Hlavní navigace

Hitachi ohlašuje novou cestu k větší výkonnosti

[Tisková zpráva] Nový vícedimenzionální virtuální megařadič dosahuje maximálního výkonu 3,5 mil. IOPS a masivního 500% zvýšení výkonnosti virtualizovaných storage portů pro externí storage, čímž poskytuje zákazníkům „supernáhradu“ za existující úložné prostředky. Hitachi pokračuje v inovacích podnikových storage systémů novými řešeními pro servisně orientovanou storage, které zlepší výkonnost a dostupnost aplikací a sníží náklady za napájení a chlazení.

Sdílet

SANTA CLARA, Kalifornie, 25. května 2007 — Společnost Hitachi Data Systems Corporation, jediný dodavatel řešení Services Oriented Storage Solutions, vstoupila do nové éry výkonnosti a škálovatelnosti podnikových storage systémů, když uvedla Hitachi Universal Storage Platform™ V. Jde o zcela novou platformu pro poskytování inteligentních storage služeb schopnou výrazně překonat výkonnost jakéhokoli storage systému na světě, která dosahuje maximálního výkonu 3.5 mil. vstupně-výstupních operací IOPS za vteřinu. Je přitom vybavena virtualizační vrstvou nové generace pro propojení heterogenních zařízení ve velkém měřítku a architektonickými inovacemi, které podstatně zvyšují výkonnost virtualizovaných storage portů pro externí storage – až o 500 % oproti svému předchůdci.

„USP V posunuje výkonnost na zcela novou úroveň,“ podotkl Tony Asaro, analytik společnosti Enterprise Strategy Group. „Jde o skvělý příklad inovace zlepšující architekturu storage systému s cílem zvýšit skokově jeho výkonnost na téměř všech úrovních. O výkonnosti se nemluví tak často, jak by se mělo – přitom pokud vaše aplikace nemohou kvůli nedostatečné výkonnosti storage systémů pracovat dobře, pak činnost podniku trpí.“

Hitachi také oznámila první použití 4Gb/s FSW (Fibre Channel Switch) páteře ve storage platformě pro velké podniky. Tím se Hitachi stala jedinou společností, která nabízí přepínanou interní architekturu a zároveň jedinečnou přepínanou páteřní architekturu. Může tak poskytnout zákazníkům nejrychlejší a nákladově nejefektivnější způsob zpracování a přenosu dat enginem storage řadiče a bezprostřednější přístup a ukládání jejich dat kritických pro činnost podniku.

„Hitachi stále zvyšuje laťku v oblasti virtualizace celopodnikových heterogenních storage systémů založených na řadiči a podporujících společné storage služby,“ uvedl Carl Greiner, viceprezident společnosti OVUM odpovědný za infrastrukturu a software. „Ohlášení USP V znamená, že jakékoli problémy s výkonností a škálovatelností řadiče zmizí. Dynamické přidělování storage, které umožňuje virtualizace, dovoluje využití storage překračující 85 % její kapacity a výkonnosti a bude mít výrazný vliv na hospodárnost provozu storage infrastruktur. Toto ohlášení znamená definitivní posunutí virtualizace storage na novou úroveň.“

Hitachi Universal Storage Platform V umožňuje vytvořit synergické vazby mezi širokým spektrem storage systémů pro velké, střední i malé podniky. Poskytuje sjednocené a pokročilé storage služby, které zahrnují vícedimenzionální virtualizaci, přidělování, vytváření oddílů (partitioning) a replikaci. To v konečném důsledku vede ke zvýšení hodnoty existujících ukládacích prostředí klientů.

„Jedním z nejpřesvědči­vějších aspektů nové platformy Hitachi USP V je, že poskytuje tři dimenze virtualizace storage,“ dodal Asaro. „První z nich je interní virtualizace, která zahrnuje „tenké“ přidělování, velké pooly logické storage, wide striping, virtuální oddíly a zajištění kvality služeb QoS. Druhou dimenzí virtualizace USP V je software pro virtualizaci externí storage řídící heterogenní storage systémy a jejich schopnosti jako high-endovou platformu, která zajišťuje prvotřídní výkonnost, škálovatelnost a spolehlivost. Třetí dimenze virtualizace znamená, že můžete vzít všechnu dostupnou inteligenci a funkcionalitu USP V a rozšířit ji na jakoukoli třídu storage, kterou máte k dispozici ve vašem datovém centru. Hitachi poskytuje všechny tři rozměry v rámci svého nejlepšího storage systému – realizuje inovaci tam, kde je to potřeba, a zhmotňuje vize, které přinášejí koncovým uživatelům skutečné hodnoty.“

