Hlavní navigace

HP oznamuje hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2010

[Tisková zpráva] Čisté tržby za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2010 vzrostly proti předcházejícímu roku o 11,4 %, resp. 3,1 miliardy dolarů na 30,7 miliardy dolarů. GAAP provozní zisk za třetí čtvrtletí vzrostl meziročně o 5 % na 2,3 miliardy dolarů, GAAP zisk na akcii 0,75 dolaru představuje 9% nárůst proti 0,69 dolaru v předcházejícím roce. Non-GAAP provozní zisk za třetí čtvrtletí vzrostl o 14 % na 3,4 miliardy dolarů, non-GAAP zisk na akcii se zvýšil o 17 % z 0,92 dolaru na 1,08 dolaru. Rozsáhlý meziroční růst táhla devatenácti procenty zejména divize ESS, sedmnácti procenty pak divize PSG a devíti procenty divize IPG. Rekordní uzavírání nových smluv v oblasti služeb. Solidní meziroční růst tržeb ve všech regionech.

Sdílet

Praha, 20. srpna 2010 – Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2010, které skončilo 31. července 2010. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 30,7 miliardy dolarů, což představuje 11,4% meziroční nárůst při započtení zhruba jednoprocentního příznivého účinku změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil za třetí čtvrtletí 0,75 dolaru, což představuje nárůst proti 0,69 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,08 dolaru oproti 0,92 dolaru ve stejném období loňského roku, včetně jednorázového negativního dopadu ve výši zhruba 0,02 dolaru na akcii v souvislosti se soudním vypořádáním. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,33 dolaru na akcii a 0,23 dolaru na akcii za třetí čtvrtletí fiskálních roků 2010 a 2009, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.

„Výkonnost HP ve 3. čtvrtletí dokládá sílu naší strategie a její disciplinované plnění,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Zvýšili jsme náš výhled pro celý rok a budeme pokračovat v dalších optimalizacích nákladů, investicích do ziskového růstu a kapitalizaci konkurenčních výhod HP.“

HP Q3 2010

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.

V Severní a Jižní Americe vzrostly ve třetím čtvrtletí tržby o 12 % na 14,2 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe se tržby zvýšily o 9 %, v oblasti Asie a Tichomoří pak o 14 %, takže v jednotlivých regionech společnost utržila 10,9 miliardy, resp. 5,6 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 11 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 12 % a v Asii a Tichomoří o 8 %. Tržby mimo Spojené státy ve třetím čtvrtletí tvořily 63 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly proti stejnému období loňského roku o 21 % a tvořily 11 % celkových příjmů společnosti HP.

Služby
Tržby divize HP Services vzrostly o 1 % na 8,6 miliardy dolarů. Příjmy z outsourcingu infrastrukturních technologií a outsourcingu podnikových procesů vzrostly o 1 %, zatímco příjmy z technologických služeb poklesly zhruba o 1 %. Tržby z aplikačních služeb meziročně vzrostly o 4 %. Provozní zisk divize byl 1,4 miliardy dolarů neboli 15,9 % tržeb, což představuje nárůst oproti 1,3 miliardy neboli 15,3 % tržeb vloni.

Enterprise Storage and Servers
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 4,4 miliardy dolarů, a tedy 19% nárůst. Tržby v oblasti standardních serverů vzrostly o 31 %, zatímco tržby z úložných zařízení poklesly o 10 % a tržby z kritických podnikových systémů se snížily o 15 %. Příjmy z prodejů blade serverů ESS se zvýšily o 29 %. Provozní zisk divize činil 549 milionů dolarů neboli 12,3 % tržeb, což představuje nárůst proti 381 milionům neboli 10,2 % tržeb v loňském roce.

HP Software
Tržby divize HP Software poklesly o 2 % na 863 milionů dolarů. Tržby z portfolia Business Technology Optimization vzrostly o 3 %, tržby z ostatních softwarových produktů poklesly o 1 %. Provozní zisk divize byl 183 milionů dolarů neboli 21,2 % tržeb, což značí nárůst proti 153 milionům a 18,1 % tržeb vloni.

Personal Systems Group
Divize Personal Systems Group (PSG) vykázala 12% nárůst počtu dodaných zařízení a po celém světě si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG vzrostly o 17 % na 9,9 miliardy dolarů. Tržby z prodeje notebooků se v tomto čtvrtletí zvýšily o 10 %, tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 27 %. Tržby z prodeje užitkových klientů zaznamenaly nárůst o 25 % a tržby z prodeje osobních klientů vzrostly o 12 %. Provozní zisk divize činil 469 milionů dolarů neboli 4,7 % tržeb, což představuje nárůst proti 387 milionům neboli 4,6 % tržeb o rok dříve.

