Hlavní navigace

Hitachi Data Systems zahrnula do svého nového globálního zákaznického a partnerského programu

[Tisková zpráva] Hitachi Data Systems Corporation, dodavatel řešení Application Optimized Storage™ a stoprocentní dceřiná firma korporace Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT), dnes na sympoziu asociace SNIA (Storage Networking Industry Association) představila nový program pro vzdělávání svých zákazníků a partnerů. Hitachi Data Systems Certified Storage Professional Program je určen k doplňování a vyhodnocování znalostí a zkušeností partnerů, zákazníků a zaměstnanců Hitachi Data Systems, týkajících se architektury, implementace, podpory a správy řešení pro ukládání dat od této společnosti.

Sdílet

Hitachi Data Systems se tak stává prvním členem SNIA, který do svých vzdělávacích programů zahrnul nezávislý certifikační program této asociace, což umožní absolventům urychlit celý certifikační proces a získat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Na základě dohody bude také SNIA zohledňovat složení zkoušek Hitachi Data Systems Certified Storage Professional Program ve svém vlastním certifikačním programu. Účastníci testů se tak budou moci prokazovat úspěšným absolvováním dvou různých, ale navzájem se doplňujících certifikačních programů v oblasti ukládání dat. Vzájemné uznávání rozšíří dostupnost nabídky výukových programů asociace v oblasti ukládání dat, které jsou nezávislé na dodavatelích, a dále zjednoduší certifikační proces odborníků na storage. Získání vzájemného certifikátu zvýší prestiž účastníků programu Hitachi Data Systems a dále potvrdí jejich dovednosti a znalosti v oboru.

„Hitachi Data Systems úzce spolupracovala se SNIA, aby lépe splnila nároky na dovednosti a znalosti komunity okolo storage,“ řekl Nick Howe, viceprezident Hitachi Data Systems pro celosvětová školení. „Školicí a certifikační program je příležitostí pro všechny partnery, zákazníky a zaměstnance k prohloubení jejich dovedností a znalosti práce s produkty, technologiemi a nejlepšími postupy, které nabízí Hitachi Data Systems, i k rozvíjení jejich zkušeností při zavádění těchto služeb a řešení. Při návrhu tohoto zdokonaleného programu jsme navíc vzali v potaz i připomínky zákazníků a partnerů týkající se znalostí potřebných k určení správné doby pro uvedení na trh a k implementaci.“

Certifikační program Hitachi Data Systems byl částečně vytvořen na základě analytického průzkumu pracovních úloh provedeného SNIA. Jeho výsledky pomohly určit zaměření a metodologii certifikačních a výukových programů SNIA. Globální program Hitachi Data Systems, založený na rolích jednotlivých skupin odborníků, rozvíjí a potvrzuje dovednosti a znalosti svých účastníků jako profesionálů v odvětví storage.

„Spolupráce mezi Hitachi Data Systems a SNIA podporuje naše úsilí o rozvoj sítí pro ukládání dat jako kompletních a důvěryhodných řešení prostřednictvím dostatečného vzdělávání všech, kteří s nimi pracují,“ řekl Wayne M. Adams, předseda asociace SNIA. „Vzdělávací programy poskytované SNIA se dotýkají mnoha oblastí nezávislých na jednotlivých dodavatelích, které jsou vybrány tak, aby zlepšily znalosti správy a administrace storage sítí prostřednictvím dokonalejšího osvojení best practices. Hitachi Data Systems převzala vedoucí roli v odvětví storage převzetím certifikačního modelu SNIA jako základu pro své vlastní certifikační programy.“

Hitachi Data Systems Certified Storage Professional 2006 Program nabízí nejširší škálu dodávaných platforem, aby co nejlépe vyhověl svým zákazníkům a partnerům. Patří mezi ně:

  • globální testování s dohledem;
  • testování praktických znalostí s ohledem na výkonnost;
  • internetové testování bez dohledu;
  • internetové testování s dohledem;
  • následné vzdělávání pro recertifikaci.

Více informací o Hitachi Data Systems Certified Storage Professional 2006 Program naleznete na http://www.hds­.com/products_ser­vices/educati­on/certificati­ons.html. O nabídce vzdělávacích programů SNIA se více dozvíte na adrese http://www.sni­a.org.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).