Hlavní navigace

HP rozšiřuje globální partnerský softwarový program

[Tisková zpráva] Praha, 26. června 2009 – Společnost HP oznámila rozšíření svého globálního partnerského programu pro software, jež nyní přináší větší flexibilitu licencování pro vybrané softwarové produkty. Možnost volby modelu poskytování softwaru, který nejlépe vyhovuje jejich podnikatelským potřebám, pomůže zákazníkům výrazně optimalizovat a snížit náklady.

Sdílet

Nový HP Software and Solutions Managed Service Provider Program a HP Software and Solutions Project-based Partner Program umožňují partnerům reagovat na nové příležitosti na trhu díky širokým možnostem licencování. Partneři mohou vstupovat na rychle rostoucí trhy spravovaných služeb a outsourcingu se špičkovým softwarem HP Business Technology Optimization a Information Management.

Partneři mohou pod vlastní značkou nabízet hostované služby zabezpečení aplikací a ověření výkonnosti aplikací na bázi jednotlivých projektů. Toto rozšíření doplňuje nedávno ohlášený partnerský program HP Software-as-a-Service (SaaS), který umožňuje partnerům dále prodávat produkty z portfolia HP SaaS spolu se specializovanými službami s přidanou hodnotou v jejich oblasti odbornosti.

„Využití rostoucího trhu se softwarovými řešeními poskytovanými formou služby si vyžádá zásadní změny modelů partnerské spolupráce,“ řekl Darren Bibby, ředitel programu Software Channels Research ve společnosti IDC. „Přístup k širokému portfoliu produktů s širokou řadou možností licencování poskytuje partnerům takový druh flexibility, kterou potřebují k tomu, aby tyto nové příležitosti naplno využili.“

Program umožňuje partnerům nové možnosti v poskytování služeb
Program Managed Service Provider pomáhá obchodním partnerům HP poskytovat služby založené na softwaru HP Business Technology Optimization a HP Information Management s širokým výběrem modelů licencování. Mezi možnosti licencování patří zejména:

  • Multitenant: Umožňuje partnerům poskytovat služby, kdy je větší množství koncových uživatelů podporováno jedinou technologickou konfigurací. Pomáhá vytvořit opakovatelné řešení s nižšími náklady na správu.
  • Utility and subscription: Pomáhá partnerům sladit výdaje s tržbami z prodeje služeb prostřednictvím přírůstkového účtování. Flexibilní podmínky nákupu umožňují partnerům zvyšovat nebo snižovat využívání softwaru podle jeho spotřeby zákazníky.
  • Dedicated perpetual: Partnerům, kteří poskytují služby jedinému koncovému uživateli, nabízí trvalé licence. Tento model umožňuje partnerům nákup z investičních prostředků, což snižuje náklady na správu a poskytuje lepší návratnost investic.

„Když si zákazníci mohou vybrat z několika modelů nákupu softwaru a služeb, dokážou toho se zmraženými nebo sníženými IT rozpočty víc,“ řekl Brad Kern, viceprezident celosvětových aliancí divize HP Software and Solutions. „S širokou řadou partnerských programů vyhovujících téměř jakémukoli obchodnímu modelu pomáhá HP svým partnerům dodávat finančně efektivní řešení, která splňují rozpočtové požadavky zákazníků.“

Časově vymezené licencování umožňuje nabízet krátkodobé služby
HP Software and Solutions Project-based Partner Program nabízí partnerům časově vymezené licencování vybraných softwarových produktů z portfolia HP Business Technology Optimization. Využívání produktů na bázi projektů k poskytování krátkodobějších služeb umožňuje partnerům snižovat náklady pro jejich zákazníky a nabízet přesně ty služby, které zákazníci potřebují.

Program syndikace kampaně obohacuje marketingové úsilí partnerů
Nový HP Campaign Syndication Program pomůže partnerům HP pro softwarový byznys s generováním nových příležitostí. Tento program poskytuje kompletní online sadu nástrojů, jež umožňuje partnerům využívat hotové marketingové materiály přímo od HP. Partneři si tyto materiály mohou doplnit o vlastní jedinečné nabídky a vystavovat je na svých webech. Kromě toho mohou vytvářet marketingové kampaně kombinující různá média a sledovat jejich efektivitu pomocí hloubkových reportovacích funkcí.

Reakce na program HP Software and Solutions Partner
„Díky novému projektovému modelu licencování HP můžeme nabízet také nový soubor služeb VIP Velocity Program, které jsou postaveny na softwaru HP LoadRunner,“ řekl Dan Delano, provozní ředitel globální technologické a outsourcingové firmy Visionary Integration Professionals. „Očekáváme, že nám náš cenově dostupný plán pro zákazníky, kteří chtějí využívat služby optimalizace výkonu, přinese okamžitou konkurenční výhodu a otevře nové příležitosti na trhu.“

„S novou službou syndikace můžeme od HP převzít celé marketingové programy, přizpůsobit si je pro naše potřeby a pak je uskutečnit,“ řekla Debbie Jolicoeur, viceprezidentka marketingu ve společnosti International Integrated Solutions Ltd., která je platinovým partnerem HP. „Můžeme se méně soustředit na tvorbu a více na realizaci. A zdokonalené reportování, které je součástí služby, nám umožňuje rychle zjistit, které programy jsou nejefektivnější.“

Globální obchodní partneři HP pro software a řešení
HP neustále školí, certifikuje a podporuje svou širokou síť partnerů pro software a řešení, aby byli schopni dodávat zákazníkům vynikající řešení. Partneři mohou nechat svá řešení projít důkladným testem integrace v rámci programu HP Enterprise Management Alliance, aby měli zaručenou kompatibilitu se stávajícími softwarovými produkty HP.

Vzhledem k přísnosti testovacího procesu splňují řešení partnerů HP nejvyšší standardy spolehlivosti a interoperability. HP Software Global Business Partner Program poskytuje partnerům marketingové a obchodní strategie, obchodní a technickou certifikaci plus komplexní technickou podporu.

Další informace o tomto oznámení a partnerech HP pro software a řešení jsou k dispozici na webu www.hp.com/sof­tware/becomea­partner.

O společnosti HP
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.