Hlavní navigace

Hyperlink.cz je první s nabídkou MOBlogu - internetového deníčku pro mobilní telefony

[Tisková zpráva]

Sdílet

Hyperlink.cz je první s nabídkou MOBlogu – internetového deníčku pro mobilní telefony

Brno, 16. dubna 2004 – Hostingová značka Hyperlink.cz (www.hyperlink.cz) je v Česku první, která kaľdému umoľňuje zaloľit vlastní internetový deníček „psaný, focený a nahrávaný“ odkudkoliv z terénu pomocí mobilního telefonu s podporou multimediálních MMS zpráv.

Hyperlink.cz jako první v Česku představil ucelenou řadu hostingových balíčků s názvem HyperBlog. Hyperlink.cz HyperBlog je zde pro moderní zákazníky, kteří jdou s dobou a jsou „in“. Ti si teď mohou zaloľit svůj internetový deníček – blog – na vlastní internetové adrese ve tvaru www.jmenoprij­meni.cz.

ľNejvětąími výhodami HyperBlogu je, ľe blogař – člověk, který sdílí své záľitky, pocity, názory a myąlenky s ostatními uľivateli Internetu – nemusí umět programovat, dostane originální adresu pro svůj deníček a můľe svůj deníček obohacovat o nové a nové zápisky non-stop odkudkoliv z terénu přímo ze svého mobilního telefonu pouhým odesláním MMS zprávy," vysvětluje Dalibor Kaláb, vedoucí internetových sluľeb ve společnosti CP Online, a. s. (www.cponline.cz) provozující sluľby Hyperlink.cz.

Internetové deníčky s podporou MMS zpráv MOBlogy uvádí Hyperlink.cz jako součást řady hostingových plánů Hyperlink.cz HyperBlog. Více informací o internetových deníčcích dostanete na adrese…

Hyperlink je nejąirąí výběr hostingových plánů pro firmy a jednotlivce. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu uvádí plnou kolekci sluľeb od A do Z: připojení k Internetu, registrace, provoz a správa domén, místo pro www stránky a aplikace, e-mail, fotoalbum, elektronický obchod, vyhrazené servery a jeątě mnohem více! To vąe se zárukou chodu, zárukou vrácení peněz, zárukou ochrany osobních údajů a zárukou péče a podpory. Hyperlink aktuálně vyuľívá rodina více neľ 3600 zákazníků a podle serveru Hormart.cz (www.hormart.cz) patří k 7 největąím poskytovatelům webhostingu v ČR. Server Hormart.cz je zavedeným přehledem webhostingových sluľeb v ČR.

V případě zájmu o daląí informace, prosíme, kontaktujte:
Dalibor Kaláb, CP Online, a. s.
Vedoucí internetových sluľeb
E-mail: dalibor.kalab@cpon­line.cz
Sadařská 1, 624 00 Brno-Komín
Tel.: 538 706 402, Fax: 538 706 445

O společnosti CP Online, a. s.
CP Online, a. s., je předním českým podnikatelem v oblastech internetových technologií a sluľeb. Společnost má tři hlavní podnikatelské směry: realizaci špičkových řeąení v rámci webové integrace a webových sluľeb, provozování vlastních webových produktů a sluľeb a divizi cestovního ruchu s vyuľitím Internetu. CP Online, a. s. je dceřinou společností firmy Computer Press, a. s. Daląí informace naleznete na internetové adrese www.cponline.cz.