„Díky novým inovacím si Hitachi stále udržuje svou vedoucí pozici na trhu celopodnikových storage systémů,“ řekl Gary Pilafas, výkonný ředitel United Airlines odpovědný za podnikovou architekturu IT. „Implementace ‚tenkého‘ přidělování od Hitachi přináší na trh první řešení pro velké podniky s extrémně vysokou výkonností a škálovatelností. Nová platforma Hitachi Universal Storage Platform V bude i nadále proměňovat ekonomiku storage systémů dalším snižováním celkových nákladů na vlastnictví storage.“

Nejškálovatelnější storage platforma na světě: maximální výkon 3,5 mil. IOPS Díky svému enginu – skvěle navržené masivně paralelní, křížově přepínané architektuře čtvrté generace, zcela nové megaškálovatelné Hitachi Universal Star Network™ V – poskytuje Universal Storage Platform V výkon 3,5 mil. IOPS, což je o 75 až 500 % více než ostatní podnikové storage systémy na trhu a podstatné 40% zvýšení oproti stávající verzi Hitachi Universal Storage Platform. Zákazníci tak dostávají platformu storage služeb, která nemá prakticky žádná výkonnostní omezení.

Hitachi Universal Star Network V zůstává jedinou architekturou v odvětví storage, která využívá křížové přepínání ASIC a oddělené speciální interní sítě pro řídicí data (metadata), což platformě umožňuje poskytovat pokročilé storage služby, jako jsou storage-agnostická univerzální replikace, virtualizace ve velkém měřítku, vytváření logických oddílů a nově ohlášený software Hitachi Dynamic Provisioning™ spolu s funkcemi Large Logical Storage Pools a Wide Striping.

„V květnu 2006 naše modely ukázaly, že ve velkých konfiguracích i ta nejlepší konkurenční storage řešení mají o 50 % vyšší rozpočet než Hitachi Universal Storage Platform. Každý by očekával, že za 12 měsíců se taková výrazná výhoda musí ztratit, ale v tomto případě tomu tak není,“ uvedl David Floyer, CTO a spoluzakladatel přední konzultační firmy ITCentrix. „Naše nejnovější modely ukazují, že pro podobně konfigurované systémy dnes konkurenční nabídky mají rozpočet vyšší už o 60 % než nová Hitachi Universal Storage Platform V. Ukazuje se, že Hitachi ve srovnání s konkurencí skutečně dále snižuje celkové náklady na vlastnictví.“

„Hitachi USP V dosahuje mnoha prvenství v celém odvětví: je první samostatná, předem integrovaná servisně orientovaná storage platforma, která umožňuje rozšíření na petabytovou úroveň. Zároveň je schopna udržovat spravovatelné a předvídatelné prostředí v rozmezí celého životního cyklu produktu,“ řekl John Webster, hlavní IT poradce společnosti Illuminata. „USP V také nabízí příležitost k další konsolidaci nesourodých storage platforem a ke snížení počtu dodavatelů IT, jejichž produkty musí uživatelé spravovat.“

Hitachi vyznačuje nástup „zelených“ storage systémů
Otázky ochrany životního prostředí mají vliv na diskuse o rozpočtu, návrh datových center, podnikové a vládní politiky a sociálního uvědomění. Potřeba podniků vyhodnotit, navrhnout a zavést odpovídající energetickou politiku s každým dnem vzrůstá a Hitachi se v této oblasti silně angažuje nabídkami řešení ohleduplných k životnímu prostředí.

„Společnost Hitachi může pohlížet na výkonnost storage systémů z hlediska ochrany životního prostředí svým vlastním způsobem. Je totiž schopná oddělit řadič od back-endových disků – na rozdíl od ostatních dodavatelů, kteří tato prostředí vnímají jako společnou kombinaci řadiče a disků,“ uvedl Tom Trainer, analytik Evaluator Group. „Engine univerzálního storage řadiče od Hitachi navíc může zvládnout tisíce terabytů za jediným enginem se skutečně stovkami energeticky nenáročných procesorů, ale s větší kapacitou na procesor než konkurenční nabídky. Tím se dále zvyšují přínosy pro zákazníky z hlediska využití energie, chlazení a prostoru. Hitachi USP V může pracovat se storage kapacitou až 247 petabytů, zatímco konkurence zvládne maximálně pět petabytů. Z hlediska využití energie a chlazení je to jako srovnávat pořádný kávový pohár se šálkem kapučína.“

Inteligentní virtuální storage řadiče Hitachi oddělují komoditní média (disky) od inteligentního řadiče potřebného pro poskytování ukládacích, datových a obsahových služeb. To umožňuje maximální flexibilitu IT oddělení. V kombinaci se softwarem Hitachi Tiered Storage Manager nová platforma Hitachi Universal Storage Platform V rozpoznává a uspokojuje neustále se měnící nároky aplikací. Umožňuje, aby se data mohla často přesouvat mezi jednotlivými ukládacími úrovněmi a udržuje tak jejich optimální umístění – klienti si tak mohou být jisti, že jejich data jsou vždy uložena v tom „správném odstínu zelené“.

