 53. kanál ČT2 a naopak), Sušice – Svatobor (49. kanál), Domažlice – Vraní vrch (34. kanál). Před koncem roku se plné programové nabídky České televize – programů ČT1, ČT2, zpravodajského ČT24 a sportovního ČT4 v digitální kvalitě – dočkají také diváci na Karlovarsku a Chomutovsku, když bude 15. prosince 2008 zahájeno digitální pozemní vysílání veřejnoprávního multiplexu z vysílačů Jáchymov – Klínovec (36. kanál) a Chomutov – Jedlová hora (33. kanál).

Digitální zemské vysílání si vzhledem k vyčerpanosti kmitočtového spektra v České republice žádá uvolňování vysílacích frekvencí. Česká televize v první fázi využívá kmitočty dosud přidělené analogovému pozemnímu vysílání druhého programu ČT. Do konce roku 2008 přestane ČT2 analogově vysílat z vysílačů České Budějovice – Kleť (49. kanál) a Praha – Cukrák (53. kanál), v obou případech 30. září 2008. O několik týdnů později, 24. října 2008, bude analogová Dvojka jednou pro vždy vypnuta také z vysílače Praha – město – Žižkov (41. kanál). Brzy na to bude 31. října 2008 následovat definitivní konec analogového zemského vysílání ČT2 z vysílačů Plzeň – Krašov (48. kanál), Ústí nad Labem – Buková Hora (33.kanál), Sušice – Svatobor (52. kanál) a Cheb – Zelená hora (36. kanál).

Do konce října 2008 Česká televize opustí přechodný mutliplex A. K 31. říjnu 2008 ukončí toto dočasné DVB-T vysílání ze stanovišť Praha – Cukrák (25. kanál), Praha – město – Žižkov (respektive od 10. září 2008 náhradní stanoviště Praha – Strahov, 25. kanál), Brno – Hády (40. kanál), Brno – město – Barvičova (40. kanál), Ostrava – Slezská Ostrava (39. kanál), Domažlice – Vraní vrch (38. kanál) a Ústí nad Labem – Buková hora (58. kanál).

Podrobnosti a termíny spouštění multiplexu veřejné služby v dalších lokalitách během roků 2009 a 2010 uvádí přiložená tabulka.

V dotčených regionech Česká televize realizuje komplexní informační aktivity. Diváky upozorňuje přímo ve vysílání (piktogramem, textovou lištou, speciálními spoty, ve zpravodajství i v řadě dalších pořadů), na stránkách časopisu ČT+, v teletextu ČT1 (strana 650), v internetovém speciálu www.digiCT.cz, nebo prostřednictvím tisku a rozhlasu, případně i outdoorovou reklamou. K dispozici je veřejnosti také horká linka digitalizace Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74 (denně od 7.30 do 20.00 hodin).