Hlavní navigace

Hosty sdružení CESNET jsou zástupci významných evropských internetových institucí

[Tisková zpráva]

Sdílet

Hosty sdružení CESNET jsou
zástupci významných evropských internetových institucí

Na dnešním slavnostním setkání v Betlémské kapli přijali účast i přední představitelé dvou institucí, které mají podstatný vliv na rozvoj evropského Internetu. Rob Blokzijl je předsedou sdružení RIPE (Réseaux IP Européens) – mezinárodního fóra, které koordinuje rozvoj Internetu na našem kontinentu. Bert van Pinxteren působí jako Chief Administration Officer sdružení TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association), jež sdružuje 33 národních vzdělávacích a výzkumných sítí. Mario Campolargo reprezentuje Evropskou unii, konkrétně Directorate-General for the Information Society (DG Information Society).

Účast zmíněných pánů na dnešním setkání není náhodná. Sdružení CESNET se totiž na činnosti vyjmenovaných institucí aktivně podílí. Ředitel CESNETu, ing. Jan Gruntorád, CSc., se jednání RIPE účastní od začátku 90. let – tedy od samého počátku jeho existence. Od pondělí 1. do pátku 5. října 2001 probíhá v pražském Kongresovém centru jubilejní, 40. zasedání sdružení RIPE, a CESNET je jeho lokálním partnerem. Sídlem RIPE je Amsterdam, kde se také každým rokem odehrávají jeho dvě zasedání. Mimo Amsterdam se členové RIPE setkávají pouze jednou až dvakrát do roka. Volba Prahy jakožto místa konání zasedání je proto vnímána i jako ocenění dosavadních výsledků sdružení CESNET.

Výkonným orgánem sdružení je RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC), jeden ze tří světových internetových registrátorů. RIPE NCC spravuje Evropu, Střední východ, centrální Asii a severní Afriku. Americká společnost ARIN má na starost severní i jižní Ameriku, karibskou oblast a africké země ležící na jih od rovníku. Konečně APNIC operuje ve zbytku Asie, v Tichomoří a Austrálii. Hlavní náplní registrátorů je přidělování IP adres. RIPE NCC kromě toho poskytuje celou řadu dalších služeb: nabízí databáze internetových adres, poskytuje informace o směrování, testuje sítě a podobně.

Renomé CESNETu v evropské internetové obci podtrhují i závěry studie sdružení TERENA, která si dala za cíl srovnat kvalitu jednotlivých evropských akademických sítí. Infrastruktura sdružení CESNET z této analýzy vychází velmi dobře a v souhrnném pohledu se řadí mezi nejlepší sítě vůbec. V některých technických parametrech představuje síť CESNET2 absolutní špičku: Spolu s norskou, nizozemskou, britskou a francouzskou národní sítí má například nejrychlejší páteř (disponuje rychlostí 2,5 Gb/s), jen česká a nizozemská síť vykazují vůbec nejlepší parametry přístupových rychlostí připojených institucí, a to 1 Gb/s.

TERENA vznikla v roce 1994 splynutím dvou organizací – RARE (Résaeux Associés pour la Recherche Européenne) a EARN (European Academic and Research Network). Její hlavní náplní je podpora vývoje vysoce kvalitních mezinárodních informačních a telekomunikačních infrastruktur určených především výzkumným a vzdělávacím projektům. Svým členům nabízí potřebnou technickou podporu i diskusní platformu, které jsou k neustálému vývoji akademických sítí nezbytné: Prosazuje společné zájmy národních sítí v politických i komerčních kruzích, v rámci svých programů pracuje na vývoji, testování a propagaci nových síťových technologií, služeb a aplikací, pořádá tematické konference či workshopy a podobně.

Pro existenci národních akademických sítí je důležitá podpora ze strany Evropské unie, která finančně přispívá na všechny důležité projekty této oblasti. Úkolem úřadu DG Information Society je formulovat politiku Evropské unie směřující k vytvoření informační společnosti ve všech jejích státech. DG Information Society pracuje na ekonomických, politických nebo sociologických studiích potřebných k formulování politiky informační společnosti, zabývá se otázkou regulačních mechanismů a podobně.

Podrobnosti o zasedání RIPE v Praze naleznete na adrese:
http://www.ri­pe.net/ripe/me­etings/curren­t/ripe-40/

Kompletní program zasedání je k dispozici na adrese:
http://www.ri­pe.net/ripe/me­etings/curren­t/ripe-40/meeting-plan.html

Výsledky studie sdružení TERENA jsou dostupné na adrese:
http://www.te­rena.nl/compen­dium/

Další informace o cílech EU – DG Information Society získáte na adrese:
http://europa­.eu.int/comm/dgs/in­formation_soci­ety/index_en.htm