Hlavní navigace

HP nabídne služby, které pomohou firmám realizovat a rozvíjet strategii Enterprise SOA společnosti SAP

[Tisková zpráva] Praha, 19. února 2007 – Společnost HP nabídne nové typy služeb na podporu servisně orientované architektury (Enterprise SOA) vytvořené společností SAP, které zákazníkům pomohou dosáhnout lepší integrace IT s obchodními procesy.

Doba čtení: 2 minuty

Tyto služby budou zaměřeny na podporu klíčových komponent SAP NetWaever včetně SAP NetWeaver Portal pro integraci pracovních sil, SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (SAP NetWeaver XI) pro integraci procesů a SAP NetWeaver Business Intelligence .

Díky takto široké nabídce, bude HP nabízet jak služby pro podporu Enterprise SOA, tak implementační služby SAP NetWeaver a bude schopna zákazníkům SAP pomoci se zvýšením flexibility IT architektury a zefektivněním obchodních procesů.

Služby související s platformou SAP doplňují a rozšiřují rozsáhlou nabídku produktů HP Software, která zahrnuje nástroje pro testování, monitoring výkonu a správu bezpečnosti SOA.

HP SOA Center zahrnuje nástroje pro SOA Governance a SOA Management a je užíván již v několika stovkách společností po celém světě. Kombinuje stávající HP SOA portfolio s produkty firmy Mercury a řešením Registry pro SOA Governance od společnosti Systinet, které má vedoucí postavení na trhu. Další informace o nabídce HP v oblasti SOA jsou k dispozici na www.mercury.com/us/so­lutions/soa.

HP nabízí řešení Composite Application Factory, které zákazníkům umožní rychlý, cenově přístupný a zákaznickým potřebám uzpůsobený rozvoj stávajících aplikací, stejně jako návrh a implementaci služeb pro komponenty SAP NetWeaver.

Nové služby jsou součástí portfolia HP Adaptive Infrastructure, které firmám pomáhá redukovat náklady, zlepšit úroveň poskytovaných služeb, snížit čas nutný pro zavedení změny a minimalizovat rizika, prostřednictvím přeměny tradičních datových center na automatizovaná, virtuální 24×7 systémová prostředí. Jako součást tohoto portfolia nabídne HP zajištění celého životního cyklu aplikačních služeb SAP platformy, počínaje strategickými rozhodnutími o nových business službách, jejich návrhem, přes implementaci, funkční a zátěžové testování, integraci a správu, což umožní provést upgrade stávající technologické a aplikační infrastruktury v kratším čase s minimalizovanými riziky.

„Z pozice páté největší společnosti na světě, zabývající se implementacemi SAP aplikací, můžeme tvrdit, že výhodám těchto aplikací skutečně rozumíme a oceňujeme je“, řekla Onagh Ash, senior vice president, Consulting & Integration, HP Services. "Díky zkušenostem a úzké spolupráci se společností SAP v případě více než 55.000 zákaznických implementací, je HP schopno dodat bezproblémovou a z hlediska nákladů efektivní implementaci platformy SAP NetWeaver. Naši zákazníci tak mohou dosáhnout lepší návratnosti investic.“ Aby bylo možné dosáhnout růstu, potřebují firmy IT zdroje a aplikace, které jim umožní adaptovat se v reálném čase na obchodní změny a tím docílit obchodní hodnoty. HP se svými flexibilními IT systémy a službami pomáhá zákazníkům vybudovat a spravovat systémové prostředí, které je připraveno efektivně reagovat na změny v obchodním prostředí.