Hlavní navigace

HP, Lenovo a Dell stále s toxickými látkami!!!

[Tisková zpráva] Amsterdam, Praha , 1. dubna 2009 – Firmám HP, Dell a Lenovo se díky penalizaci snížilo celkové skóre v novém Greenpeace průvodci zelenější elektronikou.(1) Všichni tři výrobci výpočetní techniky obdrželi trestné body za to, že vycouvali ze slibu odstranit PVC (polyvinylchloridové plasty) a BFRs (bromované zpomalovače hoření) ze svých produktů do konce roku 2009.

Sdílet

Z pěti lídrů na trhu s výpočetní technikou tak pouze Acer a Apple necouvli ze svého slibu odstranit tyto nebezpečné chemikálie. Až na jednu technickou potíž – získání certifikovaných kabelů bez PVC – splnil Apple svůj závazek a odstranil PVC a BFRs ze všech svých výrobků do konce roku 2008.

„Když dokáže tento problém vyřešit Apple, neměl by existovat důvod, proč by to nemohli dokázat i ostatní přední výrobci počítačů,“ řekla Iza Kruszewska z Greenpeace International. „Všichni by měli mít nejméně jednu řadu produktů bez toxických látek do konce tohoto roku.“

Dell vyrábí desktopy, notebooky a různé druhy monitorů se sníženým obsahem PVC i několik málo modelů monitorů bez těchto látek. Lenovo nabízí dva modely bez PVC a BFRs. HP je ve velkém skluzu a musí teprve představit produkty, které mají jen snížený obsah PVC a BFR. Zatímco HP a Dell si musejí stanovit nové časové plány pro odstranění těchto látek ze všech výrobků, Lenovo posunulo termín splnění závazku do konce roku 2010.

Největší posun v novém žebříčku zaznamenal Philips, který poskočil z patnácté příčky na čtvrtou. Philips díky tlaku Greenpeace(2) výrazně vylepšil svůj postoj k finanční odpovědnosti výrobce za elektroodpad vlastní značky, ale musí ho ještě uvést do praxe.

„Když musí výrobci platit za sběr a recyklaci vlastních produktů, společnosti jako Philips budou mít větší motivaci vyvíjet čistší a snadněji recyklovatelné přístroje, protože cena recyklace je závislá na obsahu toxických látek a složitosti recyklace,“ vysvětluje Iza Kruszewska. „Individuální odpovědnost výrobce je klíčová pro „ozelenění“ celého elektronického průmyslu.“

Navzdory celkovému poklesu skóre v kategorii toxických látek začali hodnocení výrobci vylepšovat skóre v energetických kritériích. ICT (informační a komunikační technologie) jsou klíčovým odvětvím pro boj se změnami klimatu a mohou umožnit redukcí emisí skleníkových plynů až o 15% oproti současnému stavu. Samsung se připojil k Philipsu při veřejné podpoře globálních opatření, které by snížily emise skleníkových plynů. Dell a Nokia následovaly HP a Philips a zavázaly se také výrazně snížit emise skleníkových plynů. Řada společností zvyšuje podíl spotřebované energie, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů, Nokia dokonce z obnovitelných zdrojů pokrývá celou čtvrtinu spotřeby energie.

„Představitelé všech států světa se setkají letos v prosinci v Kodani, aby se dohodli na další fázi Kjótského protokolu a krocích nezbytných pro boj se změnami klimatu. Řada mocných průmyslových skupin lobuje proti globální regulaci emisí skleníkových plynů a o to více potřebuje svět tahouny, kteří půjdou ostatním příkladem,“ říká Jan Rovenský, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR. Výzva Greenpeace o „IT lídra v boji proti změnám klimatu“ (3) apeluje na IT průmysl, aby nabídl skutečná řešení bezprostřední hrozby v podobě globálního oteplování. „Přeměnou problému klimatických změn na podnikatelskou příležitost a nabídnutím plné podpory účinné dohodě o klimatu získá ten, kdo se chopí iniciativy jako první, výrazně vyšší podíl na trhu.