Hlavní navigace

Hitachi uvádí servisně orientovaná storage řešení umožňující lépe provázat podnikové činnosti s IT

[Tisková zpráva] Ultrainteligentní architektura umožňuje IT oddělení přizpůsobovat své služby tak, aby byly pro podnik co největším přínosem, a účtovat si za ně ostatním podnikovým úsekům částky odpovídající skutečným nákladům na poskytnutou funkcionalitu. Hitachi dnes radikálně zvyšuje přínosy pro podnikání plynoucí ze storage služeb a ukazuje tak cestu do budoucnosti těchto služeb

Sdílet

SANTA CLARA, Kalifornie, 28. května 2007 — Společnost Hitachi Data Systems Corporation, stoprocentní dceřiná firma korporace Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT) ohlásila první servisně orientovaná storage řešení (Hitachi Services Oriented Storage Solutions) na trhu. Jde o dlouho očekávaná průlomová řešení, umožňující, aby storage byla přidělována a účtována podle potřeb podnikové činnosti a nikoli vzhledem k technologickým omezením. Řešení založená na zcela nové platformě Hitachi Universal Storage Platform™ V a mnoha nových verzích storage softwaru Hitachi předznamenávají novou éru v oblasti storage systémů. Namísto rigidních struktur, které na sebe vážou data, funkce, zaměstnance a celý provoz, nastupují flexibilní storage služby, které přímo přizpůsobují ukládací prostředky a funkcionalitu potřebám podnikání.

Administrátoři a úsekoví manažeři si dnes mohou vybrat pouze mezi dvěma možnostmi: řešeními typu „one-size-fits-all“, kde základní funkcionalita musí být dimenzována tak, aby zvládla požadavky té nejnáročnější dohody SLA o úrovni služeb, nebo řešeními typu „mix-match-and-manage“, u nichž jde obvykle o složité kombinace nekompatibilního hardwaru, softwaru a procesů. Ani jeden typ přitom adekvátně nesplňuje požadavky podnikové činnosti nebo IT. Podnikové úseky nechtějí platit za služby, které nepotřebují; naproti tomu IT nemůže dělat téměř nic jiného, než předimenzovat svou infrastrukturu tak, aby nedocházelo k porušování dohod SLA.

Hitachi Services Oriented Storage Solutions výrazně změní současné neblahé vlivy, které mají storage architektury na flexibilitu podnikové činnosti. Umožní totiž realizovat servisně orientovaný přístup a specifické funkce, které dovolí podnikovým úsekům a IT přizpůsobit ukládací služby potřebám podnikání a zajistí, aby jednotlivé úseky platily pouze za to, co skutečně spotřebují.

Nástup servisně orientované storage: volba je v rukou podnikových úseků a IT
Odvětví informačních technologií je plné příkladů, kdy původní monolitické aplikace prošly modernizací, přičemž došlo k vytvoření volně vázaných sad služeb, které mohly tyto aplikace podle potřeby spouštět. Uvedením nové servisní architektury realizuje Hitachi tuto vizi i v oblasti storage. Díky ní řešení Services Oriented Storage Solutions aplikují koncepty servisně orientované architektury SOA i na storage systémy.

Vytvářejí přitom platformu, která nabízí sadu automatizovaných funkcí poskytovaných podnikovým úsekům jako služby, které lze podle potřeby spouštět. Společnosti tak nyní mohou nahradit neefektivní účtování podle přidělené kapacity účtovacím modelem, který uplatňuje relevantnější metriky a realističtěji „zpeněžuje“ všechny storage služby poskytované do celého podniku. To přináší výrazné zvýšení efektivity a podnikové akceschopnosti.

„Virtualizace storage musí vedle migrace dat, replikace a agregace storage také umožnit provoz společných storage služeb tak, aby nároky dynamických podnikových procesů a jejich aplikačních instancí mohly být uspokojeny společnou, spravovanou heterogenní storage infrastrukturou,“ řekl Carl Greiner, viceprezident společnosti OVUM odpovědný za infrastrukturu a software. „Odstraníme-li samostatná storage řešení a management sloužící k uspokojení každého jednotlivého požadavku na storage zvlášť, můžeme storage infrastrukturu skutečně optimalizovat a maximalizovat její využití. Výhoda virtualizace storage bude spočívat v tom, že dokážeme vytvořit společné, konsolidované, využitelné, dynamické a spravované portfolio heterogenních storage služeb.“

Nově oznámená platforma Hitachi Universal Storage Platform V obsahuje a poskytuje klíčové storage služby, jako jsou:

 • služby pro zajištění kontinuity podnikových činností;
 • služby pro správu obsahu (vyhledávání, indexace prostřednictvím platformy Hitachi Content Archive Platform);
 • migrace dat bez přerušení provozu;
 • správa svazků v rámci heterogenních úložných polí;
 • funkce dynamického „tenkého“ přidělování (Dynamic „Thin“ Provisioning);
 • služby zabezpečení storage služeb (nezměnitelnost, žurnálování, auditing, rozmělnění dat);
 • odstranění duplicity dat (prostřednictvím řešení Hitachi Virtual Tape Library);
 • vyrovnání vstupně-výstupní zátěže;
 • třídění dat;
 • služby pro správu souborů.

