Hlavní navigace

HP nabídne služby, které pomohou firmám realizovat a rozvíjet strategii Enterprise SOA společnosti SAP

[Tisková zpráva] Praha, 19. února 2007 – Společnost HP nabídne nové typy služeb na podporu servisně orientované architektury (Enterprise SOA) vytvořené společností SAP, které zákazníkům pomohou dosáhnout lepší integrace IT s obchodními procesy.

Sdílet

Tyto služby budou zaměřeny na podporu klíčových komponent SAP NetWaever včetně SAP NetWeaver Portal pro integraci pracovních sil, SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (SAP NetWeaver XI) pro integraci procesů a SAP NetWeaver Business Intelligence .

Díky takto široké nabídce, bude HP nabízet jak služby pro podporu Enterprise SOA, tak implementační služby SAP NetWeaver a bude schopna zákazníkům SAP pomoci se zvýšením flexibility IT architektury a zefektivněním obchodních procesů.

Služby související s platformou SAP doplňují a rozšiřují rozsáhlou nabídku produktů HP Software, která zahrnuje nástroje pro testování, monitoring výkonu a správu bezpečnosti SOA.

HP SOA Center zahrnuje nástroje pro SOA Governance a SOA Management a je užíván již v několika stovkách společností po celém světě. Kombinuje stávající HP SOA portfolio s produkty firmy Mercury a řešením Registry pro SOA Governance od společnosti Systinet, které má vedoucí postavení na trhu. Další informace o nabídce HP v oblasti SOA jsou k dispozici na www.mercury.com/us/so­lutions/soa.

HP nabízí řešení Composite Application Factory, které zákazníkům umožní rychlý, cenově přístupný a zákaznickým potřebám uzpůsobený rozvoj stávajících aplikací, stejně jako návrh a implementaci služeb pro komponenty SAP NetWeaver.

Nové služby jsou součástí portfolia HP Adaptive Infrastructure, které firmám pomáhá redukovat náklady, zlepšit úroveň poskytovaných služeb, snížit čas nutný pro zavedení změny a minimalizovat rizika, prostřednictvím přeměny tradičních datových center na automatizovaná, virtuální 24×7 systémová prostředí. Jako součást tohoto portfolia nabídne HP zajištění celého životního cyklu aplikačních služeb SAP platformy, počínaje strategickými rozhodnutími o nových business službách, jejich návrhem, přes implementaci, funkční a zátěžové testování, integraci a správu, což umožní provést upgrade stávající technologické a aplikační infrastruktury v kratším čase s minimalizovanými riziky.

„Z pozice páté největší společnosti na světě, zabývající se implementacemi SAP aplikací, můžeme tvrdit, že výhodám těchto aplikací skutečně rozumíme a oceňujeme je“, řekla Onagh Ash, senior vice president, Consulting & Integration, HP Services. "Díky zkušenostem a úzké spolupráci se společností SAP v případě více než 55.000 zákaznických implementací, je HP schopno dodat bezproblémovou a z hlediska nákladů efektivní implementaci platformy SAP NetWeaver. Naši zákazníci tak mohou dosáhnout lepší návratnosti investic.“ Aby bylo možné dosáhnout růstu, potřebují firmy IT zdroje a aplikace, které jim umožní adaptovat se v reálném čase na obchodní změny a tím docílit obchodní hodnoty. HP se svými flexibilními IT systémy a službami pomáhá zákazníkům vybudovat a spravovat systémové prostředí, které je připraveno efektivně reagovat na změny v obchodním prostředí.