Hlavní navigace

Hospodářské výsledky HP za 2. čtvrtletí 2007

[Tisková zpráva] Čisté tržby ve výši 25,5 miliard dolarů, meziroční nárůst o 13 %. Provozní zisk GAAP ve výši 2,1 miliardy dolarů, tedy o 0,65 dolaru za akcii, nárůst 27 % oproti 0,15 dolaru ve stejném období minulého roku. Provozní zisk (non-GAAP) ve výši 2,3 miliardy dolarů, tedy 0,70 dolaru na akcii, nárůst 30 % oproti 0,15 dolaru ve stejném období minulého roku. Cash flow z operací 4,2 miliardy dolarů.

Sdílet

Praha, 24. května 2007 – Společnost HP oznámila hospodářské výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2007. Čisté tržby byly 25,5 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 13 % v porovnání se stejným obdobím minulého roku nebo 10 % po započtení měnových kurzů.

Provozní zisk v souladu s principy GAAP dosáhl výše 2,1 miliardy dolarů a rozředěný výnos na akcii byl 0,66 dolaru, což představuje meziroční nárůst 27 % oproti 0,15 dolaru vykázaných za stejné čtvrtletí minulého roku. Provozní zisk non-GAAP činil 2,3 miliardy dolarů a rozředěný výnos na akcii 0,70 dolaru, tedy nárůst o 30 % oproti 0,15 dolaru za stejné období roku 2006. Finanční informace non-GAAP nezahrnují úpravy ve výši 145 miliónů dolarů po zdanění čili 0,05 dolaru na akcii, které se vztahují k restrukturalizaci a amortizaci nehmotných aktiv. Finanční informace GAAP a non-GAAP zahrnují pouze kompenzační výdaje podle akcií za aktuální finanční období.

„HP dosáhla výrazných výsledků,“ říká CEO a prezident HP Mark Hurd. „Vytvořili jsme 3 miliardy zisku, pokračujeme ve zvyšování zisku a dosahujeme rekordního cash flow z operací. I když máme ještě značný kus práce před sebou, jsem přesvědčený, že budeme i nadále disciplinovaně pracovat a vykazovat úspěšnou finanční bilanci.“

V daném čtvrtletí vzrostly tržby v Americe o 11 % (na 10,7 miliard), v Evropě, na Středním východě a v Africe o 14 % (na 10,3 miliard) a v pacifické Asii o 16 % (na 4,5 miliardy). Po úpravách na změny měnových kurzů činil nárůst příjmů v Americe 11 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe 7 % a v pacifické Asii 13 %.

Personal Systems Group
Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) vzrostly meziročně o 24 % na 8,7 miliard dolarů. Počet dodaných jednotek stoupl o 30 %. Příjmy z prodeje notebooků se meziročně zvýšily o 45 %, u desktopů o 9 %. Tržby z prodeje komerčních klientů vzrostly meziročně o 13 %, zatímco příjmy z prodeje osobních klientů vzrostly o 41 %. Provozní zisk činil 417 miliónů dolarů, tedy 4,8 % tržeb, což je nárůst oproti 248 miliónů (3,6 % tržeb) za minulé období.

Imaging and Printing Group
Příjmy skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 6 % na 7,2 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly meziročně o 10 %, tržby z prodeje komerčního hardwaru vzrostly o 3 % a tržby z prodeje osobního hardwaru poklesly o 2 %. Podle počtu prodaných kusů vzrostl prodej komerčních tiskáren o 21 % a osobních o 7 %. Tempo klíčových iniciativ růstu zůstalo zachováno, přičemž prodej multifunkčních zařízení vzrostl o 40 %, a barevných laserových tiskáren o 19 %. Objem stran vytištěných na strojích HP Indigo Press vzrostl meziročně o 43 %. Provozní zisk činil 1,2 miliardy, tedy 16,3 % tržeb, což je nárůst oproti 1 miliardě dolarů (15,5 % tržeb) za minulé období.