Hitachi Services Oriented Storage Solutions umožňují, aby si jednotlivé podnikové úseky mohly jako z „jídelního lístku“ vybírat jednotlivé atributy storage systémů, jako jsou výkonnost, škálovatelnost, optimalizace nákladů a bezpečnost, a platit za tyto služby podle toho, co si vyberou.

„Nejzajímavější a nejpřesvědčivější rys strategie Hitachi je, že metriky řízení – kvalita služeb QoS (quality of service), cílové/smluvní úrovně služeb SLO/SLA (service level objective/agre­ement) a cílová doba zotavení po selhání RPO (recovery point objective) – jsou uplatňovány ve všech vrstvách služeb,“ uvedl John Webster, hlavní IT poradce společnosti Illuminata. „Pohled na podnikovou storage v kontextu dodávaných služeb je klíčem, který odemyká přístup k realizovatelné i účtovatelné hodnotě virtualizované storage.“

„IT manažeři mohou využít možností nabízených řešeními Hitachi Services Oriented Storage Solutions ke změně vztahů mezi IT oddělením a jeho podnikovými zákazníky,“ řekl Richard Villars, viceprezident IDC pro storage systémy. „Mohou se nyní přestat bavit o infrastrukturních překážkách a soustředit se na poskytování byznys služeb, které podporují rychlé zavádění aplikací, větší pružnost a snižování průběžných nákladů na využívání storage.“

„IT musí poskytovat větší transparentnost z hlediska granularity služeb poskytovaných podnikovým úsekům a umožnit klientům, aby měli přesný přehled o tom, co je jim účtováno,“ podotkl Dave Vellante, prezident a CEO přední konzultační firmy ITCentrix. „Organizace na čele vývoje začínají konstruovat platební modely typu pay-as-you-go (zaplať podle své spotřeby), které odrážejí skutečnou konzumaci služeb spojených se storage – na rozdíl od vágních konceptů paušálního účtování. Servisně orientovaný přístup Hitachi vede k navázání opravdových partnerských vztahů mezi podnikovými úseky a IT oddělením založených na skutečných přínosech.“

Ohlášení se týká i zcela nové Hitachi Universal Storage Platform V, nejvýkonnější platformy storage služeb na trhu, jejíž mohutný výkon pohání řešení Hitachi Services Oriented Storage Solutions. Díky svému výkonnému virtualizačnímu enginu založenému na řadiči má Hitachi jedinečnou pozici pro sestavení a poskytování storage služeb v rámci heterogenních storage zařízení založených na souborech, objektech či blocích. Společně s robustním softwarovým portfoliem společnosti znamenají tyto možnosti začátek nové éry v poskytování storage služeb.

Ohlášení se také týká softwaru Hitachi Dynamic Provisioning™, dostupného jako volitelná služba k platformě Hitachi Universal Storage Platform V. Tento výkonný „tenký“ přidělovací software odstraňuje práci naslepo a plýtvání a využívá 247petabytový adresní prostor Universal Storage Platform V. Dynamické přidělování je novátorským příkladem toho, jak Hitachi poskytuje servisně orientovaná storage řešení a mění postupy při poskytování úložných kapacit. Dříve organizace musely odhadovat, kolik ukládacího prostoru budou potřebovat pro určitou aplikaci a platit za tuto storage předem bez ohledu na pozdější skutečné požadavky. Pokud byla předpověď příliš vysoká, storage zůstala nevyužitá a investice přišla vniveč. Při příliš nízkém odhadu potřeba úložného prostoru aplikací překročila přidělený prostor a aplikace havarovaly, což vedlo k poklesu tržeb a produktivity. Dynamické přidělování a výkonnost platformy Universal Storage Platform V zcela odstraňují potíže plynoucí z těchto nedostatečných odhadů.