Zákazníci mohou navíc využívat výhody nového softwaru Hitachi Dynamic Provisioning umožňujícího snižovat administrační náklady a zlepšovat využití storage. Výsledkem je snížení uhlíkových emisí a zlepšená dostupnost aplikací. Software Hitachi Dynamic Provisioning umožňuje klientům ušetřit energii a peníze a poskytuje ekonomické výhody těm, kteří chtějí, aby jejich datová centra byla šetrnější vůči životnímu prostředí.

„Analýza předních high-endových storage řešení provedená společností ITCentrix ukázala, že v konfiguracích s intenzivním vstupně-výstupním provozem a kapacitami od 54 do 134 terabytů vyžadují konkurenční řešení během pětiletého provozu o 24 až 54 % více nákladů na energii, chlazení a prostor než srovnatelně konfigurované platformy Hitachi USP V využívající virtualizaci a Dynamic Provisioning,“ dodal Dave Vellante, prezident a CEO přední konzultační firmy ITCentrix.

Dejte existujícím prostředkům novou šťávu: 500% zvýšení výkonnosti virtualizovaných storage portů pro externí storage>
Schopnosti zvládat interní provoz jsou u architektury nové platformy Universal Star Network V na zcela jiné úrovni než u jejího předchůdce i u konkurenčních nabídek. Zásluhu na tom mají pokročilé procesorové algoritmy a nový systém rozložení zátěže mezi multiprocesory. Tento pokročilý masivně paralalelní návrh zpracování dat vylepšuje sekvence operací v rámci celé architektury a přináší zcela novou úroveň výkonnosti a škálovatelnosti.

Architektura Universal Star Network V výrazně zvyšuje výkonnost externě připojených storage zařízení, protože její porty pro externí storage jsou výkonnější o celých 500 %. Zákazníci tak mohou zlepšit výkonnost externě připojených storage systémů využitím kešovacích algoritmů a masivní propustnosti nejnovější platformy Hitachi pro storage služby.

„Stále komplexnější a rychlejší nárůst objemu informací je pro vedoucí pracovníky datových center hlavním problémem – musí neustále vyvažovat schopnost reakce na požadavky, výkonnost a kapacitu svých zařízení a zároveň držet na uzdě náklady,“ řekl Richard Villars, viceprezident IDC pro oblast storage systémů. „Řešení, jako je nová Hitachi USP V s její novou generací řadičů virtuální storage a pokročilými storage službami, poskytují základ pro výrazné zvýšení možností a využitelnosti storage prostředků v datových centrech bez ohledu na jejich typ, cenu nebo funkcionalitu.“

Významný průlom ve výkonnosti samostatných portů: zlepšení doby aplikační odezvy a dostupnosti
Na základě vylepšení multiprocesorového sekvencování v architektuře Universal Star Network V došlo k výraznému zvýšení výkonnosti samostatných portů. Zkrátila se tak doba odezvy kritických aplikací, jako SAP R3, Oracle Financials and Microsoft SQL Server, a došlo i ke zvýšení jejich výkonu a propustnosti.

„Tato inteligentní vylepšení umožňují Hitachi poskytovat zákazníkům nákladově efektivnější a předvídatelnější výkonnost a škálovatelnost,“ uvedl Brian Garrett, technický ředitel Enterprise Strategy Group Lab. „ESG Lab testovala Hitachi USP V a potvrdila, že větší výkon zpracování dat na port, řídicí paměť a back-endová propustnost než u předchozí generace USP znamená předvídatelnou škálovatelnost výkonu u široké škály aplikací.“

Mezi hlavní vylepšení výkonnosti samostatných portů Universal Storage Platform V ve srovnání s jejím předchůdcem patří zvýšení počtu zápisů na disk o 520 % a čtení z disku o 210 %. Hitachi také oznámila, že výkonnost jejího softwaru Hitachi Universal Replicator pro žurnální skupiny se zvýšila o 130 % a výkonnost softwaru Hitachi Remote Replication (TrueCopy Synchronous) vzrostla o 200 %.

