Hlavní navigace

HP uvádí nové služby s vysokou přizpůsobitelností ekonomickým změnám

[Tisková zpráva] Praha, 16. února 2009 – Společnost HP dnes rozšířila svou nabídku služeb Mission Critical Services o specializovaná řešení, která umožní zákazníkům snížit rizika a náklady jejich podnikové infrastruktury.

Sdílet

HP Proactive Select nabízí zákazníkům inovativní způsob, jak využívat spolehlivých, variabilních, dostupných a výkonných služeb, které jejich firmám pomohou s bezproblémovým chodem a rozvojem jejich infrastruktur. V rámci balíku HP Proactive Select si mohou zákazníci zakoupit speciální kredity a použít k výběru více než 85 technologických služeb např. z oblasti blade systémů, virtualizace, sítí, zabezpečení, softwaru či příslušenství.

HP Proactive Select umožňuje zákazníkům využít pro potřeby technologických projektů a redukování rizika prostojů kritických aplikací rovněž služeb odborníků z HP. Zároveň poskytuje flexibilní zdroj technologického zázemí pro optimalizaci časové prodlevy při nejrůznějších podnikových procesech.

HP současně rozšiřuje i svou nabídku služeb Critical Services a HP Proactive 24 Services o nové možnosti pro optimalizaci časové odezvy, bohatší výběr proaktivních služeb a výhodnější ceny nižších řad serverů. Tyto úspěšné služby s nepřetržitou dostupností zlepšují celkovou efektivitu firemního prostředí a pomáhají zákazníkům úspěšně implementovat projekty typu konsolidace blade serverů či virtualizace. Jakmile se po nové implementaci stávají procesy efektivnějšími, technologičtí pracovníci mohou poskytovat vyšší úroveň služeb v souladu se stanovenými obchodními plány firem.

„Velmi variabilní cena a nabídka nových služeb v rámci HP Proactive Select umožňuje zákazníkům kdykoli využívat proaktivních služeb HP pro udržení či posílení připravenosti firemního technologického zázemí pro budoucí změny,” řekla Michelle Weiss, viceprezidentka celosvětového marketingu technologických služeb společnosti HP. „Novou nabídkou jsme ještě více posilnili vedoucí pozici HP v oblasti služeb Mission Critical Services a rozšířili ji napříč spektrem uživatelů, procesů a technologií.”

Přínos nových služeb pro zákazníky
Balík HP Proactive Select nabízí zvýšenou flexibilitu při výběru služeb, jež pomáhají snižovat firemní náklady za současného přínosu v podobě lepších a rychlejších doplňkových služeb. Jakožto alternativa k předem vybraným službám je ideální pro zachování pružné a vysoce odolné infrastruktury.

HP Proactive Select obsahuje mimo jiné i služby lidských zdrojů – HP account support managera, který pomáhá zákazníkům např. při výběru služeb, kontrole projektů, doporučení dalších vhodných kroků při implementaci vybraných služeb či s jakoukoli další související operativou. Tento „dohled“ HP odborníka nad implementací služeb pomáhá rychleji zajistit úspěšný chod vybraných služeb a posílit tak konkurenceschop­nost firem.

„Mnoho podniků v současnosti podceňuje prevenci krizových opatření. Ty jdou přitom mnohem dál, než tradiční požadavky na vysokou dostupnost serverů,” řekl Ron Silliman, ředitel laboratoře Gartner. „Pro udržení kroku se změnami souvisejícími s aktuálním vývojem ekonomiky se ale firmy neobejdou bez flexibilních a odborných služeb napříč celou firemní infrastrukturou.”

HP Proactive Select optimalizuje rovněž nákupní procesy zákazníků. Umožňuje jim nakoupit kredit na služby samostatně nebo s novým hardwarem, přičemž služby dodané v rozpětí jednoho až pěti let projdou pouze jediným cyklem schvalování a nákupu. Zákazníci mohou také kdykoli přidávat kredit a měnit služby.

Zákazníci mohou v rámci HP Proactive Select vybírat ze širokého spektra technologických služeb, počínaje tepelným hodnocením, plánováním kapacity VMware, přes stanovení dostupnosti úložných polí, monitorování kriticky vytížených sítí až po komplexní softwarovou podporu. HP Proactive Select obsahuje i přístup ke kvalifikovaným lidským zdrojům, školením a doporučeným pracovním postupům. Balík HP Mission Critical Services obsahuje služby HP Proactive Select, HP Critical Services a HP Proactive 24 Services. Nabízí nejvyšší odborné zázemí s více než 30 lety praxe během zajišťování nepřetržité dostupnosti zákaznických infrastruktur při současném zlepšování procesů služeb. Zabezpečuje rovněž služby pro řízení osvědčených postupů definovaných prostřednictvím knihovny Information Technology Infrastructure Library (ITIL v3), kterou HP pomáhalo vyvíjet.

Služby HP Proacitve Select a vylepšení pro HP Critical Services a HP Proactive 24 Services jsou již dostupné prostřednictvím HP a jeho distribučních kanálů. Informace o službách v rámci portfolia HP Mission Critical Services jsou k dispozici na webu www.hp.com/ser­vices/mission­criticalsuppor­t.

O společnosti HP
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.