Hlavní navigace

I v roce celosvětové krize vzrostl obrat společnosti SAS o 2,2 % a dosáhl tak rekordní výše 2,31 miliardy USD

[Tisková zpráva] PRAHA, únor 2010 – SAS, společnost s vedoucím postavením na trhu analytických nástrojů, dosáhl v roce 2009 globálního obratu ve výši 2,31 miliard USD, což představuje o 2,2 procenta lepší výsledek než v roce 2008. Společnost získala 1389 nových zákazníků a navzdory nepříznivým světovým ekonomickým podmínkám si SAS udržuje nepřerušený růst a ziskovost již 34 let od založení společnosti.

Sdílet

„Náš nepřetržitý růst v roce 2009 je dalším důkazem toho, že investice do dlouhodobých vztahů se zákazníky a zaměstnanci a udržování hlubokých závazků vůči oblasti výzkumu a vývoje se vyplácí,“ říká Jim Goodnight, CEO, SAS.

Na českém trhu zaznamenala společnost nejlepší výsledek od svého založení. Jako pobočka se SAS ČR zařadil k nejúspěšnějším v Evropě. Nárůst prodejů v oblasti softwarových licencí byl 17%. „Podnikání SAS v České republice za několik posledních let prudce vzrostlo. Za úspěchem stojí silné vedení, věrný a vysoce kvalifikovaný team a firemní kultura, která spatřuje své priority ve svých zákaznících a zaměstnancích,“ říká Jiří Jech, generální ředitel SAS. „Naši zákazníci potřebují optimalizovat své podnikání tak, aby bylo co nejvíce stabilní a přinášelo ty nejlepší výsledky. My jim poskytujeme taková řešení, která jejich potřeby stoprocentně naplňují.“

Investice, které se vyplácejí
Obrat jen z prodeje software se zvýšil o 3,3 procenta v době, kdy obraty z prodeje software většiny velkých obchodních společností klesaly. SAS investuje především do výzkumu a vývoje a opětovně investoval 23 % obratu roku 2009. A jak před rokem přislíbil Jim Goodnight, společnost zakončila tento rok bez propuštění zaměstnanců. Tím potvrdila svůj závazek neustále investovat do vývoje inovací, a současně i do svých zaměstnanců.

„V lednu jsem řekl našim zaměstnancům, že nedojde k žádnému propouštění,“ uvedl Goodnight. „Přál jsem si, aby se i nadále soustředili na potřeby našich zákazníků a aby jejich pozornost nebyla rozptylována problémy, které se vztahují k rentabilitě společnosti. Výsledkem je, že náš růst pokračoval i v době ekonomické recese, a že jsme v roce 2010 připraveni uvést na trh opět nové produkty. Hybná síla společnosti je největší za celou dobu její existence."

Zajímavá čísla:

  • globální růst: + 2,2 %
  • investice do vývoje: 23 % obratu společnosti
  • růst z prodeje software: + 3,3 %
  • noví zákazníci: + 1398
  • největší růst v odvětvových řešeních: bankovnictví, státní správa, zdravotnictví, pojišťovnictví, maloobchod
  • největší zvýšení obratu: finanční služby (42 % celkového obratu)
  • 92 ze 100 společností (2009 FORTUNE Global
  • 500®) jsou zákazníky SAS

Těžké časy pomáhají prodeji řešení pro boj s ekonomickou recesí
Ve výsledcích loňského roku se odrazil rok 2008. Zákazníci vyhledávali řešení SAS® , aby jim pomohla zvýšit obrat, maximalizovat efektivní vztahy se zákazníky a lépe řídit provoz a náklady na bázi řízení rizik. Nejvyšší růst poptávky byl zaznamenán u analytických nástrojů, u řešení pro řízení vztahu se zákazníky, řešení na bázi integrace dat a řízení rizik. U odvětvových řešení bylo tempo růstu nejvyšší v sektoru bankovnictví, ve státní správě, zdravotnictví, pojišťovnictví a v maloobchodu. Pozoruhodné je zvýšení prodeje v odvětví finančních služeb, které představovalo 42 procent celkového obratu. SAS pomohl společnostem orientovat se ve změnách zákaznických potřeb, modelech podnikání a v dozoru ze strany státní správy a centrální banky. V sektoru státní správy, který představuje 15 procent obratu SAS, je nejdůležitější problematikou snižující se příjem z daní, řízení úrovní služeb a transparentnost.

„Jsme svědky rostoucího zájmu o využívání dat jako strategického aktiva při potírání podvodů a zajištění, že výběr daní bude nejefektivnější. Občané tak budou mít největší prospěch z každého zdaněného dolaru,“ řekl Goodnight.

