Hlavní navigace

HP, EMC, Hitachi, Sun Microsystems a Symantec rozšiřují oborový standard pro správu storage

[Tisková zpráva] LONG BEACH, Kalifornie, 11. července 2006 — Společnosti HP, EMC, Hitachi Data Systems, Sun Microsystems, a Symantec ohlásily, že budou koordinovat své úsilí o další vylepšení oborového standardu pro správu storage.

Sdílet

Pět firem, které společně reprezentují více než polovinu celosvětového trhu se softwarem pro správu storage systémů velkých podniků(1), bude společně pracovat na tom, aby se specifikace SMI-S vyvíjená v rámci iniciativy Storage Management Initiative asociace SNIA (Storage Networking Industry Association) stala široce rozšířeným a využívaným oborovým standardem.

Cílem spolupráce ohlášené na letošní konferenci Storage World Conference Spring 2006 je obohatit SMI-S o nové specifikace a programovací rozhraní pro webové služby využitelné při pokročilé správě storage a zároveň realizovat první referenční implementaci SMI-S. Podniková IT oddělení tak získají přístup k vylepšenému softwaru pro správu storage, který dále sníží náklady na administraci storage a umožní lépe přizpůsobit storage prostředky podnikatelským potřebám.

Zmíněné společnosti se budou navíc snažit poskytnout nezávislým hardwarovým a softwarovým dodavatelům, poskytovatelům služeb, systémovým integrátorům a podnikovým oddělením IT společnou standardizovanou a snadno připojitelnou platformu pro rychlejší a z hlediska nákladů efektivnější vývoj služeb pro správu storage s vysokou přidanou hodnotou. Aby zmíněné společnosti zajistily úspěch této iniciativy, plánují poskytnout dostatečné lidské zdroje, specifikace a zdrojové kódy.

“Do dnešního dne byla SMI-S velmi úspěšná iniciativa, která poskytovala standardní model pro vynalézání, modelování a poskytování storage zařízení. Rozšířené závazky členů SNIA povedou k dalšímu vylepšení specifikace o mnoho pokročilých funkcí pro řízení storage. Vytvoření referenční implementace této specifikace pak poslouží všem vývojářům a implementátorům SMI-S,“ uvedl Wayne M. Adams, předseda rady ředitelů SNIA. „Úsilí těchto členů SNIA a dalších členů, kteří se k tomuto úsilí připojí, povede k dalšímu vylepšení SMI-S tak, aby splnila požadavky kladené na ni potřebami správy životního cyklu informací ILM, ochrany dat, gridového výpočetního modelu a interoperabilních aplikací pro správu storage.“

SMI-S se do této doby zaměřovala především na orchestraci heterogenních storage zařízení s cílem zajistit standardizovanou interoperabilitu storage systémů. Nabízí proto specifikaci pro správu zařízení, jako jsou disková pole, přepínače a hostitelské počítače, definuje společný model chování jednotlivých zařízení a poskytuje společný jazyk pro čtení a nastavení řídicích informací. Koncoví uživatelé, systémoví integrátoři a softwaroví vývojáři však volají po specifikaci umožňující definovat i pokročilejší řídicí funkce, jako je topologie, navigace, správa pravidel, bezpečnost a workflow. Členové SNIA také vyjadřovali potřebu referenční implementace této specifikace, aby se vyhnuli přepisování společných funkcí pokaždé, když vytvoří novou aplikaci pro správu storage.

„Mnoho dodavatelů storage systémů už využilo výsledky iniciativy SMI-S při realizaci řešení pro správu SAN a správu storage prostředků. Nová iniciativa bude stavět na těchto úspěších a vytvoří middlewarovou platformu pro storage, kterou může využít každý a zaměřit se na vytváření inovativnějšího softwaru pro správu storage,“ řekl John Webster, zakladatel a analytik firmy Data Mobility Group.

Všech pět společností stálo v čele dřívějších prací SNIA na CIM (Common Information Model) a podílelo se na původní specifikaci Bluefin, která se nakonec vyvinula do SMI-S. Tyto společnosti budou v následujících několika měsících aktivně pracovat na potřebných změnách v rámci SNIA, které umožní této organizaci podporu takové iniciativy.

