Hlavní navigace

HP oznamuje hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí 2009

[Tisková zpráva] GAAP rozředěný zisk za čtvrté čtvrtletí 2009 činil 0,99 dolaru na akcii, což představuje 18% nárůst proti 0,84 dolaru ve stejném období loňského roku. Za čtvrté čtvrtletí 2009 vykázalo HP non-GAAP rozředěný zisk 1,14 dolaru na akcii a tedy 11% nárůst proti 1,03 dolaru v minulém roce. Čisté tržby HP za čtvrté čtvrtletí 2009 činily 30,8 miliardy dolarů, což představuje 8% pokles, resp. 5% pokles při přepočtení na konstantní měnový kurz proti předcházejícímu roku a 12% nárůst oproti předcházejícímu období.

Sdílet

Čisté tržby 114,6 miliardy dolarů za fiskální rok 2009 představují 3% pokles, resp. 1% pokles při přepočtení na konstantní měnový kurz. Marže na službách vzrostly téměř o 5 procentních bodů a společnost HP zaznamenala významný nárůst nových zákazníků. HP s dvouciferným meziročním nárůstem obsadilo první příčku na americkém trhu podnikových PC. Tržby společnosti HP v Číně za čtvrté čtvrtletí vzrostly o více než 20 %.

Praha, 24. listopadu 2009 – Společnost HP oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009, které skončilo 31. října 2009. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 30,8 miliardy dolarů, což představuje 8% pokles proti stejnému období loňského roku a 5% pokles, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP za čtvrté čtvrtletí činil 0,99 dolaru, což znamená nárůst proti 0,84 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP zisk na akcii dosáhl 1,14 dolaru, což značí nárůst proti 1,03 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují výdaje po zdanění, které souvisejí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji spojenými s akvizicemi ve výši zhruba 0,15 dolaru na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 a 0,19 dolaru na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2008.

„Solidní výkonnost HP v oblasti služeb přispěla k rekordnímu zisku, rychlejší tempo získávání nových zákazníků pak nastartovalo dynamiku i do roku 2010,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „Plnění našich provozních plánů a zlepšení struktury nákladů vygenerovalo solidní čtvrtletní i celoroční výsledky. Očekáváme, že díky naší velikosti, širokému portfoliu a špičkové pozici na trhu předstihneme výkonnost trhu.“

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společnosti HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.

Celý fiskální rok 2009
Čisté tržby za celý fiskální rok dosáhly výše 114,6 miliardy dolarů, což představuje 3% pokles proti předcházejícímu roku a 1% nárůst po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk činil 10,1 miliardy dolarů a GAAP rozředěný zisk na akcii poklesl z 3,25 dolaru v předchozím roce na 3,14 dolaru. Non-GAAP provozní zisk byl 12,6 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 3,62 dolaru v předchozím roce na 3,85 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 1,7 miliardy dolarů po zdanění, neboli 0,71 dolaru na akcii, které souvisejí s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, výdaji na restrukturalizaci, výdaji souvisejícími s akvizicemi a výdaji na rozpracovaný vývoj a výzkum.

„Důraz na zvyšování efektivity napříč celou společností dal HP výraznou konkurenční výhodu,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Naše schopnost úspěšně realizovat akvizice a hladce je integrovat zvyšuje hodnotu našeho portfolia, posiluje celou firmu a pomáhá nám do budoucna expandovat na trzích s nejvyšším potenciálem pro růst.“

V Severní a Jižní Americe poklesly ve čtvrtém čtvrtletí tržby o 3 % na 13,6 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly tržby o 17 % a v oblasti Asie a Tichomoří o 1 %, takže v jednotlivých oblastech společnost utržila 11,7 miliardy, resp. 5,4 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů poklesly tržby v Americe o 1 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 10 % a v Asii a Tichomoří o 1 % oproti stejnému období předcházejícího roku. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve čtvrtém čtvrtletí 64 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) poklesly proti stejnému období loňského roku o 4 % a tvořily 10 % celkových příjmů HP. Tržby společnosti v Číně však proti předcházejícímu roku vzrostly o více než 20 %.

Služby
Tržby divize HP Services klesly o 8 % na 8,9 miliardy dolarů. Outsourcing infrastrukturních technologií vykázal tržby 4,1 miliardy dolarů, zatímco technologické služby, aplikační služby a outsourcing podnikových procesů vykázaly tržby 2,5 miliardy, 1,5 miliardy a 778 milionů dolarů. Provozní zisk divize činil 1,4 miliardy dolarů, neboli 16,2 % tržeb, což představuje nárůst proti 945 milionům a 11,4 % tržeb ve stejném období o rok dříve. Integrace podniku EDS probíhá rychleji, než bylo plánováno, proto divize služeb zakončila fiskální rok se silnou dynamikou získávání nových klientů.

