Hlavní navigace

Hitachi Data Systems uvolnila novou sadu výkonných storage řešení pro středně velké podniky

[Tisková zpráva] SANTA CLARA, Kalifornie, 20. prosince 2006 — Společnost Hitachi Data Systems Corporation, vedoucí dodavatel řešení Application Optimized Storage™ a stoprocentní dceřiná firma korporace Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT), dnes uvedla na trh sadu nových řešení určených pro uspokojení rostoucích požadavků středně velkých podniků po celém světě na ukládání dat. Tato výkonná sada Hitachi potvrzuje odhodlání společnosti rozšířit počet a kategorie uživatelů prostředků pro ukládání podnikových dat. Sada řešení poskytuje prostředky pro ochranu dat, konsolidaci storage a zlepšenou správu výpočetních prostředí Microsoft Windows a SQL Server za ceny obvyklé na trhu pro středně velké podniky. Široká škála řešení, která je nyní od Hitachi Data Systems k dispozici, zahrnuje:

Sdílet

Řešení pro platformu Microsoft
Mnoho středních společností, které se v oblasti důležitých aplikací spoléhají na platformu Microsoft, se potýká s požadavky, jako jsou lepší řízení dostupnosti, rychlé rozšiřování systémů odpovídající růstu firmy, zkracování prostojů kvůli zálohování, zajištění koexistence aplikací Microsoftu s ostatními softwarovými platformami a ochrana kritických systémů před útoky na soukromí, bezpečnost a integritu. Řešení Hitachi pro prostředí Microsoft (Hitachi Solutions for Microsoft Environments) poskytují plně integrovaná, vysoce výkonná řešení, která rychle snižují náklady na správu prostředí Microsoft Exchange a SQL Server.

Řešení pro ochranu dat a zotavení po selhání
Udržení kontinuity podnikání, soulad s předpisy a vyhláškami a obnova dat mohou dnes být pro mnoho středních podniků nákladnými požadavky náročnými na zdroje. Řešení Hitachi pro ochranu dat a zotavení po selhání (Hitachi Solutions for Data Protection and Disaster Recovery), která se snadno instalují a spravují i s omezeným rozpočtem, mohou zjednodušit administraci propracovaných strategií ochrany dat na různých platformách, výrazně zkrátit celkovou dobu administrace, a zajistit tak snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Zjednodušení a konsolidace řešení
Exponenciální nárůst objemu dat ve středních organizacích často vede k obtížně zvládnutému rozšiřování počtu využívaných serverů, operačních systémů a storage řešení, které vyžaduje stále více nástrojů pro správu a rozhraní. Administrátoři úložných systémů stojí před problémy, jakými jsou například obtížná správa „ostrovů“ nedostatečně využívaného hardwaru, nedostatečná výkonnost zálohovacích a obnovovacích procedur, přehnané požadavky na pracovní síly a příliš dlouhá doba plánovaných i neplánovaných odstávek. Řešení Hitachi pro konsolidaci storage (Hitachi’s So­lutions for Storage Consolidation) zjednodušují a centralizují ukládání dat a poskytují snadný a úsporný způsob, jak zavádět, udržovat a škálovat storage konfigurace odpovídající stále náročnějším podnikatelským požadavkům.

V současnosti řeší mnoho středních společností stejné problémy jako velké podniky – složitá výpočetní prostředí, vysoké náklady na pracovní sílu kvůli fragmentovaným nástrojům pro správu, špatná ochrana cenných dat, obtížné přizpůsobení se rychlému růstu, neoptimální výkonnost aplikací a řešení, která jsou nákladná a obtížně implementovatelná. S novou sadou storage řešení Hitachi mohou střední podniky zjednodušit nasazení úložné infrastruktury, chránit ji před poškozením aplikačních dat a v případě jejich poškození je rychle obnovit, minimalizovat výpadky aplikací a odstranit nespolehlivé procedury zálohování dat.

Tato nová řešení jsou specificky zaměřena na to, aby zjednodušila prodejním partnerům Hitachi podporu potřeb jejich nejrychleji rostoucích zákazníků ve sféře středních podniků.

„Tváří v tvář rostoucí globální konkurenci a potřebě vyhovět předpisům a vyhláškám se řízení IT infrastruktury a ochrana klíčových podnikových aplikací stala pro většinu organizací skutečně velkým problémem. Platí to zejména pro střední firmy, které se potýkají s omezeným rozpočtem,“ řekla Karen Sigman, viceprezidentka Hitachi Data Systems pro globální prodejní partnerskou síť. „Nová řešení Hitachi pro střední trh umožňují zákazníkům zavádět funkce dříve vyhrazené velkým podnikům. Tyto firmy tak mohou snadno a úsporně konsolidovat své storage systémy, zjednodušovat jejich infrastrukturu a chránit svá data. Mohou se tak lépe zaměřit na hlavní obor své činnosti a méně se věnovat storage systémům.“

„Nová sada řešení Hitachi Data Systems poskytuje obchodním partnerům i jejich zákazníkům skvělé přínosy,“ uvedla Janet Waxman, viceprezidentka IDC Research odpovědná za průzkumy v oblasti hardwarových prodejních kanálů. „Všechna data jsou kriticky důležitá a zákazníci o ně nechtějí nebo nemohou přijít. Je to příležitost pro obchodní partnery, jak zjednodušit správu dat zákazníkům z řad středních firem a nastartovat i svůj růst. Umožňuje to partnerům využít nabídku Hitachi jako nástroje, k němuž může přidat své služby a nabízet kompletně integrované řešení.“

„Společnost Hitachi podnikla významné kroky na cestě ke zjednodušení IT infrastruktury středních podniků,“ řekl John Costello, viceprezident společnosti Gateway pro segmentový marketing. „Jsme rádi, že můžeme do našeho softwarového portfolia přidat novou softwarovou sadu Hitachi. Tato nová technologie nám umožňuje rozšířit hodnotu, kterou aliance Hitachi-Gateway dodává na trh pro středně velké podniky.“

Nová řešení Hitachi pro konsolidaci storage, ochranu dat a zotavení po selhání a pro prostředí Microsoft určená středním podnikům jsou nyní zákazníkům okamžitě dostupná.

Další informace o řešeních Hitachi Data Systems pro střední podniky naleznete na webových stránkách http://www.hds­.com/solution­s/.