Hlavní navigace

Hitachi ohlašuje portfolio služeb pro migraci dat – jediných zcela transparentních služeb pro datovou migraci na světě schopných rozpoznat typ storage

[Tisková zpráva] Divize Hitachi Global Solution Services odstraňuje díky novému portfoliu služeb problémy a rizika spojená s datovou integrací; služby výrazně zkracují odstávky aplikací, snižují ztráty dat a přesčasové náklady. Služby Hitachi Data Migration Services pro migraci dat jsou z hlediska škálovatelnosti a výkonnosti na špičce celého oboru.

Sdílet

V Praze dne 7. března 2008 — Společnost Hitachi vyslyšela stále rostoucí uživatelské požadavky na řešení pro datovou migraci, která nebudou trpět omezením škálovatelnosti ani nezpůsobí potíže při provozu aplikací. Počátkem února uvedla nové služby pro datovou migraci, které především zohledňují potřeby podnikání. Služby Hitachi Data Migration Services podporují firemní strategii servisně orientovaných storage řešení (Services Oriented Storage Solutions), která využívá vedoucí virtualizační technologii Hitachi, a umožňují podnikům snadno a transparentně přemisťovat data mezi heterogenními storage systémy, zatímco servery a aplikace zůstávají on-line a v provozu.

Služby Hitachi Data Migration Services vytvářejí synergický celek složený z konzultačních služeb, pokročilého softwaru pro přemisťování dat a inteligentních virtualizačních řadičů. Umožňují nejefektivnější přemisťování dat v celém dnešním oboru s prakticky nulovou latencí, žádnými omezeními škálovatelnosti a bez jakýchkoli výjimek.

Podle IDC dochází u 60 procent všech datových center během následujících pěti let provozu k jejich přemístění, především z důvodu nedostatečných prostor, napájení a chlazení. Nejpodstatnější jsou přitom náklady spojené s přemístěním dat a změnami storage infrastruktur. Složitost přemísťování a přidělování kapacit často vyžaduje aplikace zcela odstavit. Podle nezávislých studií provedených přední konzultační firmou ITCentrix přitom náklady přesahují 50 000 USD na každé přemisťované úložné pole.

The Weather Channel, nepřetržitě vysílající televizní síť specializovaná na předpovědi počasí, kterou sleduje více než 96 milionů amerických domácností, je jednou ze společností, která využívá výhody služeb Hitachi pro migraci dat. Společnost měla na storage systémech Hitachi uloženo více než 80 terabajtů dat v prostředí sestávajícím z více než 500 serverů s MS Windows a Linuxem a hodlala přemístit 20 terabajtů dat první úrovně ze systému Hitachi Lightning 9980 V na Hitachi Universal Storage Platform. Při této migraci byla Hitachi schopná zabránit ztrátám dat, výrazně zkrátit dobu odstávky a urychlit celou migraci využitím virtualizace. Výsledkem bylo bezproblémové přemístění dat z jedné platformy na druhou.

„Poskytujeme kriticky důležité celostátní, regionální a lokální informace o počasí a upozorňujeme na povětrnostní problémy desítky milionů diváků a posluchačů The Weather Channelu, čtenářů portálu weather.com a uživatelů mobilních platforem. Proto si výpadky vysílání prostě nemůžeme dovolit,“ řekl Brian Shield, CIO společnosti The Weather Channel. „Od plánování migrace přes její provedení až k technické podpoře pracovaly služby Hitachi pro migraci dat bezchybně. Díky Hitachi nedošlo k vůbec žádným ztrátám dat, migrace byla mnohem rychlejší, než jsme čekali, a neměla vůbec žádný negativní vliv na naše uživatele. Krátce řečeno, Hitachi překonala i ta naše nejvyšší očekávání.“

