Hlavní navigace

Honiti je naše potěšení

[Tisková zpráva] Unikátní přírodní rezervace v Bílých Karpatech se na základě souhlasu zástupců státu stala soukromou honitbou. Jeden z odpůrců tohoto postupu říká na adresu ministerských úředníků a představitelů státního podniku Lesy ČR: „ Za bezplatný lov a kus zvěřiny v kufru zašmelili rozsáhlý státní majetek.“ Jak dřívější majitel firmy Hamé přišel k oboře v chráněné oblasti - o tom bude další dokument z cyklu Intolerance. V Centru publicistiky a dokumentu Televizního studia Ostrava jej natočili: dramaturg Josef Albrecht, scenárista a režisér Břetislav Rychlík, produkční Marcela Rovnaníková a kameraman Jiří Zikmund.

Sdílet

Sledujte v neděli 13. března 2011 na ČT2 v 18:00 hodin.

Několik let vedou starostové obcí na Strážnicku, ekologové, místní obyvatelé i vrcholní politici boj proti převodu jedné z nejunikátnějších chráněných oblastí u nás, biosférické rezervace UNESCO v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, do soukromých rukou rodiny podnikatele Leoše Novotného. Postupně ovšem selhávají orgány státní správy, neboť se ukazuje, že myslivecká vášeň a netolerance jsou nadřazeny unikátnímu, světově ceněnému ekosystému. V celé agendě navíc sehrály naprosto arogantní roli i Lesy ČR.

Při pohledu nazpět, kdy se bilancují jednotlivé kroky, se ozývají jména předchozích ministrů zemědělství Jaroslava Palase a Petra Gandaloviče, ostře kriticky ze strany ochránců přírody, představitelů samospráv, pracovníků obory i úřadu ombudsmana ČR je zmiňován také předseda úřednické vlády Jan Fischer, své máslo na hlavě má také předposlední ministr zemědělství Jakub Šebesta. Diskutabilní postup při směně pozemků rozdrobených po celé republice za celistvou a unikátní přírodní rezervaci, kterou původně spravovaly Lesy ČR, poukaz na přemnožení zvěře a následný hromadný odstřel, bezbrannost před arogancí, která se umí dobře schovat za skuliny v zákoně, případně se vůbec neobtěžuje s veřejností otevřeně hovořit – to jsou základní teze, které se v dokumentu ozývají.

Jak už několikrát v souvislosti s Intolerancí zaznělo, i tentokrát se dotkneme jednoho z projevů současného veřejného života. Tak jak se odráží v přezíravém přístupu ke krajině, v neúctě k dědictví budovanému předchozími generacemi a v ignoranci vůči obecně proklamovaným zájmům i zákonům.