Hlavní navigace

HP-IAPP ocenila technologii DigitalMe projektu Bandit, který vede Novell

[Tisková zpráva] Praha, Česká republika – 5. listopadu 2007 – Novell opět potvrdil svou pozici v popředí technologických inovací, když technologie volby karet totožnosti DigitalMe projektu Bandit získala ocenění Privacy Innovation Award v kategorii technologií od organizace HP-IAPP neboli Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany osobních údajů.

Sdílet

DigitalMe je open source technologie volby karet totožnosti, která pomáhá uživatelům spravovat tzv. digitální karty totožnosti používané při webových transakcích. Zdrojový kód, který napsali členové projektu Bandit, byl věnován projektu Eclipse Higgins a je interoperabilní s jeho ostatními komponentami. DigitalMe je funkčně ekvivalentní s technologií Microsoft Windows CardSpace a funguje na platformách Macintosh a Linux.

Ocenění
Technologie DigitalMe je součástí projektu Bandit, který vede Novell. Technologie byla oceněna za rozsáhlý seznam přínosů pro uživatele včetně následujících vý­hod:

  • Díky DigitalMe není nutné, aby síťové služby podniků bezpečně uchovávaly milióny údajů o totožnostech, což snižuje odpovědnost a náklady spojené s uchováváním soukromých údajů.
  • Poskytovatelé identit mohou implementovat přísné zásady ověřování totožnosti, jež poskytnou spolupracujícím stranám vysoký stupeň záruky úplnosti a přesnosti údajů o totožnosti použité v transakci.
  • Podniky mohou umožnit vzdáleným pracovníkům přistupovat k outsourcovaným službám bez přenosu podnikových pověření po internetu. – Uživatelé mají údaje o vlastní totožnosti pod kontrolou a mohou si vybrat, komu svěří uchovávání svých citlivých dat.
  • Uživatelé mohou využívat všechny možnosti interakce s webovými servery včetně kontrolovaného přístupu na základě věku a jiných kritérií, aniž by odhalili svou identitu.

Další informace o technologii volby karet totožnosti DigitalMe projektu Bandit najdete na webu: http://www.bandit-project.org/in­dex.php/Digital_Me .