Hicham Abdessamad, viceprezident Hitachi Data Systems, řídící divizi Global Solution Services, dodal: „Ať už naši zákazníci potřebují přemístit svá data kvůli upgradu systémů, konsolidaci storage nebo za účelem vývoje či testování, pro všechny tyto případy jsme prakticky odstranili veškerá rizika často spojovaná s migrací dat. Po mnoho let jsme byli v čele celého oboru virtualizace storage a díky našim zkušenostem z této oblasti můžeme zajistit transparentní a rychlé přemístění dat mezi heterogenními storage systémy. Naši zákazníci se tak mohou soustředit na to, co je pro ně nejdůležitější – jejich podnikání.“

Nové portfolio Hitachi Data Migration Services, které je k dispozici okamžitě prostřednictvím konzultantů Hitachi Global Solution Services (GSS), zahrnuje:

  • GSS Data Migration Consulting and Implementation Services: Hitachi využívá nejvhodnější postupy (best practices) prověřené v praxi u společností uváděných v seznamu Fortune 500. Pět základních fází služeb GSS Data Migration Services obsahuje Předběžné plánování (Pre-Engagement Planning), přehled projektu, cílů, metodologie a rad klientům ohledně celkových cílů migrace; Získání informací (Discovery) pro získání přehledu o datech a pro rozkrytí a audit stávajícího prostředí; Návrh (Design) pro vývoj přesného migračního řešení a přípravu zprávy o plánování a návrhu migrace; Implementaci a testování (Implementation & Test) – předprodukční testování, verifikace a validace celého řešení následované samotným přemístěním dat a zajištěním toho, že všechny storage systémy, nové i staré, stejně jako aplikace budou schopny plného provozu; fázi Přenos znalostí (Knowledge Transfer), při níž služby GSS poskytují obsáhlé informace o migračních nástrojích, návrzích a konceptech a zkompletují celkový přehled o projektu. To zahrnuje vypracování metodického, systematicky sladěného plánu a zaručuje, že přemístění dat je provedeno bezproblémově a efektivně a splňuje očekávání klienta. Fáze Knowledge Transfer také zajišťuje, že znalosti a zkušenosti vyžadované při migraci jsou poskytnuty v plném rozsahu zákazníkovi pro budoucí využití.
  • Hitachi Data Migration Expert Assistant: Data Migration Expert Assistant je pokročilá vývojová softwarová aplikace Hitachi, která asistuje při plánování a vykonávání datové migrace s cílem odstranit rizika lidských chyb a urychlit plánovací proces.
  • Hitachi Tiered Storage Manager: Hitachi Tiered Storage Manager umožňuje IT administrátorům snadno a interaktivně aplikovat požadavky na kvalitu služeb na heterogenní storage prostředky. Software se snadno použitelným rozhraním umožňuje přesun datových svazků bez porušení tak, aby byla splněna kritéria ceny, výkonnosti a dostupnosti z hlediska provozu aplikací.
  • Vedoucí virtualizační technologie Hitachi: Nasazením platforem Hitachi Universal Storage Platform V a Universal Storage Platform VM – vedoucích platforem pro virtualizaci storage určených pro velké podniky – mohou společnosti bezproblémově virtualizovat a agregovat data z existujících storage systémů bez ohledu na jejich dodavatele a přemisťovat data na nové storage systémy, zatímco produkční aplikace zůstávají v provozu.

„ESG zjistila, že velký počet koncových uživatelů má při přemisťování dat značné problémy. Mezi ně patří příliš dlouhé nebo neočekávané odstávky, ztráty dat a problémy s výkonností aplikací,“ uvedl Brian Babineau, analytik Enterprise Strategy Group. „Mnoho uživatelů zjišťuje, že přemístění dat je složitý a časově náročný proces. Klasická migrace dat může být nákladná, rušivá a riskantní. Hitachi si je těchto problémů vědoma a využívá své znalosti, doporučené postupy a profesionální technologické služby k tomu, aby uživatelům účinně pomáhala při bezproblémových a efektivních migracích dat v rámci heterogenních prostředí.“