Hlavní navigace

Hit letošního roku: Porovnání platů a JobsMoney!

[Tisková zpráva] Za poslední měsíc si zjišťovalo svůj plat na internetu 58 000 Čechů! Že by nastal čas po vzoru USA a Velké Británie k zavedení transparentní platové politiky i v Čechách?

Sdílet

Poptávka po odhalení výše platu v konkrétním oboru a regionu je ze strany uživatelů již několik let, bohužel ve většině inzerátů od přímých zaměstnavatelů tuto informaci nenajdete. Důvodů je mnoho, počínaje složitostí určení platu u juniorských a seniorských pozic po prostor pro vyjednávání pro obě strany. Téma platů je v Čechách delikátní záležitost, na kterou se neptá často ani na prvním kole přijímacího pohovoru. Mnozí uchazeči, zejména absolventi, nezřídka tápou, jakou výši nástupního platu mají požadovat.

V červnu si registrovalo bezplatnou službu Porovnání platů a JobsMoney na českých pracovních portálech www.prace.cz a www.jobs.cz celkem 30 833 lidí. Tyto portály zaujímají 2/3 on-line trhu s pracovními nabídkami a na jaře letošního roku daly uživatelům možnost sledovat on-line platy v různých oborech a jejich vývoj v čase. Zvědavost Čechů překvapila i samotné provozovatele obou služeb. Celkem totiž svůj plat v Čechách začalo sledovat téměř 58 000 lidí.

„Logicky, když tu nyní existuje možnost zjistit si svou cenu na trhu práce, nastává boom ze strany uživatelů. Přispívá k tomu i to, že je služba snadno dostupná,“ říká Ondřej Mysliveček, analytik platů.

Metodika, jak se platy na internetu zjišťují, je založena na platových průměrech pro danou profesi a lokalitu. Po zadání svého platu se vám zobrazí graf, jež srovná váš současný plat s průměrem platů zadaných uživateli a firmami. Služba vychází na rozdíl o konkurenčních služeb z velkého množství dat o platové nabídce i poptávce a je určena pouze pro registrované uživatele (mimo jiné i proto, aby nedocházelo k ovlivňování výsledných průměrných platů opakovaným používáním služby jedním uživatelem).

  • Za přínosné službu Porovnávání platů na www.prace.cz považuje 82% z 819 dotázaných uživatelů, službu JobsMoney na www.jobs.cz oceňuje 79% z 626 dotázaných.
  • Snadné i pro PC začátečníky: 95% uživatelů si velmi snadno založilo na internetu službu Porovnání platů nebo JobsMoney. Obě služby jim připadají přehledné a snadné na pochopení (92%).
  • 72% uživatelů služby Porovnání platů na www.prace.cz si zjišťuje výši platu zde, ne z jiného zdroje, u služby JobsMoney je to 56% dotázaných.