Imaging and Printing Group
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly o 9 % na 6,2 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu se zvýšily o 5 %, tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru vzrostly o 28 % a 4 %. Počet dodaných tiskáren se meziročně zvýšil o 16 %, přičemž počet kusů užitkového tiskového hardwaru vzrostl o 44 % a počet kusů osobního tiskového hardwaru se zvýšil o 9 %. Provozní zisk divize dosáhl jedné miliardy dolarů neboli 16,9 % tržeb, což značí nárůst proti 960 milionům neboli 17 % tržeb v předcházejí­cím roce.

HP Networking
Příjmy z produktů ProCurve vzrostly meziročně o 42 % a celkové tržby divize HP Networking o 198 %, a to včetně dopadu akvizice společnosti 3Com.

Finanční služby HP
Tržby skupiny HP Financial Services (HPFS) vzrostly o 14 % na 764 milionů dolarů. Objem financování vzrostl o 3 % a čistá aktiva v portfoliu se zvýšila o 13 %. Provozní marže činila 9,4 % tržeb, což představuje nárůst oproti 7,9 % ve stejném období předchozího roku.

Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala za třetí čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,3 miliardy dolarů. Ukončila čtvrtletí se skladovými zásobami v hodnotě 7,2 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na dny vzrostl z 25 dnů ve stejném období předcházejícího roku na 28 dnů. Pohledávky ve výši 15,6 miliardy dolarů poklesly meziročně o dva dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,9 miliardy dolarů, což je nárůst o dva dny proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii si ve třetím čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 205 milionů dolarů. Dalších 2,6 miliardy dolarů v hotovosti užila společnost HP v tomto čtvrtletí k odkoupení zhruba 55 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí hospodařila společnost HP se 14,8 miliardami dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled
Pro čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010 očekává společnost HP tržby ve výši zhruba 32,5 až 32,7 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,03 až 1,05 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,25 až 1,27 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,22 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Příjmy za celý rok by se podle očekávání společnosti HP měly pohybovat v rozmezí 125,3 až 125,5 miliardy dolarů. Společnost HP očekává, že zisk na akcii podle principů GAAP za fiskální rok 2010 se bude pohybovat mezi 3,62 a 3,64 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii za fiskální rok 2010 se bude pohybovat mezi 4,49 a 4,51 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za fiskální rok 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,87 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/in­vestor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2010 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/in­vestor/2010q3web­cast.

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Použití non-GAAP finančních informací
Společnost HP uvádí na podporu konsolidovaných zestručněných hospodářských výsledků na bázi GAAP svůj non-GAAP provozní zisk, non-GAAP provozní marži, non-GAAP čistý zisk a non-GAAP rozředěné výnosy na akcii a hotovost. Společnost HP také poskytuje prognózu non-GAAP rozředěných zisků na akcii. Srovnání úprav GAAP výsledků za toto čtvrtletí a předcházející období najdete na stránce www.hp.com/in­vestor/home klepnutím na odkaz Q3 2010 Quarterly Results. Kromě odkazů na jednotlivé zprávy v přehledové tabulce najdete na konci každé zprávy s hospodářskými výsledky pro dané čtvrtletí také část „Use of Non-GAAP Financial Measures“ (Použití non-GAAP finančních opatření), který přináší vysvětlení metod, jakými management společnosti HP používá tato non-GAAP opatření pro hodnocení své činnosti, důvody pro rozhodnutí managementu využít tato non-GAAP opatření, hmotná omezení spojená s používáním těchto non-GAAP opatření, způsob, jakým management společnosti HP daná omezení kompenzuje a vážné důvody, proč management společnosti HP věří, že tato non-GAAP opatření poskytnou užitečné informace investorům. Tato non-GAAP finanční informace není určená k tomu, aby se s ní nakládalo samostatně jako s náhradou provozního zisku, provozní marže, čistých výnosů či výnosů rozředěných na akcii nebo hotovosti či hotovostního ekvivalentu podle GAAP.

Výhledové sdělení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se naše předpoklady ukážou jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků a další rizika, jež jsou popsána ve výroční zprávě HP na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2009, a v dalších podáních společnosti HP americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně čtvrtletní zprávy HP na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2010. Informace o financích uvedené v této tiskové zprávě obsahují, stejně jako v minulých čtvrtletích, odhady založené na údajích, které jsou v současnosti k dispozici, a to včetně položek týkajících se daní. Společnost HP věří, že tyto odhady budou užitečné, přesto se však mohou lišit od částek aktuálně zveřejněných ve čtvrtletní zprávě společnosti HP na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2010. Zejména vyčíslení aktuálních daňových bilancí a předpisů k 31. červenci 2010 vyžaduje rozsáhlou interní a externí kontrolu daňových údajů za právě skončené fiskální čtvrtletí (včetně sjednocení a kontroly daňových předpisů u množství domácích i zahraničních subjektů), která se provádí během přípravy formuláře 10-Q. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).