Hlavní navigace

Highdeal úspěšně odpovídá požadavkům domény multislužeb ve střední a východní Evropě

[Tisková zpráva] Praha, 15. října 2007 – Highdeal, jeden z předních poskytovatelů řešení v oblasti platebních způsobů, participoval na konferenci CEECom v Praze. Konference se zúčastnili klíčový hráči ze sektoru telekomunikací a hlavním tématem byl narůstající význam fixní-mobilní konvergence.

Sdílet

Highdeal představil svůj klíčový produkt, , Highdeal Transactive® , byl oceněn jako nejlepší software svého druhu a umožňuje poskytovatelům služeb získání flexibility na poli stanovování a účtování cen.

“ Poskytovatelé služeb stále častěji očekávají řešení, které bude jednoduché a efektivní z hlediska času a cen a které jim rovněž napomůže z dlouhodobého hlediska získat konkurenční výhodu”, říká Sofia Lebreton, obchodní manažerka pro region střední a východní Evropy. “ Ve světě rychle se vyvíjejících multislužeb, můžeme zaznamenat i rychle rostoucí požadavek na plnou konvergenci služeb a následovně konvergenci platebních způsobů. Highdeal Transactive® nabízí ucelený balík služeb , který zahrnuje účtování on-line v reálném čase, dohodu partnerů a fakturování”, dodává Lebreton.

“CEECom v Praze byl pro nás úspěchem a pevně věříme v potenciál tohoto regionu, ve kterém k máme dnešnímu dni 20 referencí, jako je Portus v Chorvatsku či IPKONet na Slovinsku”, shrnuje Sofia Lebreton.

Jelikož společnost Highdeal poskytuje prvnotřídní světové transakce řízené v reálném čase, společnost sklízí úspěchy i v dalších odvětvích jako jsou média, doprava a logistika, finance – na všechny zmíněné sektory se zaměřuje i ve střední a východní Evropě.