Hlavní navigace

Hlavním přínosem nové generace aplikací Oracle bude lepší přehled o byznysu

[Tisková zpráva]

Sdílet

Hlavním přínosem nové generace aplikací Oracle bude lepší přehled o byznysu

Prezident společnosti Oracle Charles Phillips prohlásil před uživateli podnikového softwaru Oracle, že nová generace aplikací přinese lepší přehled o byznysu na podporu efektivnějšího řízení podniků.
Na setkání zákazníků v Praze hovořil o politice podpory existujících podnikových aplikací Oracle po celou dobu jejich životnosti (Lifetime Support Policy) a o tom, že zákazníci budou moci zavádět nové verze tempem, které jim vyhovuje.
„Společnost Oracle je odhodlána chránit dosavadní investice zákazníků, rozvíjet jejich praktickou hodnotu novými verzemi a postupně vyvíjet další generaci aplikací podnikového věku,“ řekl Phillips. „Politika podpory po celou dobu životnosti produktů jasně dokládá naše odhodlání pomáhat zákazníkům mít maximální užitek z investic do softwaru Oracle, získávat větší hodnotu z existujících řešení a mít pod kontrolou svou vlastní strategii zavádění nových verzí.“
John Wookey, senior viceprezident Oracle pro vývoj aplikací, vysvětlil strategii společnosti Oracle pro projekt Fusion, projekt další generace aplikací. „Projekt Fusion má přinést lepší podnikatelský přehled, přizpůsobitelné podnikové procesy a kvalitnější aplikace z hlediska vlastnictví,“ řekl Wookey.
„Neustálým propojováním hlubokého přehledu o fungování firmy a realizace procesů mohou zákazníci dosáhnout udržitelné konkurenční výhody, které říkáme ‚efekt Fusion.‘ Aplikace další generace díky naší vedoucí pozici v technologiích přinesou nejlepší funkčnost a větší agilnost,“ dodal.
Wookey poukázal na to, že společnost Oracle pokračuje ve vývoji existujících produktů pod značkami Oracle®, PeopleSoft a JD Edwards, zatímco zároveň zahájila práci na řešeních další generace. „V minulosti jsme uvedli PeopleSoft Enterprise 8.9, JD Edwards Enterprise One 8.11 JD Edwards World A7.3.16 a verzi 11i10 aplikací Oracle E-Business Suite. V nadcházejícím roce plánujeme uvést verze JD Edwards Enterprise One 8.12, JD Edwards World A9, PeopleSoft Enterprise 9 a Oracle E-Business Suite 12, které všechny budou obsahovat vylepšení vycházející ze zpětné vazby od zákazníků. A všechny tyto produkty budou nabízet cestu přímého upgradu na další generaci – cestu, po které se zákazníci budou moci vydat vlastním tempem.“
Phillips zdůraznil, že Oracle se od ostatních dodavatelů aplikací odlišuje především důsledným dodržováním otevřených standardů. Architekturu Oracle Fusion popsal jako technologický plán založený na standardech, který přesně popisuje vazby mezi podnikovými aplikacemi, middlewarem a technologiemi výpočetních sítí.
Architektura Oracle Fusion klade hlavní důraz na integritu a otevřenost podnikových aplikací a informací. Definuje technologické komponenty další generace aplikací a vychází z následujících pěti hlavních principů:

  • Je určována modelem: pro aplikace, podnikové procesy a podnikové informace.
  • Podporuje služby a události: rozšiřitelné, modulární, flexibilní aplikace a procesy.
  • V centru všeho dění jsou informace: aplikace postavené na této architektuře poskytují úplné, konzistentní, praktické a v reálném čase aktualizované informace.
  • Podporuje výpočetní sítě: aplikace musí být škálovatelné, bezpečné a spravovatelné na levném hardwaru.
  • Je založená na standardech: musí se jednat o otevřené, libovolně rozšiřitelné heterogenní prostředí.

„Architektura Oracle Fusion představuje jednotící model nových trendů v oblasti architektury výpočetních sítí, architektury orientované na služby a architektury podnikových informací,“ řekl Charles Phillips. „Přestože by každý z těchto trendů vydal na samostatný studijní program, možnost sjednotit je do jediné architektury je skutečně atraktivní. Zákazníci a partneři tak získávají dobrou představu o tom, jakým směrem se ubírá vývojová práce společnosti Oracle, jejímž cílem je maximálně zhodnotit naše přednosti v oblasti databází, middlewaru a podnikových aplikací.“