Enterprise Storage and Servers
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 4,2 miliardy dolarů, což znamená 17% pokles. Tržby z úložných produktů klesly o 20 % a rovněž tak produktová řada střední kategorie EVA klesla o 23 %. Tržby ze standardních serverů poklesly o 10 %, tržby z produktů Business Critical Systems o 33 % a tržby z blade serverů ESS o 8 %. Provozní zisk divize dosáhl celkové výše 481 milionů dolarů, neboli 11,4 % tržeb, což znamená pokles oproti 705 milionům neboli 13,9 % tržeb ve stejném období o rok dříve.

HP Software
Tržby divize HP Software se meziročně snížily o 16 % na 967 milionů dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization poklesly o 16 %, tržby z ostatních softwarových produktů pak proti stejnému období předcházejícího roku poklesly o 15 %. Provozní zisk divize dosáhl výše 234 miliony dolarů, neboli 24,2 % tržeb, tato částka představuje nárůst oproti 211 milionům neboli 18,4 % tržeb za stejné období o rok dříve.

Personal Systems Group
Personal Systems Group (PSG) vykázala 8% nárůst množství dodaných zařízení a ve všech regionech si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG poklesly o 12 % na 9,9 miliardy dolarů. Tržby z prodeje notebooků se v tomto čtvrtletí snížily o 8 %, tržby z prodeje stolních počítačů pak poklesly o 16 %. Tržby z prodeje užitkových klientů poklesly o 15 %, tržby z prodeje osobních klientů se snížily o 8 %. Provozní zisk divize činil 460 milionů dolarů, neboli 4,7 % tržeb, což znamená pokles proti 616 milionům neboli 5,5 % tržeb o rok dříve.

Imaging and Printing Group
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) poklesly meziročně o 15 % na 6,5 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu klesly o 8 %, tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru se snížily o 32 %, resp. 17 %. Počet dodaných tiskáren poklesl meziročně o 20 %, počet kusů osobního tiskového hardwaru byl nižší o 38 % a počet kusů užitkového tiskového hardwaru se snížil o 14 %. Provozní zisk divize dosáhl výše 1,2 miliardy dolarů, neboli 18,1 % tržeb, což značí mírný nárůst proti 1,2 miliardy neboli 15,3 % tržeb o rok dříve.

Finanční služby HP
Skupina HP Financial Services (HPFS) vykázala tržby ve výši 726 milionů dolarů, což představuje 5% meziroční pokles. Objem financování však vzrostl o 6 % a čistá aktiva v portfoliu o 21 %. Provozní marže činila 9,1 % tržeb, což znamená nárůst oproti 7,4 % ve stejném období předchozího roku.

Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala během čtvrtého čtvrtletí fiskálního roku 2009 cash flow z aktivit ve výši 3,4 miliardy dolarů. Toto čtvrtletí zároveň ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 6,1 miliardy dolarů, což představuje pokles o čtyři dny. Pohledávky ve výši 16,5 miliardy dolarů vzrostly o tři dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,8 miliardy dolarů, což značí nárůst o pět dní. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve čtvrtém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 190 milionů dolarů. Další 2,1 miliardy dolarů v hotovosti užila společnost HP ve čtvrtém čtvrtletí k odkupu zhruba 46 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 13,4 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled
Pro první fiskální čtvrtletí roku 2010 očekává HP tržby ve výši zhruba 29,6 až 29,9 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,90 až 0,92 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,03 až 1,05 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za první čtvrtletí fiskálního roku 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,13 dolaru na akcii, jež souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.

HP odhaduje, že tržby za celý fiskální rok 2010 se budou pohybovat mezi 118 a 119 miliardami dolarů, což bude znamenat nárůst oproti předchozí prognóze 117 až 118 miliard dolarů. GAAP rozředěný zisk na akcii za celý fiskální rok 2010 by se měl pohybovat v rozmezí 3,65 až 3,75 dolaru, což bude znamenat nárůst proti předchozímu odhadu 3,60 až 3,70 dolaru, a non-GAAP rozředěný zisk na akcii se očekává v rozmezí 4,25 až 4,35 dolaru, tedy s nárůstem proti předchozímu odhadu 4,20 až 4,30 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,60 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi. Tyto odhady pro první fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok 2010 neodrážejí potenciální dopad akvizice společnosti 3Com Corporation, kterou HP ohlásila 11. listopadu 2009.

Nová účetní vyjádření
Ve čtvrtém čtvrtletí si společnost HP osvojila dva nedávno vydané účetní standardy související s rozlišováním tržeb, Accounting Standards Update (ASU) No. 2009–13 a ASU No. 2009–14 pro transakce pocházející nebo významně změněné ve fiskálním roce 2009. Důsledkem těchto účetních změn je obecně dřívější přiznání příjmů než podle dříve používaných směrnic pro určitá plnění ve vícesložkových dohodách. HP přijalo tyto standardy k počátku fiskálního roku 2009, a proto byly přepracovány dříve vykázané čtvrtletní výsledky, aby zohlednily dopad nových standardů.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/in­vestor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/in­vestor/q42009web­cast.

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.