„Standardy jako SMI-S vytvářejí rámec, v němž dodavatelé mezi sebou soutěží svými inovacemi a přidanou hodnotou. Konečným vítězem je pak koncový uživatel. To je důvod, proč HP používá standardy ve svých storage systémech, serverech, softwaru, tiskárnách a spotřební elektronice,“ podotkl Ash Ashutosh, viceprezident a CTO divize StorageWorks společnosti HP. „HP se zapojila do práce na SMI-S, CIM a WBEM od chvíle, kdy spolupodepsala původní specifikaci Bluefin. Celé úsilí podpořila širokou škálou storage řešení odpovídajících SMI-S včetně diskových polí HP StorageWorks MSA, EVA a XP a softwaru HP Storage Essentials SRM. Nyní nazrál čas, aby SMI-S učinila další krok ve svém vývoji od rozhraní pro správu zařízení ke standardu pro správu systémů a nabídla opakovatelně použitelné stavební bloky potřebné pro poskytování pokročilých řešení pro správu s vysokou hodnotou.“

„Dlouhodobá podpora iniciativy SMI-S ze strany EMC je evidentní z našich pokračujících příspěvků do SNIA, naší plné spolupráce v laboratořích SNIA pro interoperabilitu a při předvádění výsledků SMI-S realizovaných SNIA. V našich značkách Symmetrix, CLARiiON a ControlCenter implementujeme produkty odpovídající specifikacím CTP SMI-S,“ uvedl Jeff Nick a CTO EMC. „Plná referenční implementace SMI-S urychlí vývoj CTP programů a programů pro interoperabilitu, což přinese koncovým uživatelům IT další výhody plynoucí z použitelných řešení pro správu storage od různých dodavatelů. Rozšíření SMI-S o rámec pro webové služby doplněný o model SMI-S CIM umožní existujícím i budoucím storage aplikacím zapojení do společné modelové infrastruktury s cílem sdílet a vyměňovat informace nezbytné pro správu zdrojů a dat.“

„Hitachi a Hitachi Data Systems neustále demonstrují svou vedoucí roli v pohybu směrem ke správním rámcům založeným na otevřených standardech,“ řekl Jack Domme, viceprezident Hitachi Data Systems pro globální řešení, strategie a vývoj. „Jako zakládající člen iniciativy SMI-S se podílíme na vývoji SMI-S specifikací standardů pro správu heterogenních storage systémů a úspěšně jsme dokončili testování souladu všech produktů Hitachi a Hitachi Data Systems se specifikací SMI-S. Od zahájení prací na Hitachi HiCommand Suite byl tento software pro řízení storage systémů vyvíjen s použitím rámců založených na otevřených standardech jako CIM nebo SMI-S. To nám umožnilo poskytovat našim zákazníkům stejnou společnou sadu nástrojů pro správu a replikaci storage u všech produktových řad našich storage systémů TagmaStore. Hitachi vždy udržovala otevřenou a kolaborativní podnikatelskou strategii. Vytvoření referenční platformy založené na uznávaných standardech jako SMI-S nebo webové služby pomůže dalšímu rozvoji systémů pro správu storage tím, že dojde ke zjednodušení provozu a správy heterogenních storage prostředí pro zákazníky.“

„Správa storage je důležitou prioritou zákazníků. Nastal čas, aby celé odvětví vzalo vážně úsilí o vývoj společného standardizovaného rámce, který by problémy spojené se správou storage vyřešil. SNIA je platforma, která dokáže nejlépe podpořit úspěch takových projektů pro vývoj standardizovaného softwaru. To je také důvod, proč společnost Sun v posledních osmi měsících agresivně prosazovala změnu základního řídicího modelu SNIA,“ uvedl Adam Mendoza, ředitel Sun Microsystems, Inc., pro iniciativy v oblasti storage odvětví. „Nejlogičtější cestou, jak zákazníkům pomoci vyřešit jejich problémy se správou storage, je začít v prostředí spolupráce a kooperace stavět na existujících oborových standardech, jako je SMI-S. Pro rychlejší nastartování celého procesu se Sun rozhodl poskytnout pro práci na iniciativě zdrojový kód CIM provideru.“

„SMI-S je nyní páteří storage odvětví a technologií nezbytnou pro to, aby zákazníci získali z našich řešení nové hodnoty. Rozšíření SMI-S o možnosti pokročilejší automatizace storage systémů, jejich lepší odolnost vůči katastrofám a bezpečnost bude klíčovým výsledkem předznamenávajícím celou budoucnost odvětví storage,“ řekl Rob Soderbery, viceprezident společnosti Symantec a šéf její skupiny Storage Foundation Group.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).