Hlavní navigace

HP rozšiřuje své ekologické aktivity v oblasti ochrany světových lesů

[Tisková zpráva] Svou účastí v iniciativě Global Forest and Trade Network organizace WWF se HP zavazuje aktivně pomáhat při ochraně lesních porostů po celém světě

Sdílet

Praha, 11. listopadu 2009 – Společnost HP oznámila, že se připojila k síti Global Forest & Trade Network v Severní Americe (GFTN-NA), jež vznikla z podnětu Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Tato síť spojuje přes 300 firem na celém světě, které sdílejí společný závazek k ochraně světových lesů.

Svým členstvím v GFTN se společnost HP zavázala postupně zvyšovat množství ekologicky získaných vláken, která používá v papírových produktech a prodává na celém světě. HP si stanovilo za cíl, aby do roku 2011 pocházelo 40 % prodaného papíru ze zdrojů certifikovaných neziskovou organizací Forest Stewardship Council nebo ze zdrojů recyklovaných zákazníky. Pro dosažení těchto cílů se společnost HP spojí se svými dodavateli a bude o svém závazku informovat zákazníky. WWF s dosahováním těchto cílů pomůže technicky.

„Po více než 50 let stojí HP v čele firem z hlediska udržitelnosti životního prostředí, neboť dodává řešení, která zákazníkům pomáhají snižovat dopady na životní prostředí,“ řekl Glen Hopkins, viceprezident HP Global Media Business. „Těšíme se na úzkou spolupráci s WWF, abychom přispěli k demonstrování důležitosti zodpovědných a udržitelných postupů v lesním hospodářství.“ Zvýšené emise oxidu uhličitého v důsledku rychlého odlesňování a ničení lesů jsou hlavní příčinou současných klimatických změn. To, že se společnost HP připojila k síti GTFN, je součástí její dlouhodobé strategie zmírňovat klimatické změny díky zmenšování uhlíkové stopy napříč obchodními operacemi, produkty a dodavatelským řetězcem.

„Každý rok je zničeno více než 12 milionů hektarů přirozených lesů, aby se uspokojila rostoucí poptávka po dřevě a zemědělských produktech,“ řekla Suzanne Apple, viceprezidentka pro obchod a průmysl ve Světovém fondu na ochranu přírody. „Díky účasti v našem ekologickém programu pomůže společnost HP chránit světové lesy zajištěním dodávek a obchodováním s ekologicky získanými lesními produkty.”

HP každoročně prodá na světovém trhu s hlavní koncentrací v Severní Americe a Evropě přes 280 000 tun papíru, včetně typu HP Everyday Papers, malých i velkých formátů, fotopapíru a dalších značkových produktů. Papír HP se prodává v obchodech s kancelářskými potřebami a obchodních domech v celé Severní Americe, včetně prodejen Wal-Mart, Office Depot, Staples, Target a FedEx Office (dříve FedEx Kinko’s).

HP a životní prostředí
Společnost HP stojí po desítky let na čele firem z hlediska ochrany životního prostředí, zejména díky svému programu HP Eco Solutions, který zahrnuje speciální design, opakované použití a recyklaci produktů i energetickou účinnost a efektivitu zdrojů. HP ovlivňuje i chování dalších firem v oboru díky tomu, že nastavuje vysoké standardy týkající se životního prostředí ve svých operacích a dodavatelském řetězci, poskytuje praktická řešení, díky nimž mohou zákazníci snadněji snižovat své dopady na klima, a provádí výzkum v oblasti udržitelných řešení podporujících hospodářství s nízkou produkcí uhlíku. Více informací lze najít na webu www.hp.com/eco­solutions.

Forest Stewardship Council (FSC) je mezinárodní nezisková organizace založená za účelem propagace zodpovědného hospodaření se světovými lesy. FSC představuje systém certifikace, který poskytuje mezinárodně uznávané normy, záruku obchodní značky a akreditační služby společnostem, organizacím a komunitám, které se zajímají o zodpovědné lesní hospodářství.

Světový fond na ochranu přírody World Wildlife Fund (WWF) je největší světovou organizací na ochranu přírody, která již téměř půl století působí ve více než stovce zemí. Díky podpoře téměř pěti milionů členů po celém světě se WWF zaměřuje na poskytování vědecky založených řešení pro ochranu rozmanitosti a hojnosti života na Zemi, zastavení ničení životního prostředí a boj s klimatickými změnami. Více na webu www.worldwildli­fe.org.

Global Forest & Trade Network (GFTN) je iniciativou WWF, jejímž úkolem je zastavit nelegální těžbu dřeva, podporovat zlepšení lesního hospodářství a současně nasměrovat světový trh k záchraně cenných a ohrožených světových lesů. Od svého založení v roce 1991 je GFTN nejdéle fungující a největší lesnický program na světě, který pomáhá stovkám společností s vyhodnocením zásobování a realizací vhodných akčních plánů k zajištění udržitelných dodávek. Díky tomu, že pomáhá vytvořit obchodní vazby mezi společnostmi, které se zavázaly k zodpovědnému lesnímu hospodářství, vytváří GFTN tržní podmínky, které přispívají k ochraně lesů a přinášejí ekonomické i sociální výhody firmám či lidem, kteří na nich závisí. S kombinovaným ročním obratem ve výši 64 miliard USD představuje obchod účastníků programu GFTN 16 % všech produktů lesního hospodářství, které jsou každý rok na celém světě nakoupeny či prodány. Více o tom, jak GFTN podporuje zodpovědné lesní hospodářství a obchod, lze najít na webu www.worldwildli­fe.org/naftn.

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.