Enterprise and Storage Servers
Skupina Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala tržby ve výši 4,6 miliard dolarů, což představuje nárůst oproti danému období minulého roku o 8 %. Meziročně vzrostly tržby v oblasti oborově standardních serverů o 17 %, přičemž nárůst v segmentu serverů blade činil 58 %. Tržby z prodeje síťových systémů pro ukládání dat vzrostly o 1 % a tržby ze zařízení EVA střední třídy vzrostly o 10 %, což bylo na druhé straně kompenzováno poklesem v prodejích storage array systémů a páskových mechanik. Příjmy z podnikových kritických systémů poklesly o 6 %, ale na druhé straně došlo k poklesu odbytu systému PA-RISC a Alpha. Provozní zisk činil 407 miliónů dolarů, tedy 8,8 % tržeb, což je nárůst oproti 322 miliónům (7,5 % tržeb) za minulé období.

HP Services
Příjmy HP Services (HPS) vzrostly meziročně o 7 % na 4,1 miliard. Tržby z oblasti Technology Services vzrostly o 3 %, zatímco služby Consulting and Integration vzrostly o 8 % a Outsourcing Services o 12 %. Provozní zisk činil 459 miliónů dolarů, tedy 11,1 % tržeb, což je nárůst oproti 345 miliónům (8,9 % tržeb) za minulé období.

Software
Tržby ze softwaru vzrostly meziročně o 58 % a dosáhly výše 523 miliónů dolarů, přičemž největší prospěch měla HP z fúze se společností Mercury Interactive. OpenView zaznamenalo nárůst 6 % a OpenCall naopak pokles 13 %. Provozní zisk činil 42 miliónů dolarů (8 % tržeb), což představuje nárůst oproti 3 miliónům (0,9 % tržeb) za odpovídající období minulého roku.

Finanční služby (Financial Services)
HP Financial Services (HPFS) vykázaly příjmy ve výši 550 miliónů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 6 %. Objem financování vzrostl oproti odpovídajícímu období minulého roku o 8 %, respektive o 6 % meziročně. Provozní zisk činil 36 miliónů, tedy 6.5 % tržeb, což je pokles oproti 39 miliónům (7,5 % tržeb) za minulé období.

Správa majetku
HP vytvořila cash flow z operací ve výši 4,2 miliardy dolarů. Hodnota inventáře dosáhla ke konci čtvrtletí 7,3 miliardy dolarů, což znamená pokles sekvenčně o 1,1 miliardy a nárůst meziročně o 510 miliónů. Účetní aktiva vzrostla o 1,2 miliardy sekvenčně a o 1,8 miliardy meziročně na 11,6 miliard dolarů. Splatné účty vzrostly na 145 miliard sekvenčně a 1,4 miliardy meziročně na 11,5 miliardy dolarů. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii provedená ve druhém čtvrtletí představuje hotovostní spotřebu ve výši 213 miliónů. Společnost HP spotřebovala ve druhém čtvrtletí 2,2 miliardy dolarů v hotovosti na zpětný nákup přibližně 6 miliónů akcií. Společnost HP uzavřela čtvrtletí se stavem hotovosti 12,3 miliard dolarů. V této částce je zahrnuta hotovost a hotovostní ekvivalent ve výši 12,2 miliard, krátkodobé investice ve výši 74 miliónů a dlouhodobé investice za 23 miliónů dolarů.

Prognóza
Společnost HP odhaduje, že tržby za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2007 se budou pohybovat mezi 23,7 až 23,9 miliard dolarů.

Rozředěný výnos na akcii podle GAAP se ve 3. čtvrtletí odhaduje v rozpětí 0,60–0,61 dolaru, rozředěný výnos na akcii dle non-GAAP v pásmu 0,64–0,65 dolaru. Úpravy, které se vztahují k restrukturalizaci a amortizaci nehmotných aktiv, jsou odhadovány na 0,04 dolaru na akcii po zdanění.

Společnost HP odhaduje, že čisté tržby za celý fiskální rok 2007 dosáhnou přibližně výše 100,5 až 100,9 miliard dolarů.

Rozředěný výnos na akcii podle GAAP se na fiskální rok 2007 odhaduje v rozpětí 2,51–2,53 dolaru, rozředěný výnos na akcii dle non-GAAP v pásmu 2,75–2,77 dolaru. Úpravy, které se vztahují k restrukturalizaci a amortizaci nehmotných aktiv, jsou odhadovány na 0,24 dolaru na akcii po zdanění.

Další informace o čtvrtletních výsledcích HP včetně finanční analýzy a prezentace naleznete na webových stránkách HP Investor Relations www.hp.com/in­vestor/home a www.hp.com/in­vestor/q22007web­cast.