Hlavní navigace

Hosté a téma pořadu Média a svět na ČT24 – neděle 24. února 2008

[Tisková zpráva] Diskusní pořad Média a svět věnuje tentokrát pozornost vlivu televizního vysílání na děti a mládež. V neděli 24. 2. 2008 na ČT24 od 16.35 hodin bude o tématu diskutovat vedoucí právního úseku ČT JUDr. Vladimíra Vocetková a psycholog Jeroným Klimeš.

Sdílet

Pravidelná relace zpravodajského kanálu ČT24 Média a svět bude tuto neděli pokračovat v diskusi, již nastolil středeční seminář na téma Ohrožení fyzického, psychického a mravního vývoje dětí a mládeže televizním vysíláním. Pro členy Rady ČT a tvůrčí pracovníky České televize jej 20. února 2008 uspořádala ředitelka programu ČT Kateřina Fričová.

Na semináři, který proběhnul na Kavčích horách, se mluvilo hlavně o tom, jak ovlivňuje násilí a brutalita ve vysílání chování i vyjadřování mladých diváků. Probírali se také právní aspekty této problematiky. V rozpravě mimo jiné vystoupil předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Žák. Ozřejmil, proč RRTV udělila za konkrétní reklamy, inscenace či pořady pokuty. JUDr. Vladimíra Vocetková objasnila postoj České televize. Slovo dostali také psychologové, ale hlavně početné auditorium v závěrečné diskusi, jejíž shrnutí vyznělo v tom smyslu, že ani televize veřejné služby, ani legislativa, ani mediální rady nesejmou z rodičů odpovědnost za výchovu svých dětí.

Nedělní vydání pořadu Média a svět přivítá ve studiu právě Vladimíru Vocetkovou, vedoucí právního útvaru ČT, a debaty s moderátorem Petrem Skočdopolem se zúčastní také Jeroným Klimeš, psycholog zkoumající vztah násilí a chování těch, kteří jej sledují, již dvě desítky let.

V krátké reportáži Petra Vybírala vystoupí místopředsedkyně Rady ČT Helena Fibingerová, předseda RRTV Václav Žák, nově jmenovaný ředitel Zpravodajství ČT Milan Fridrich a Jiří Chalupa, vedoucí dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež České televize.