Hlavní navigace

Hitachi zvažuje stavbu datacentra v Olomouci

[Tisková zpráva] Japonská společnost Hitachi připravující projekt datacentra pro střední a východní Evropu zvažuje možnost postavit je ve spolupráci s firmou Merit Group v Olomouci. Za tímto účelem pracovníci japonské centrály navštívili Olomouc, setkali se s vedením města a prohlédli si datové centrum provozované Merit Group. „Po tříhodinovém jednání si troufám tvrdit, že náš pohled na způsob realizace a úroveň poskytovaných služeb je velmi podobný, ne-li dokonce stejný,“ říká obchodní ředitel Meritu Jiří Šafránek.

Sdílet

Akciová společnost Merit Group nabízí služby svého Datacentrum Moravia na základě SLA (Service Level Agreement), tedy smlouvy určující úroveň péče o umístěná zařízení. Většinou se jedná o nepřetržitý monitoring činnosti serveru – tzn. dostupnosti poskytovaných služeb, s deklarovanou dobou nástupu specialisty v případě problému. Reakční doba je pevně stanovena v SLA a rovněž je vyhodnocováno její plnění. V rámci SLA je možné mít nasmlouvané dodatečné služby typu pravidelná profylaxe, analýza logů, aktualizace sw, zálohování dat v některém z běžných zálohovacích schémat, zasílání datových médií pro archivaci a další služby dle přání zákazníka. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s postupy dle mezinárodního standardu ITIL (IT Infrastructure library), jehož aplikace je zárukou seriózního přístupu k problematice poskytování služeb v IT. Na základě ověření aplikace těchto principů do každodenního života datacentra je společnost MERIT GROUP a.s. certifikována dle ISO/IEC 20000:2005.

Tím ovšem nabídka služeb nekončí. V datacentru se nachází výkonný hardware – ve formě blade řešení s několika diskovými poli na technologii FC (Fibre Channel), který je určeno k simulaci a modelování zákaznických řešení na virtualizaci (VMWare či Hyper-V). To znamená, že je možné například před provedením nestandardního či neověřeného řešení v produkční infrastruktuře klienta, nasimulovat na virtuálních serverech chování řešení a tak minimalizovat případné škody či zbytečné prostoje při reálném nasazení. Takové řešení spočívá v postupném „navirtualizování“ skutečné infrastruktury klienta nástroji typu VMWare Converter a následné aplikaci požadovaných změn v datacentru, po vyhodnocení a otestování funkcionality řešení je možno bez obav přistoupit k nasazení „na ostro“. Uvedený postup lze použít i v případě, že klient chce ověřit funkčnost své infrastruktury před přechodem na virtualizaci ve své firmě. Ne nadarmo se říká „Lépe jednou vidět, než dvakrát slyšet“.

Další službou, která může ušetřit nemálo peněz, je možnost otestování požadavků aplikací na hardware serverů před nákupem serverů. Řada uživatelů se setkala s tím, že jim před implementací informačního sytému dodavatel doporučil hodnoty výkonů serverů pro instalaci informačního sytému, ale každým dalším dotazem na detaily konfigurace informací ubývalo. Klient pak s napětím očekávali, jak vlastně vše dopadne. V lepším případě byl hardware naddimenzován… Virtualizace nabízená pro testovací účely v Datacentru Moravia může i v tomto případě pomoci. Zde je totiž možné softwarově simulovat určitý výkon a velikost paměti virtuálního serveru a z chování a reakcí aplikací potom usoudit a otestovat, jaký hardware bude nejvýhodnější. Samozřejmostí je přítomnost zkušených techniků, po celou dobu těchto operací, kteří mohou jednotlivé kroky sami provádět, či poskytovat užitečné konzultace klientovi.

Dá se předpokládat, že v budoucnu rozhodne o úspěchu jednotlivých datových center schopnost individuálního přístupu k jednotlivým zákazníkům, nabídka konzultace a řešení na vysoce odborné technické úrovni a celá řada dalších služeb z balíčku tzv. přidaných hodnot. Služby datacenter si zajisté zaslouží více než tuctovou formulku ze supermarketu v duchu „housing již od….“.