„Storage služby poskytované dnes podnikovým úsekům jsou nejen drahé, ale také nepružné – uživatelům dávají jen málo na výběr a poskytují jim pouze omezený přehled o svém využití a přínosech,“ uvedl Tony Asaro, analytik Enterprise Strategy Group. „Universal Storage Platform V je vysoce škálovatelná platforma se sadou funkcí, která je navržena tak, aby umožnila lepší poskytování storage služeb. K tomu, aby IT oddělení mohlo poskytovat podnikovým úsekům skutečnou službu, potřebujeme vytvořit utilitu. Abychom mohli vytvořit utilitu, potřebujeme lépe využít fyzickou IT infrastrukturu. Universal Storage Platform V to dokáže, a tak umožňuje realizaci servisně orientovaných storage řešení.“

Architektonická převaha Hitachi
Společnosti Hitachi uvedením platformy Universal Storage Platform V, nového storage softwaru a řešení Services Oriented Storage Solutions redefinovala storage architekturu. Nyní totiž klade daleko větší důraz na zohlednění požadavků vyplývajících z podnikových činností a také na požadavky týkající se konfigurace a nasazování IT. Nezbytným předpokladem zavádění nové architektury storage služeb je umožnit organizacím různé pohledy na jejich storage architekturu. Aplikační pohled poskytuje konzumentovi storage služeb přehled o tom, která storage je využívána, které služby jsou schopny splnit požadavky podnikové činnosti a kolik využití storage stojí. Pohled z hlediska správy storage poskytuje IT oddělení agregovaný přehled požadavků na storage a služby, což umožňuje administrátorům využít dostupné zdroje optimálním způsobem a minimalizovat náklady poskytování storage podnikovým úsekům.

Společnost Hitachi vyvinula nejpokročilejší a nejinteligentnější architekturu storage služeb na trhu, když pochopila, že různé podnikové složky potřebují pohlížet na storage různými způsoby.

Nejdůležitějším prvkem architektury servisně orientovaných storage řešení je virtualizační technologie Hitachi, výkonný software, který umožňuje oddělení logických pohledů od fyzických zařízení. Špičková technologie řadiče Hitachi poskytuje virtualizaci, 247petabytový adresní prostor, logický partitioning, virtuální propojení, podporu heterogenních storage a dostatečnou výkonnost.

Tyto atributy umožňují opravdu nabízet storage služby podle aktuálních požadavků – a současně odstraňují závislost na jediném dodavateli storage systémů.

Pro zákazníky to znamená:

 • jednoduchou správu dosaženou použitím společných storage služeb v celé heterogenní storage infrastruktuře,
 • kvalitnější byznys model umožňující organizacím účtovat za služby podle jejich spotřeby spíše než podle nepřesného přidělování zdrojů,
 • radikálně efektivnější IT prostředí, které jde dál než běžná konsolidace a umožňuje dynamicky přidělovat vrstvenou storage,
 • zlepšené využití fyzických zařízení díky takovým funkcím, jako Hitachi Universal Volume Manager, Dynamic Provisioning, Virtual Partition Manager a Virtual Ports, které umožňují přizpůsobit využití storage potřebám podnikové činnosti,
 • dříve nevídanou ochranu hodnoty úložných prostředků dosaženou díky podpoře virtualizace heterogenních storage polí od mnoha předních dodavatelů.

Řešení Hitachi Services Oriented Storage Solutions navíc poskytují nepřekonatelnou škálovatelnost umožňující využívat velmi malé i velmi velké storage systémy podle příslušných byznys požadavků jednotlivých aplikací. Díky externím virtualizačním službám platformy Universal Storage Platform V mohou zákazníci do svých řešení začlenit střední systémy Hitachi Adaptable Modular Storage (AMS) a Workgroup Modular Storage (WMS), integrovat je pod stejnou správu storage a těžit z výhod stejných společných storage služeb. Systémy AMS a WMS doplňují Universal Storage Platform V jako vrstvená nebo archivní storage, zejména v konfiguraci s disky SATA, která snižuje náklady. To je další příklad toho, jak Hitachi poskytuje zákazníkům nepřekonatelnou efektivitu nákladů a škálovatelnost.

„Naším záměrem jsou agresivní investice do automatizovaných storage služeb a další využití našich architektonických výhod na trhu,“ řekl Hu Yoshida, viceprezident a CTO Hitachi Data Systems. „Zákazníci nemají zájem na tom, aby zápasili se složitými aplikačními programovacími rozhraními nebo pohlíželi na storage jako na monolitické ostrovy – hledají storage dodávanou jako flexibilní služby vestavěné do funkční architektury.“

Společnost Hitachi využívá svou vedoucí storage architekturu, prvotřídní software a dlouhodobé vynikající výsledky k tomu, aby mohla agresivně dodávat servisně orientovaná storage řešení a podporovat takové schopnosti storage, které na první místo kladou požadavky podnikání.