Hlavní navigace

HP pomáhá firmám prosperovat i na nestabilním trhu

[Tisková zpráva] Praha, 4. listopadu 2009 – HP dnes ohlásilo uvedení nových produktů, řešení a služeb, které nabízejí firmám vyšší přizpůsobivost nepravidelným tržním výkyvům. Novinky umožňují rychleji prosazovat inovace a měnit velikost firem v závislosti na aktuálních obchodních potřebách a situaci na trhu.

Sdílet

V minulých letech byly ekonomické cykly předvídatelnější a firmy těmto cyklům mohly snáze přizpůsobit své obchodní plány či investice do technologií. Jednoduše řečeno, firmy plánovaly buď růst, nebo redukci. Dnes již tato jednoduchá pravidla neplatí.

Nový výzkum provedený společností HP ukazuje, že více než 90 % manažerů, v jejichž kompetenci jsou obchodní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, si myslí, že obchodní cykly budou i v několika následujících letech nepředvídatelné. V důsledku těchto předpokladů je 80 % z nich přesvědčeno, že firmy musejí být daleko flexibilnější v přístupu k obchodním aktivitám a technologiím.(1)

Kvůli rychlým změnám na trhu a protichůdným opatřením, která jsou dnes tržní normou, závisí úspěch firem zejména na efektivním využívání technologií. Osmdesát čtyři procent vrcholových manažerů se domnívá, že zásadním kritériem pro úspěch firem na trhu jsou inovace, a 71 % by schvalovalo více investic do technologií, pokud by se mohli prakticky přesvědčit o tom, že tyto investice splňují jejich požadavky z hlediska doby potřebné k uvedení novinek na trh a využití obchodních příležitostí. (1)

„Strategické investice do technologického zázemí jsou zásadním předpokladem pro vznik inovací nutných k dalšímu rozvoji firem,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká republika. „Pokud se firmy spolehnou na portfolio produktů, služeb a řešení od HP, mohou vybudovat moderní technologická prostředí, která nejen splní jejich veškeré současné požadavky, ale poskytnou jim i přidanou hodnotu do budoucna.“ Novinky od HP umožňují firmám prosperovat i v nestabilních tržních podmínkách díky strategickému budování technologického prostředí, které poskytuje vylepšení v oblasti:

  • Úhlu pohledu – zlepšení konkurenceschop­nosti a zmírnění rizika tržního propadu prostřednictvím řízení obchodních dat, kontroly informací a obchodní analytiky.
  • Inovací – urychlení doby potřebné k získání výnosů z prodeje nového zboží a služeb za současného snižování nákladů na neefektivně vynaložený čas, příležitosti a úsilí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím využívání vhodných technologií, které dokáží vyřešit i vysoce specifické problémy zákazníků.
  • Pružnosti – návrat do „vrcholné tržní formy“ po redukci nebo rozšíření firmy, čehož je rychleji dosaženo využitím konvergované infrastruktury.

Úhel pohledu
HP Neoview Advantage, nejnovější verze platformy datového skladu HP Neoview enterprise, poskytuje zákazníkům spolehlivou kontrolu jejich obchodních činností v reálném čase a umožňuje jim rychleji reagovat na konkrétní zakázky či procesy. Nová verze HP Neoview Advantage nabízí dramatické zlepšení výkonu datového skladu, jeho kapacity, optimalizaci nároků na prostor datového skladu a rozšířené možnosti správy. HP Neoview Advantage rovněž snižuje náklady na vlastnictví komponent splňujících průmyslové standardy a dodává se v předem odladěné konfiguraci optimalizované pro konkrétní podmínky skladování.

Inovace
HP pomáhá zákazníkům s inovacemi a vytvářením nových obchodních příležitostí. Tyto cíle si kladou například společnosti Nissan North America, Sony Ericsson Mobile Communications či Telstra, které v poslední době uzavřely několikaleté kontrakty s divizí HP Enterprise Services. Služby HP zajistí vybudování flexibilního a škálovatelného prostředí, jež přinese více inovací, obchodních příležitostí a snazší plnění podnikatelského záměru.

Pružnost
Společnost HP rovněž představila architekturu HP Converged Infrastructure architecture – technologické prostředí, jež se mnohem rychleji než dříve přizpůsobuje dynamicky se měnícím procesům a potřebám firem.

„Konvergovaná infrastruktura HP řeší zásadní problém současného IT, kdy firmy vynakládají největší část IT výdajů do údržby stávajících systémů místo investic vedoucích k rozvíjení inovací,“ řekl Pavel Klimuškin, ředitel HP divize Enterprise Storage, Server and Networking (HP ESSN). „Nový model konvergované infrastruktury od HP efektivněji spojuje jednotlivá datová úložiště, servery a síťové prvky do vyladěného funkčního celku s jednotnou správou, který zákazníkům ušetří čas, energii, prostor i další náklady.“

Konvergovaná infrastruktura HP umožňuje:

  • Nasadit nové aplikační prostředí za běžného provozu prostřednictvím organizovaného řízení sdílených služeb.
  • Snížit náklady na síťové prvky a složitost systému díky flexibilní síťové infrastruktuře.
  • Optimalizovat používání systému pomocí sdílených virtuálních zdrojů.
  • Výrazně zefektivnit využívání elektrické energie v datových centrech díky technologii inteligentní sítě datových center (data center smart grid technology).

Poradenské služby pro konvergovanou infrastrukturu (HP Converged Infrastructure Consulting Services) navíc pomáhají zákazníkům rychle a hladce přejít z „izolovaných“ technologií vázaných ke konkrétnímu produktu na vysoce flexibilní konvergovanou infrastrukturu. Nová nabídka služeb, postavená na rozsáhlých zkušenostech HP v oblasti sdílených služeb, cloud computingu (používání počítačových technologií) a projektů transformace datových center, umožňuje zákazníkům sestavovat, testovat a implementovat vlastní vysoce škálovatelné infrastruktury.

Zákazníkům, kteří by rádi využívali konvergovanou infrastrukturu HP, ale nechtějí ji budovat sami, poskytuje HP prostřednictvím divize HP Enterprise Services celou řadu externích IT služeb. Firmy mohou outsourcovat celou infrastrukturu nebo její část externímu dodavateli podle svých aktuálních obchodních potřeb. HP spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů, již aktuálně výrazně rozšířilo o řadu nezávislých prodejců softwaru; díky nim mohou zákazníci najít poskytovatele obchodních aplikací fungujících na konvergované infrastruktuře v každém regionu, kde HP oficiálně působí.

Jestliže se zákazníci rozhodnou nasadit konvergovanou infrastrukturu HP, mohou využít i řešení flexibilního financování prostřednictvím divize HP Financial Services, dceřiné společnosti firmy HP, zabývající se leasingem a správou investičního majetku. HP Financial Services usnadňuje zákazníkům nasazení technologií, které vedou k snazšímu naplnění jejich rychle se měnících obchodních požadavků.

Další zdroje
Další informace o nových nabídkách HP, včetně videa s Ann Livermore a referencemi zákazníků, jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/thri­vinginunpredic­tability09.

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).