Pro podniky tyto údaje znamenají, že klíčové funkce, jako jsou replikační a kopírovací služby a aplikace, které vyžadují vysokou úroveň výkonnosti (tj. určité databázové a zálohovací aplikace), mohou profitovat z vyšších, konzistentnějších a snáze spravovatelných výkonnostních profilů. Zvýšená výkonnost tak umožňuje špičkové implementace vrstvených storage systémů a poskytování souborových služeb, jako je archivace a vysokovýkonné systémy NAS.

Uvedení nové architektury Hitachi Universal Star Network V; nesčetná vylepšení řadiče v celém rozsahu
„Hitachi opět potvrdila, že může svůj celý technologický potenciál využít k vytvoření neobyčejné platofrmy pro storage služby,“ řekl Hu Yoshida, CTO Hitachi Data Systems. „Schopnost Hitachi navrhnout masivně paralelní křížově přepínanou architekturu s oddělenými sítěmi pro datovou cache a řídicí paměť je základ, od něhož může společnost pokračovat v inovacích. Žádná jiná storage architektura nenabízí takovou úroveň optimalizace, výkonnosti nebo pokročilých storage služeb pro tisíce externě připojených storage zařízení. Hitachi navíc zabudovala do jádra svých storage řadičů bezpečnostní funkce, oddělila řízení od dat a implementovala software pro vytváření logických oddílů disků. Ostatní dodavatelé naproti tomu na bezpečnost pohlížejí jako na něco, co mohou jednoduše připojit k jejich storage systémům zvnějšku. Hitachi se svou Universal Storage Platform V dosáhla toho, co je u některých jiných dodavatelů storage pouze ve fázi vizí, a zcela zřejmě rozšířila svou vedoucí pozici na trhu high-endových storage řešení pro velké podniky.“

Nová masivně paralelní křížově přepínaná architektura čtvrté generace od Hitachi je nyní vybavena plnou 4Gb/s Fibre Channel konektivitou od front-endových direktorů k back-endovým diskům. Zároveň jde o první storage platformu pro velké podniky na světě vybavenou 4Gb/s Fibre Channel Switch páteří – na rozdíl od konkurence, jejíž zastarávající design už pomalu nestačí zvládat počty datových smyček při přístupu k back-endovým diskům.

Hitachi také ohlásila, že architektura její platformy Universal Star Network V je schopná současně provádět až 320 operací v interní paměti – což je o 900 % více než u konkurenčních nabídek. Základní podmínkou pro většinu funkcí storage služeb, které Hitachi Universal Storage Platform V poskytuje interním i externím storage prostředkům, je zdvojnásobení řídicí paměti ze 16 na 32 GB spolu se 138% zvýšením kapacity věnované přenosu řídicích dat (metadat) na 38 GB/s, což výrazně zlepšuje aplikační propustnost a přenosy. Celková interní propustnost oddělených dedikovaných datových a kontrolních sítí Universal Star Network V se zvýšila o 31 % na 106 GB/s, což je o 560 % více ve srovnání se současnou propustností jiných srovnatelných nabídek.

Tam, kde konkurenti zápasí s pouhými 64 front-endovými porty pro Fibre Channel, nabízí nová Universal Storage Platform V klientům 224 front-endových 4Gb/s Fibre Channel portů – což je o 250 % více – a odstraňuje obvyklá úzká hrdla v konektivitě, která dusí zastaralé monolitické podnikové systémy. Pokračující zájem společnosti Hitachi o stále důležitější mainframový trh demonstruje Hitachi Universal Storage Platform V podporou 112 4Gb/s FICON portů a 112 ESCON portů, což je o 130, resp. 75 % více než u ostatních nabídek. Universal Storage Platform V navíc podporuje 64 000 svazků otevřených systémů – o 300 % více než její předchůdce.

Díky podstatně vyšší hustotě obvodů byly interní desky řadičů v Universal Storage Platform V zkráceny na polovinu předchozí výšky, což umožňuje zlepšit možnosti oprav a zkrátit prostoje. Zákazníci navíc mají i flexibilnější konfigurační možnosti.

„Není pochyb o tom, že Hitachi Universal Storage Platform V je v současnosti nejvýkonnější řešení na trhu,“ dodal Vellante. „Ale jde ještě o něco mnohem víc. Při poskytování vysoce funkčních storage služeb, jako je vzdálená replikace, dnes zákazníci čelí výkonnostním výzvám. Tato architektura umožňuje poskytování storage služeb, jako Dynamic ‚Thin‘ Provisioning, bez snížení výkonnosti a eliminuje potřebu zapojit do řešení tohoto problému více řadičů. Znamená to snížení celkových nákladů na vlastnictví v řádu desítek procent a zlepšení přínosů pro podnikání vyjádřených lepšími možnostmi reakce a snížením rizik v řádu stovek procent.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).