Hlavní navigace

HP oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2009

[Tisková zpráva] Čisté tržby 27,5 miliardy dolarů představují 2% pokles proti předcházejícímu roku a 4% nárůst při zohlednění změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk klesl o 14 % na 2,2 miliardy dolarů, GAAP zisk na akcii 0,67 dolaru představuje pokles proti 0,80 dolaru ve stejném období o rok dříve. Non-GAAP provozní zisk vzrostl o 8 % na 3 miliardy dolarů, non-GAAP zisk na akcii vzrostl meziročně na 0,91 dolaru z 0,86 dolaru. Cash flow z aktivit ve výši 3,9 miliardy dolaru představuje 15% meziroční nárůst. Rekordní zisk ze služeb ve výši 1,3 miliardy dolarů.

Sdílet

Praha, 19. srpna 2009 – Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009, které skončilo 31. července 2009. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 27,5 miliardy dolarů, což představuje 2% meziroční pokles a 4% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

GAAP provozní zisk za třetí čtvrtletí dosáhl výše 2,2 miliardy dolarů a rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP 0,67 dolaru, což představuje pokles proti 0,80 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP provozní zisk se vyšplhal na 3 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,86 dolaru v předchozím roce na 0,91 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 568 milionů dolarů po zdanění, tj. 0,24 dolaru na akcii, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji v souvislosti s akvizicemi.

„Výkonnost v tomto čtvrtletí je výsledkem našeho kvalitního obchodního portfolia, efektivní struktury nákladů a optimalizovaného provozu. Dále jsme posílili naši vedoucí pozici v klíčových segmentech trhu i naši celkovou konkurenční pozici,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „Byznys se začíná stabilizovat a jsme přesvědčeni, že HP bude jednou z prvních společností, které budou těžit z ekonomického obratu k lepšímu, a po zlepšení podmínek bude HP dále pokračovat ve vynikající výkonnosti.“

HP Q3

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společnosti HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.

„Rekordní zisk v segmentu služeb, dvouciferný růst tržeb v Číně a solidní cash flow demonstrují schopnost společnosti HP úspěšně plnit obchodní strategii,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka HP. „Investujeme do budoucnosti a pracujeme na zvyšování provozní efektivity s cílem podpořit dlouhodobý ziskový růst.“

Tržby v Americe vzrostly o 8 % na 12,6 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe tržby poklesly o 12 % na 9,9 miliardy dolarů, v Asii a Tichomoří poklesly o 4 % na 5 miliard dolarů. Při zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 11 %, zatímco v Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly o 2 % a v Asii a Tichomoří se udržely na stejné úrovni. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve třetím čtvrtletí 62 % celkových tržeb, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) poklesly o 6 % proti stejnému období předcházejícího roku a tvořily 10 % celkových tržeb společnosti HP.

Služby
Tržby ze služeb vzrostly o 93 % na 8,5 miliardy dolarů, a to primárně díky akvizici EDS. Outsourcing infrastrukturních technologií vykázal tržby 3,9 miliardy dolarů, zatímco technologické služby, aplikační služby a outsourcing podnikových procesů vykázaly tržby 2,4 miliardy, 1,4 miliardy a 711 milionů dolarů. Provozní zisk divize dosáhl výše 1,3 miliardy dolarů, neboli 15,2 % tržeb, což značí výrazný meziroční nárůst proti 567 milionům neboli 12,9 % tržeb. Integrace společnosti EDS probíhá výrazně rychleji, než bylo plánováno.

Enterprise Storage and Servers
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 3,7 miliardy dolarů, což představuje 23% pokles. Tržby z úložných produktů klesly o 21 % a rovněž tak produktová řada střední kategorie EVA klesla o 23 %. Tržby ze standardních serverů a z produktů Business Critical Systems poklesly o 30 %, zatímco tržby z blade serverů ESS se snížily o 14 %. Provozní zisk divize činil 356 milionů dolarů, neboli 9,7 % tržeb, což znamená pokles oproti 544 milionům neboli 11,5 % tržeb vloni.

HP Software
Tržby divize HP Software klesly o 22 % na 847 milionů dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization poklesly o 22 % a tržby z ostatních softwarových produktů poklesly o 23 %. Provozní zisk divize dosáhl 153 milionů dolarů, neboli 18,1 % tržeb, což značí nárůst proti 135 milionům neboli 12,4 % tržeb vloni.

Personal Systems Group
Divize Personal Systems Group (PSG) vykázala 2% nárůst množství dodaných zařízení a ve všech regionech si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG poklesly o 18 % na 8,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje notebooků v tomto čtvrtletí klesly o 10 %, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů poklesly o 26 %. Tržby z prodeje užitkových klientů poklesly o 22 %, zatímco tržby z prodeje osobních klientů poklesly o 13 %. Provozní zisk divize činil 386 milionů dolarů, neboli 4,6 % tržeb, což představuje pokles proti 587 milionům neboli 5,7 % tržeb o rok dříve.

Imaging and Printing Group
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) poklesly o 20 % na 5,7 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu klesly o 13 %, zčásti z důvodu pokračující restrukturalizace skladových zásob v obchodním kanálu, zatímco tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru poklesly o 37 % a 21 %. Počet dodaných tiskáren poklesl meziročně o 23 %, přičemž počet kusů osobního tiskového hardwaru poklesl o 42 % a počet kusů užitkového tiskového hardwaru poklesl o 16 %. Provozní zisk divize dosáhl výše 960 milionů dolarů, neboli 17 % tržeb, zatímco o rok dříve se pohyboval na hranici 1 miliardy dolarů, neboli 14,8 % tržeb.

HP Financial Services
Skupina finančních služeb HP Financial Services (HPFS) vykázala tržby ve výši 670 milionů dolarů, což znamená 1% meziroční pokles. Objem financování vzrostl o 12 % a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 6 %. Provozní marže činí 7,9 % tržeb, což značí nárůst oproti 7,5 % ve stejném období předchozího roku.

Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala za třetí čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,9 miliardy dolarů. Třetí čtvrtletí ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 5,9 miliardy dolarů, což představuje pokles o deset dní. Pohledávky ve výši 14,7 miliardy dolarů vzrostly o čtyři dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 12,8 miliardy dolarů, což značí pokles o sedm dní. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve třetím čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 191 milionů dolarů. Dalších 999 milionů dolarů v hotovosti užila společnost HP ve třetím čtvrtletí k odkupu zhruba 28 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 13,7 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled
HP očekává, že tržby za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 vzrostou čtvrtletně zhruba o 8 %. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 se očekává zhruba okolo 1,12 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,15 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi. GAAP rozředěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 se očekává zhruba okolo 0,97 dolaru.

Za celý rok 2009 očekává HP tržby a zisk na středové úrovni rozpětí zveřejněného ve výhledu z 19. května 2009.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/in­vestor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/in­vestor/q32009web­cast.

O společnosti HP
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.