Obrat v maloobchodu zaznamenal 12procentní strmý nárůst navzdory velmi nepříznivým podmínkám panujícím v tomto odvětví. „Dvojciferný nárůst v sektoru maloobchodu je skutečně pozoruhodný,“ prohlásil Jim Goodnight. „Pomáháme maloobchodním zákazníkům oceňovat produkty a skladové zásoby, přičemž bereme v úvahu regionální a lokální preference zákazníků a dokonce i zákaznické preference na úrovni jednotlivých obchodů. Maloobchodníci mají velmi nízké marže a my jim pomáháme najít způsoby, jakými mohou tyto marže zvýšit.“

Globální úspěch – dvouciferný růst na nových trzích
Růst obratu byl opět rovnoměrný na celém světě. Severní a Jižní Amerika představovala 44 % celkového obratu, Evropa, Střední Východ a Afrika (EMEA) 45 % a tichomořská Asie 11 %. Na vyspělých trzích došlo k největšímu nárůstu prodeje software ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Německu a Holandsku, kde se růst pohyboval v intervalu od 6 do 17 %. Na nově vznikajících trzích se dvouciferné výnosy realizovaly především ve Východní Evropě, na Středním Východě, v Jižní Africe a v některých částech Asie a Latinské Ameriky.

Globální přítomnost SAS je stále intenzivnější
V roce 2009 získala společnost SAS celkem 1 389 nových zákazníků na celém světě. Jsou mezi nimi například: Anglopharma, burza v Bombeji (Bombay Stock Exchange), kanadská společnost Clorox Company of Canada Ltd., Efficiency Unit, Fiat Automóveis, Lego Systems Inc., Loyalty New Zealand, Niagara Health System, RH Donnelly Inc., Telefonica, TV 2 AS (Norsko), WestJet, Wet Seal Inc., Wistron Corp. či Vattenfall.

Zavádění vysoce výkonných obchodních analytických nástrojů bylo vždy spojováno s velkými korporacemi; ze 100 společností, které byly v roce 2009 uvedeny na seznamu 2009 FORTUNE Global 500®, je v současné době 92 z nich zákazníky SAS. Ve Spojených státech je 80 procent nových zákazníků z oblasti malého a středně velkého podnikání (Small and Midsized Businesses, SMB), což znamená, že organizace s ročním příjmem nižším než 500 milionů USD si začínají uvědomovat hodnotu obchodních analytických nástrojů, jejichž autorem je společnost SAS.

Efektivní partnerství přináší výsledky
Rozrůstající se síť partnerů společnosti SAS hrála zásadní roli u 25 procent nových prodejů a u poloviny z 50 nejdůleži­tějších transakcí na globální úrovni. Je třeba zmínit strategické iniciativy, včetně partnerství s největšími obchodními společnostmi, které poskytují konzultační služby, a se systémovými integrátory, kteří rozšířují in-databázové aktivity napříč platformami pro více partnerů a orientují se na budování kanálů třetích osob. Partnerství s globálními systémovými integrátory, jako například Accenture, Capgemini, Deloitte a Wipro Technologies, nabízí zákazníkům specializované zdroje a odborné znalosti, které posilují význam obchodních analytických nástrojů SAS® na vnitropodnikové úrovni. Protože se architektura podnikání v oblasti software pro firmy neustále mění, bude SAS i nadále spolupracovat s těmito společnostmi za účelem vytváření inovačních řešení na bázi analytických nástrojů a nových způsobech dodávky v souladu s potřebami našich klientů.

Společnost SAS se bude i nadále soustředit na posilování hybné síly in-databázových analytických inovací ve spolupráci se svými technologickými partnery, jako například Teradata a Netezza. SAS vnímá důležitost tohoto posunu v oblasti výpočetní techniky a bude i nadále stát v čele úsilí, které je v rámci odvětví vynakládáno v této oblasti.

Perspektivy
S oživením ekonomiky, které se již pomalu začíná projevovat v mnoha částech světa, se v roce 2010 budou organizace i nadále zaměřovat na zlepšování orientace na zákazníka, zvyšování růstu obratu u nejdůležitějších předmětů své podnikatelské činnosti a na optimalizaci svého podnikání. SAS jim bude pomáhat poskytováním rámce obchodních analytických nástrojů, které s časem porostou, a které umožní rychlé a smysluplné rozhodování, analýzu rizik a optimalizaci řešení směřujících k úsporám. Tyto optimalizace rovněž pomohou poznat lépe zákazníka a automatizovat marketing za účelem zvýšení obratu.

K důležitým oblastem patří nově také analýzy sociálních sítí umožňující odhalování podvodů a rozkrývání teroristických hrozeb, ale také objevování obchodních příležitostí.

O společnosti SAS SAS Institute je předním světovým dodavatelem řešení a služeb Business Analytics, poskytující komplexní pohled na strategické činnosti organizace. SAS je největší soukromě vlastněná IT společnost na světě a je jediným dodavatelem v této oblasti, který kompletně a úspěšně integruje technologie pro vytváření datových skladů, analytické nástroje a aplikace Business Intelligence. Díky inovativnímu řešení SAS pomáhá více než 45 000 organizací zlepšovat výkonnost a dává možnost rozhodnout se nejen lépe, ale i rychleji, pro naplnění hodnot. SAS Institute má přes 11 000 zaměstnanců ve více než 400 pobočkách ve 113 zemích světa. Od roku 1976 dává SAS svým zákazníkům na celém světě THE POWER TO KNOW®. Více informací naleznete na http://www.sas­.com/cz.